Ändra aktivitetsstaplarna i kalendervyn

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalendervyn är som kalendern på kontoret. Inga två är lika. Du kan ordna om aktiviteterna som de visas i kalendervyn för att framhäva specifika uppgifter eller för att minska övrig e-post.

Obs!: I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar uppgifts fälten i kalendervyn. Den beskriver inte hur du ändrar kalendrar för resurser eller aktiviteter som används för att schemalägga projekt arbete.

Artikelinnehåll

Ändra stapelformat, mönster eller färg för alla staplar i kalendervyn

Visa särskilda aktivitetsstaplar i kalendervyn

Ordna aktivitetsstaplar i kalendervyn

Ändra stapelformat, mönster eller färg för alla staplar i kalendervyn

För att framhäva alla uppgifter av en viss typ kan du ändra formatet på de staplar som representerar den typen av aktivitet i kalendervyn. Du kan också lägga till specifik projekt information som aktivitets namn, resurs namn, slut för ande procent och varaktighet för dina aktivitets staplar.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. På fliken format väljer du stil på staplar.

  (I Project 2007 väljer du stil på staplar på format -menyn).

 3. I listan aktivitets typ väljer du den typ av aktivitets fält som du vill ändra formateringen för.

 4. Under liggande formväljer du ett mönster, en mönster, en färg och ett schema för delning för aktivitets typen.

  • Om du vill lägga till en skugg effekt bakom stapeln markerar du kryss rutan skugga .

  • Om du vill förlänga (eller avrunda) aktivitets fältet till närmaste fulla dag markerar du kryss rutan runda av stapel .

 5. Skriv eller markera det fält som du vill ska visas i fältet i rutan fält .

  Om du vill att fler än ett fält ska visas på ett ställe i aktivitets fältet skriver du ett kommatecken (,) efter ett fält namn och skriver eller väljer ett annat fält namn.

 6. I rutan Justera väljer du den justering som du vill använda för att placera texten.

 7. Om du vill att texten ska fortsätta på en annan rad markerar du kryss rutan Radbryt text i staplar .

Tips: Under exempelkan du granska de ändringar du gör i stapelformat, mönster, färg och skugga.

Visa särskilda aktivitetsstaplar i kalendervyn

Endast ett begränsat antal aktivitetsstaplar kan visas eller skrivas ut på en enstaka dag i kalendervyn (antalet uppgifter som visas beror på Radhöjd). Ett sätt att styra vilka uppgifter som visas är genom att filtrera för specifika aktiviteter.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj filter listan i gruppen data på fliken Visa och välj det filter som du vill använda.

  (I Project 2007 pekar du på filtrerat efterprojekt -menyn och väljer det filter som du vill använda.)

  Om du vill se en viss resurs arbete i kalendervyn väljer du använda resurseroch väljer den resurs vars aktiviteter du vill visa i kalendervyn i listan Visa uppgifter med .

Du kan också prioritera de typer av uppgifter som visas genom att exkludera specifika aktivitets kategorier.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. På fliken format väljer du stil på staplar.

  (I Project 2007 väljer du stil på staplar på format -menyn).

 3. I listan aktivitets typ väljer du den aktivitets kategori som du inte vill visa och väljer sedan ingen i listan typ av stapel .

  Upprepa det här steget för varje aktivitets kategori som du inte vill visa.

  Meddelanden: 

  • Du kan dölja enskilda aktivitetsstaplar genom att välja aktivitets fältet som du vill dölja, välja information på fliken format (aktivitets information i Project 2007), välja fliken Allmänt och sedan välja kryss rutan Dölj stapel .

  • Du kan visa fler kalender rader (eller veckor) i ett mindre format för att se en översikt över projektet eller för att visa färre rader i ett större format genom att fokusera på en viss del av projektet. Dra den vågräta linjen mellan två rader uppåt eller nedåt för att minska eller öka höjden på raderna. Om du vill justera höjden så att den passar det högsta antalet schemalagda aktiviteter på en enstaka dag dubbelklickar du på den vågräta linjen mellan en rad och en annan.

Ordna aktivitetsstaplar i kalendervyn

Du kan ändra den lodräta ordning i vilken aktiviteter visas på en veckodag i kalendervyn.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. På fliken format , i gruppen layout , väljer du dialog Rute ikonen Dialogruteknapp .

  (I Project 2007 väljer du layoutformat -menyn)

 3. Om du vill ordna uppgifter i den aktuella sorterings ordningen väljer du Använd aktuell sorterings ordningunder metod.

  Om du vill visa så många aktiviteter som möjligt på en rad utan överlappande aktivitets fält väljer du försök att passa in så många aktiviteter som möjligtunder metod.

 4. Om du vill visa delade aktiviteter i aktivitets staplarna markerar du kryss rutan Visa delning av staplar.

 5. Om du vill justera aktivitets layouten automatiskt när du lägger till eller tar bort aktiviteter markerar du kryss rutan Automatisk layout .

  Om du inte markerar kryss rutan Automatisk layout väljer du layout nu på fliken format (format -menyn i Project 2007) om du vill ändra aktivitets staplarna.

Obs!: Du kan ange vilka uppgifter som ska visas längst upp och längst ned i varje vecka genom att sortera aktiviteterna. Välj Sortera i gruppen data på fliken Visa (i Project 2007, Välj Project > sort) och välj sedan ett sorterings kommando eller Välj Sortera efter för fler alternativ.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×