Övertidskostnad (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning. Övertidskostnad inkluderar verkliga övertidskostnader som redan har påförts för en resurs, plus eventuellt planerade övertidskostnader för det återstående arbetet.

Det finns flera kategorier av fälten Övertidskostnad.

Datatyp    Valuta

Övertidskostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet skapas innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad, vilket avser den planerade övertiden för aktiviteten. När verkligt övertidsarbete rapporteras beräknar Microsoft Office Project det återstående övertidsarbetet och återstående övertidskostnad och lägger till resultaten i den verkliga övertidskostnaden, så att fältet Övertidskostnad alltid är aktuellt.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i en aktivitetslista när du vill visa löpande total övertidskostnad för aktiviteter, vilket kontinuerligt kombinerar de verkliga totala och de återstående övertidskostnaderna.

Exempel    Du har planerat tio timmars övertid i en aktivitet för en resurs med en övertidskostnad på 300 kr per timme. Hittills har resursen rapporterat fyra timmars övertid, vilket ger en verklig övertidskostnad på 1 200 kr. Återstående övertidskostnad är 1 800 kr. När den verkliga övertidskostnaden och den återstående övertidskostnaden adderas blir den totala övertidskostnaden 3 000 kr.

Obs!    Beräkningen av övertidskostnad baseras på övertidsersättningar och mängden övertidsarbete som har tilldelats varje resurs för aktiviteten.

Övertidskostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs till innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad, vilket avser den planerade övertiden för resursen. När verkligt övertidsarbete rapporteras beräknar Microsoft Office Project det återstående övertidsarbetet och återstående övertidskostnad och lägger till resultaten i den verkliga övertidskostnaden, så att fältet Övertidskostnad alltid är aktuellt för resursen.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i en resurslista när du vill visa löpande total övertidskostnad för resurser, vilket kontinuerligt kombinerar de verkliga totala och de återstående övertidskostnaderna.

Exempel    Du hade planerat 15 timmars övertid i olika aktiviteter för en resurs som kostar 300 kr per timme. Hittills har resursen rapporterat fem timmars övertid, vilket ger en verklig övertidskostnad på 1 500 kr. Återstående övertidskostnad är 3 000 kr. När den verkliga övertidskostnaden och den återstående övertidskostnaden adderas blir den totala övertidskostnaden 4 500 kr.

Obs!    Beräkningen av övertidskostnad baseras på övertidsersättningar och mängden övertidsarbete som tilldelats till resursen.

Övertidskostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning först görs innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad, vilket avser den planerade övertiden för tilldelningen. När verkligt övertidsarbete rapporteras beräknas återstående övertidsarbete och återstående övertidskostnad och läggs till i den verkliga övertidskostnaden, så att fältet Övertidskostnad alltid är aktuellt.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa löpande total övertidskostnad för tilldelningen, vilket kontinuerligt kombinerar de verkliga totala och de återstående övertidskostnaderna.

Exempel    Du hade planerat tio timmars övertid i en tilldelning för en resurs med en kostnad på 300 kr per timme. Hittills har resursen rapporterat fyra timmars övertid, vilket ger en verklig övertidskostnad på 1 200 kr. Återstående övertidskostnad är 1 800 kr. När den verkliga övertidskostnaden och den återstående övertidskostnaden adderas blir den totala övertidskostnaden 3 000 kr.

Obs!    Beräkningen av övertidskostnad baseras på övertidsersättningar och mängden övertidsarbete som tilldelats resursen för aktiviteten.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×