Övervaka Yammer-data (administratörsguiden för Yammer)

Övervaka Yammer-data med de här funktionerna: nyckelordsövervakning, säkerhetsinställningar, dataexport, datalagring och analyser.

Den här artikeln är en del av Yammer-administratörsguiden

Konfigurera Yammer-nätverket

Hantera Yammer-användarna

Övervaka Yammer-data    

Ytterligare Yammer-funktioner

Vanliga frågor och svar om säkerhet i Yammer

Checklista för tekniska förutsättningar för Yammer

Övervaka nyckelord

*Endast för verifierade administratörer

Yammer hjälper dig övervaka nyckelord för att spåra känsligt innehåll, från särskilda termer och fraser till anställdas personliga information. När en användare publicerar ett meddelande som innehåller en övervakad nyckelord eller fras får personen som angetts i e-postadressrutan ett meddelande från Yammer. Verifierade administratörer kan komma åt de här inställningarna genom att gå till Nätverksadmin och välja Övervaka nyckelord under Innehåll och säkerhet.

Följande typer av strängar stöds: enskilda nyckelord och reguljära uttryck. Mer information om reguljära uttryck finns i Snabbreferens för MSDN.

I den här tabellen ges några exempel på reguljära uttryck som flaggar olika ord, kreditkort och personnummer:

Ändamål

Mönster

Matchar

Ordgräns

\bord\b

\btema\b matchar "tema" men inte "teman, tem"

Kreditkort

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Personnummer

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Tips: En utgångspunkt för att skapa din nyckelordslista finns på http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Säkerhetsinställningar

*Endast för verifierade administratörer

En av de högsta prioriteterna i Yammer är att bevara din informations sekretess och integritet. Utöver de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att dina data aldrig äventyras erbjuder vi följande säkerhetskraven för åtkomst som du kan ställa in för att ytterligare skydda ditt nätverk. Du kan komma åt inställningarna i Nätverksadmin genom att välja Säkerhetsinställningar under Innehåll och säkerhet.

IP-intervallbegränsningar

Genom att ange ett eller flera auktoriserade IP-intervall kan du begränsa åtkomsten till ditt Yammer-nätverk till endast företagets LAN eller andra betrodda nätverk. Alla användare som försöker logga in via en webbläsare från en IP-adress som ligger utanför intervallet/intervallen som konfigurerats här blockeras. Du kan ange ett inledande och avslutande IP-intervall som du vill ge åtkomst och ange ett namn för varje intervall.

Användare med mobila klienter befinner sig vanligtvis utanför det auktoriserade IP-intervallet (om inte den mobila klienten använder Wi-Fi på ett betrott nätverk). Om du vill tillåta åtkomst från mobila klienter markerar du alternativet Tillåt inloggning. Då begränsas fortfarande webbinloggningar utanför ditt betrodda IP-intervall, men inloggning på mobila klienter utanför IP-intervallet tillåts. Om du väljer Neka inloggning kan användare utanför det betrodda IP-intervallet inte komma åt Yammer via klienter.

Lösenordsprinciper

Du kan konfigurera hur långa och komplexa användarlösenord måste vara och hur ofta de måste ändras. Om du ändrar något i lösenordsinställningarna och klickar på Spara uppmanas användare vars lösenord inte uppfyller dessa krav att ändra sina lösenord vid nästa inloggning. Om du markerar alternativet som tvingar alla användare att ändra sina lösenord omedelbart måste alla användare ändra sina lösenord nästa gång de loggar in, oavsett vilka krav som finns för ändringar av lösenord.

Obs!: Det går inte att konfigurera lösenordsprinciper för externa nätverk. Det är för att förhindra att användare stöter på flera olika krav på lösenordssäkerhet när de använder externa nätverk. Användare måste följa principerna för lösenordssäkerhet som gäller för deras hemnätverk.

Externa meddelanden

Du kan välja att framtvinga Exchange-transportregler för Exchange Online i Yammer. Mer information om den här inställningen finns i Styra externa meddelanden i ett Yammer-nätverk med Exchange-transportregler.

Framtvinga Office 365-identitet i Yammer

Du kan välja att framtvinga Office 365-identitet i Yammer. Mer information om den här inställningen finns i Framtvinga Office 365-identitet för Yammer-användare.

Exportera data

*Endast för verifierade administratörer

Viktigt!: Den här funktionen är avsedd för övervakning av användning och för identifiering, inte för migrering av Yammer-nätverk. Information om migrering finns i Nätverksmigrering: Konsolidera flera Yammer-nätverk.

Med Yammer-dataexport paketeras och exporteras alla meddelanden, anteckningar, filer, ämnen, användare och grupper. Data exporteras till en ZIP-fil som innehåller CSV-filer för meddelanden och andra arkiv som innehåller filer och sidor. Du kan utföra en engångsexport genom att bara ange startdatumet för din export. Du kan komma åt de här inställningarna under Nätverksadmin – välj Exportera data under Innehåll och säkerhet. Annars kan du konfigurera automatiska återkommande exporter med Yammer-API:t. Dataexporten är en ZIP-fil som innehåller:

  • Meddelanden, användare, ämnen och grupper i separata CSV-filer:    Innehåller fullständig information om varje datatyp, t.ex. meddelande-ID, tidsstämplar, deltagare och gruppnamn.

  • Mapparna Filer och Anteckningar:    Innehåller filer och anteckningar på nätverket. Filerna är i sina ursprungliga format och anteckningar exporteras i HTML-format. Observera att exporter endast innehåller filer och anteckningar som skapats eller ändrats under tidsperioden som angivits för exporten.

Admin Tools – Data Export

Uppfyll dina behov inom datalagring, eDiscovery och efterlevnad med Yammers nya funktion för dataexport. Med dataexportfunktionen paketeras och exporteras alla meddelanden, sidor, filer, ämnen, användare och grupper på nätverket. Du kan enkelt konfigurera och skapa återkommande exporter med API:t för dataexport i Yammer eller ladda ned en engångsexport i gränssnittet för Administrationsverktyg. Mer information om API:t /export finns på Yammer Developer Center.

Fokus

  • Omfattande dataexport:    Exportera alla data på nätverket, t.ex. meddelanden, sidor, filer, ämnen, användare och grupper. Exporter omfattar även opublicerade sidor och alla versioner av sidor (allt innehåll som skapats eller ändrats under den angivna tidsperioden) samt filer.

  • API:t för dataexport:    Använd API:t för dataexport om du vill konfigurera och anpassa automatiska återkommande exporter för ditt nätverk. API:t ger IT-administratörer mer kontroll, flexibilitet och anpassningsmöjligheter.

  • Förenklade engångsexporter:    Ange bara ett startdatum om du vill exportera alla nätverksdata från och med startpunkten.

  • Datalagring:    Välj mellan alternativen Permanent borttagning och Mjuk borttagning utifrån dina behov. Med Permanent borttagning tas data på nätverket bort permanent – det här alternativet rekommenderas för de flesta nätverk. Med Mjuk borttagning är borttagna data synliga i dataexporter.

Använda Yammer API för återkommande exporter

Med introduktionen av API:t för dataexport fasas de äldre funktionerna för återkommande export i Yammer ut och administrationsgränssnittet för dataexport förenklas. De äldre funktionerna för återkommande export är fortfarande tillgängliga under en period, men vi rekommenderar att administratörer går över till API:t för dataexport. Med API:t för dataexport får administratörer mer flexibilitet och kontroll och får möjligheten att skapa automatiska återkommande exporter utifrån sina behov.

Exempel på dataexportskript

Ett exempelskript som använder API:t finns under /export på Yammer Developer Center. Det här skriptet kan användas med vanliga schemaläggare (t.ex. Cron) för att på ett enkelt sätt konfigurera återkommande exporter.

Datalagring

*Endast för verifierade administratörer

Under Nätverksadmin väljer du Datalagring under Innehåll och säkerhet. Här kan du välja alternativ för hur borttagna data lagras på nätverket. Standardalternativet som vi även rekommenderar är Permanent borttagning, som innebär att borttagna data permanent tas bort från nätverket och inte är synliga i dataexporter. Du kan även välja Mjuk borttagning, som innebär att borttagna data lagras på Yammer-servrar om de inte specifikt tas bort via utvecklar-API:t. I sådana fall visas inte borttagna data för användare på nätverket, men de exporteras via dataexport. Välj det här alternativet om du behöver uppfylla föreskrifter om efterlevnad eller eDiscovery-krav som kräver lagring av borttagna data.

Analys

Det här är en instrumentpanel som hjälper dig övervaka och spåra nätverkets prestanda, så att du kan iaktta dess status, identifiera tillväxtmöjligheter och få hjälp med att se hur din organisation använder Yammer. Du kan komma åt mått för nätverksprestanda såsom nätverkstillväxt, medlemsinteraktion, publicerade meddelanden, grupper och annan statistik under Nätverksadmin – välj Instrumentpanel under Analys. Obs! Analysfunktionen är tillgänglig för alla användare på nätverket, så att alla användare kan visa aggregerad statistik om nätverket.

Yammer-rapporter

Du kan även se Yammer-aktivitetsrapporten på instrumentpanelen Office 365 Rapporter. Aktivitetsrapporten kan ge dig information för specifika användare eller aktiviteter under förinställda datumintervall (mellan 1 vecka och 6 månader). Mer information finns i Visa Yammer-aktivitetsrapporten.

Nästa artikel: Ytterligare Yammer-funktioner (Yammer-administratörsguiden).

Mer information finns i

Yammer-administratörsguiden

Administrationscentret i Yammer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×