Ändra arbetsflödesinställningarna för en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Standardarbetsflödena som ingår i Microsoft Office SharePoint Server 2007 består av vissa inställningar som är gemensamma för alla arbetsflöden och andra inställningar som är specifika för det enskilda arbetsflödet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar inställningarna som är gemensamma för alla arbetsflöden.

Vad vill du göra?

Öppna sidan Ändra arbetsflöde

Identifiera uppgiftslistan

Identifiera historiklistan

Konfigurera startalternativ för arbetsflödet

Uppdatera list- och innehållstyper

Öppna sidan Ändra arbetsflöde

Använda följer du stegen nedan för att öppna sidan där du kan göra ändringar i arbetsflödesinställningar. Var och en av följande procedurer startar på sidan ändra ett arbetsflöde.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Välj den innehållstyp som arbetsflödet associeras med och klicka på Arbetsflödesinställningar.

 4. Välj det arbetsflöde som du vill ändra och använd sedan informationen i följande avsnitt för att göra önskade ändringar.

Överst på sidan

Identifiera uppgiftslistan

Inom varje arbetsflöde uppgifter tilldelas till personer eller grupper eller båda som aktiverar arbetsflödet ska vara slutfört. Till exempel i ett arbetsflöde för godkännande du tilldela personer eller grupper uppgiften att godkänna objekt efter ett visst datum. Som standard lagras alla uppgifter i uppgiftslistan där du kan visa Aktivitetsstatusen och andra egenskaper. Lagrar arbetsflödesuppgifterna i standardlista för uppgifter gör det enklare att hantera flera åtgärder i ett och samma ställe. Gör det också lättare att synkronisera uppgifterna med Microsoft Office Outlook 2007.

I vissa situationer bör du överväga att skapa en unik uppgiftslista för ett arbetsflöde:

 • För säkerhet och sekretess som du vill ha en viss aktivitetslista separat från den huvudsakliga listan uppgifter. Du kan ge ett unikt namn uppgiftslistan för uppgifter som omfattar känslig data eller data som ska förbli privat.

 • Om du har många arbetsflöden, eller om arbetsflödena innehåller många uppgifter, vill du kanske använda separata uppgiftslistor för varje arbetsflöde för optimala prestanda. Om du har färre än 2 000 objekt för uppgiftslistor och historiklistor säkerställer du att listorna inte stör webbplatsens prestanda.

 • Öppna sidan Ändra ett arbetsflöde.

 • Lämna standard uppgiftslistan visas i avsnittet Aktivitetslistan eller Skriv ett namn för en unik aktivitetslista som är åtskild från listan viktigaste uppgifter.

  Om du redan har skapat flera uppgiftslistor är de tillgängliga i rutan Ange namnet på uppgiftslistan.

  Obs!: Om instanser av arbetsflödet körs visas en varning om du väljer att omvandla den association aktivitetslista.

Överst på sidan

Identifiera historiklistan

Du kan skapa en unik historiklista om känslig information loggas i fältet kommentarer/beskrivning som i uppgiftslistan. En unik historiklista är även användbart när arbetsflöden som genererar tusentals objekt. I följande situationer är det bra att separera arbetsflöde historik.

 1. Öppna sidan Ändra ett arbetsflöde.

 2. Lämna listan standard arbetsflödeshistorik visas i avsnittet Historiklista eller Skriv ett namn för en unik historiklista för det här arbetsflödet.

Överst på sidan

Konfigurera startalternativen för arbetsflöde

Funktioner i avsnittet kan du bestämma hur du aktiverar arbetsflödet. Standardalternativet är Tillåt det här arbetsflödet startas manuellt av en autentiserad användare med behörigheten Redigera objekt. Det här alternativet kan användare att starta arbetsflödet genom att välja arbetsflöden på menyn som visas när användaren klickar på en instans av innehållstypen. När användaren markerar arbetsflöden, sidan arbetsflöden öppnas och användaren kan markera arbetsflödet från avsnittet startar ett nytt arbetsflöde på sidan.

Automatisk start finns två alternativ för arbetsflöden som måste köras för att tillämpa en princip eller andra orsaker som att arbetsflödet ska vara obligatorisk.

 1. Öppna sidan Ändra ett arbetsflöde.

 2. Välj behörigheten att begränsa arbetsflödet till specifika behörighetsgrupper:

  • Behörigheten Redigera objekt är standard. Det går inte att ändra på arbetsflödesmallar som medföljer Office SharePoint Server 2007, eftersom mallarna kräver behörigheten Redigera objekt eller högre. Mallarna kan inte väljas för en lägre behörighet.

  • Markera kryssrutan Kräv behörigheten Hantera listor för att starta arbetsflödet om du vill ange ytterligare begränsningar på vem som kan starta ett arbetsflöde.

 3. Om du vill kan du välja ett automatiskt startalternativ.

  • Markera kryssrutan Starta det här arbetsflödet när ett nytt objekt skapas om du vill att arbetsflödet ska startas automatiskt varje gång ett nytt objekt skapas i en lista eller ett bibliotek, oavsett om en användare startar arbetsflödet manuellt. Du kanske till exempel vill ett arbetsflöde ska starta när ett objekt av den här innehållstypen har skapats i ett bibliotek eller lista.

  • Markera kryssrutan Starta det här arbetsflödet när ett objekt ändras för arbetsflöden som du vill ska köras automatiskt när ett objekt har ändrats. Till exempel i ett arbetsflöde för bevarandeprincip kan utgångsdatumet behöva ändra när objektet ändras.

   Obs!: De två automatiska startalternativen kan existera samtidigt som standardinställningen för att ett arbetsflöde ska kunna startas manuellt av en användare.

Överst på sidan

Updatera list- och webbplatsinnehållstyper

På sidan ändra ett arbetsflöde i avsnittet Uppdatera List- och webbplatsinnehållstyper anger du om du vill att alla innehållstyper som ärver från den här innehållstypen till också använda arbetsflödet.

 1. Öppna sidan Ändra ett arbetsflöde.

 2. Klicka på Ja i avsnittet Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om du vill att dessa arbetsflödesinställningar ska ärvas av alla innehållstyper som har skapats från denna innehållstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×