Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det går inte att redigera celler direkt i Microsoft Office Excel-arbetsboken med Excel Services, men arbetsbokens författare kan definiera en eller flera parametrar som var och en motsvarar en namngiven cell innan han eller hon sparar Excel-arbetsboken. Du kan sedan indirekt ändra cellen genom att använda åtgärdsfönstret Parametrar för att ange ett nytt värde, eller genom att använda filterwebbdelarna.

Arbetsbokens författare kan till exempel skapa en enkel lånekalkylator som använder följande cellvärden: ränta, låneperiod och lånebelopp. Du kan sedan ange dessa parametrar i åtgärdsfönstret Parametrar för att beräkna en månadsavbetalning.

Använda åtgärdsfönstret Parametrar

1. För varje parameter visas en etikett, en textruta och eventuellt en verktygsbeskrivning i åtgärdsfönstret Parametrar.

2. Ange parametervärdena och klicka på Använd.

3. Värdena visas och resultatet beräknas.

Obs!: Ett annat sätt att ange ett parametervärde är att skicka värdet från en webbdel, till exempel en Filterwebbdel till Excel Web Access-webbdel med hjälp av en webbdelsanslutning. Mer information finns i Ansluta filterwebbdelar till Excel Web Access.

Vad vill du göra?

Mer information om arbetsboksparametrar

Ändra en arbetsbok parameter

Information om webbdelsparametrar

Du kan använda arbetsboksparametrar för att göra enkla vad händer om-analyser (som att jämföra räntabilitet (ROI) med olika indatavärden), ange variabla indata i en beräkningsmodell (som en lånkalkylator för månadsavbetalning) och synkronisera anslutna webbdelar på en webbdelssida (som en instrumentpanel som innehåller flera Excel Web Access-webbdelar och som samtidigt uppdateras utifrån ett valt värde i en filterwebbdel).

Tänk på följande när du definierar arbetsboksparametrar i Microsoft Office Excel 2007 och använder dem i Excel Services:

Definierade namn och celler   

 • En namngiven cell måste innehålla ett värde, inte en formel.

 • En namngiven cell kan vara en enstaka cell eller en sammanfogad cell. Det finns en cell för varje parameter, det går inte att ange ett område som innehåller två eller flera celler.

 • Cellen får inte finnas i en pivottabell. En namngiven cell kan emellertid innehålla ett rapportfilterfält från en pivottabellrapport, men du kan bara ändra den genom att använda en filterwebbdel, inte med åtgärdsfönstret Parametrar.

 • Det namn som definieras måste vara en absolut referens till en enda cell. Relativa referenser kan inte användas. Det definierade namnet får inte referera till ett annat namn.

 • Cellreferensen måste vara en cell i samma arbetsbok, det får inte vara en extern cellreferens.

 • Cellen får inte ha datavalidering definierat, inte vara låst och inte finnas i ett skyddat kalkylblad.

  Parametrar   

 • En arbetsbok kan högst ha 255 parametrar.

 • Ett parametervärde får högst vara 1 024 tecken långt.

 • Parametrarna visas i alfabetisk ordning i åtgärdsfönstret Parametrar.

 • Parameterns namn är cellens definierade namn.

 • Den frivilliga parameterbeskrivningen hämtas från kommentaren för det definierade namnet och används som verktygsbeskrivning för att hjälpa användarna när de anger parametrar.

Mer information om hur du definierar parametrar finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

Obs!: När en arbetsbok sparas med ett eller flera markerade namngivna objekt och du visar arbetsboken i vyn för namngivna objekt kan du fortfarande visa åtgärdsfönstret Parametrar och ange parametrar, oavsett om parameterns namngivna cell finns i dessa namngivna objekt. Du kanske till exempel vill visa ett diagramobjekt, men tillåta att användare uppdaterar diagrammet genom att ange ett parametervärde för ett cellvärde som inte finns i något av dessa namngivna objekt.

Överst på sidan

Ändra en arbetsboksparameter

 1. Expandera fönstret så att alla parametrar syns om åtgärdsfönstret Parametrar inte visas för arbetsboken.

  Obs!: Om åtgärdsfönstret Parametrar inte är tillgängligt för arbetsboken, har arbetsbokens författare inte skapat några parametrar på fliken Parametrar i dialogrutan Excel Services-alternativ innan han eller hon sparade arbetsboken, eller så har webbdelens författare avmarkerat egenskapen Parameterändringar eller All arbetsboksinteraktivitet.

 2. Ange ett värde i textrutan för varje parameter som du vill använda. Om arbetsbokens författare har definierat parametern med en beskrivning kan du se ytterligare information om parametern om du för muspekaren över parameternamnet eller textrutan.

 3. Om du vill visa resultatet klickar du på Använd längst ned i åtgärdsfönstret Parametrar. Du kanske måste bläddra nedåt för att se knappen Använd.

 4. Om du vill ta bort några värden i åtgärdsfönstret Parametrar och skriva nya värden klickar du på Rensa längst ned i åtgärdsfönstret Parametrar.

Obs!: När du ändrar en arbetsboksparameter är det bara du, inga andra användare, som kan se ändringarna i arbetsboken. När du stänger Microsoft Office Excel Web Access sparas inte de ändrade värdena med arbetsboken.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×