Övertidsarbete (fält)

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden schemalagd övertid för alla resurser som har tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som har tilldelats en resurs eller för en resurs i en aktivitet, som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnader. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Övertidsarbete.

Datatyp    varaktighetsfält

Övertidsarbete (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    När en aktivitet skapas innehåller fältet Övertidsarbete ”0 tim”. När du anger det planerade övertidsarbetet i ark i vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelning lyfts övertidstimmarna upp och det totala övertidsarbetet för aktiviteten fylls i automatiskt.

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i en aktivitetslista om du vill granska eller filtrera fram schemalagd övertid för en aktivitet.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har en varaktighet på fem dagar, med 40 timmars arbete för Christer. Du vill förkorta varaktigheten, men det finns inga andra resurser som kan tilldelas aktiviteten. Du lägger till åtta timmars övertidsarbete i tilldelningen. Det är fortfarande 40 timmars arbete, men varaktigheten är nu bara fyra dagar, med åtta timmars övertidsarbete fördelat över aktiviteten.

Obs!    Du kan bara redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet Övertidsarbete, det vill säga listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i aktivitetsformulärets eller resursformulärets arbetsvy.

Övertidsarbete (resursfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    När en resurs läggs till för första gången innehåller fältet Övertidsarbete ”0 tim”. Allteftersom övertidsarbete schemaläggs i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för resursens olika tilldelningar, lyfts övertidstimmarna upp och det totala övertidsarbetet för resursen fylls i automatiskt i fältet.

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i en resurslista om du vill visa eller filtrera fram övertidsarbete för en resurs.

Exempel    Din grupp är schemalagd att arbeta mycket övertid under de kommande tre månaderna. Du vill nu samla argument för att hyra in extra arbetskraft till projektet. Du lägger till fältet Övertidsarbete i resurslistan och kan på så sätt granska mängden schemalagt övertidsarbete för resurserna.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet Övertidsarbete, inte i resurs- eller aktivitetsfälten för Övertidsarbete. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn Arbete i Aktivitetsformulär eller Resursformulär.

Övertidsarbete (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning    Tilldela en tilldelning övertidsarbete när du vill förkorta aktivitetens varaktighet. Lägg till fältet Övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning och redigera sedan fältet Övertidsarbete för tilldelningen.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har en varaktighet på fem dagar, med 40 timmars arbete för Christer. Du vill förkorta varaktigheten, men det finns inga andra resurser som kan tilldelas aktiviteten. Du inför åtta timmars övertidsarbete i tilldelningen. Det är fortfarande 40 timmars arbete, men varaktigheten är nu bara fyra dagar, med åtta timmars övertidsarbete fördelat över aktivitetens nya varaktighet.

Obs!    Du kan redigera det totala övertidsarbetet i tilldelningsfältet för övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn Arbete i Aktivitetsformulär eller Resursformulär.

Övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid fördelad över tiden som ska utföras av alla resurser som är tilldelade en aktivitet och som ska debiteras enligt resursernas övertidskostnad.

Beräkning    När en aktivitet skapas är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen, beräknas och fördelas det schemalagda övertidsarbetet automatiskt över en lämplig tidsperiod och värdena fylls i automatiskt i de tidfasade fälten.

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av Aktivitetsanvändningsvyn för att granska den schemalagda övertiden för en aktivitet under varje tidsperiod.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har en varaktighet på fem dagar, med 40 timmars arbete som har tilldelats Christer. Du vill visa hur mycket övertid som är schemalagd för den här aktiviteten. I den tidfasade delen i vyn kan du se att det finns två timmar som har schemalagts på var och en av de fyra dagarna, med totalt åtta timmars schemalagd övertid.

Obs!    Du kan bara redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet Övertidsarbete, det vill säga listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i aktivitetsformulärets eller resursformulärets arbetsvy.

Övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid fördelad över tiden som ska utföras för alla tilldelningar som är tilldelade en resurs och som ska debiteras enligt resursens övertidskostnad.

Beräkning    När en resurs läggs till är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen, beräknas och fördelas resursens schemalagda övertidsarbete automatiskt över en lämplig tidsperiod och värdena fylls i automatiskt i de tidfasade fälten.

Bästa användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill visa exakt när en resurs är schemalagd att arbete övertid.

Exempel    Din grupp är schemalagd att arbeta mycket övertid under de kommande tre månaderna. Du vill visa hur mycket övertidsarbete per dag som deltagarna ska arbeta. Du lägger till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill granska mängden schemalagt övertidsarbete för resurserna.

Obs!    Du kan bara redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet Övertidsarbete, det vill säga listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i aktivitetsformulärets eller resursformulärets arbetsvy.

Övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid som ska utföras av en resurs på en aktivitet, fördelat över tiden, och debiteras enligt resursens övertidskostnad.

Beräkning    När en tilldelning utförs är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen, beräknas och fördelas det schemalagda övertidsarbetet automatiskt över en lämplig tidsperiod och värdena fylls i automatiskt i de tidfasade fälten.

Bästa användning    Du kan visa övertidsarbete för en tilldelning. Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, och granska sedan fältet Övertidsarbete för tilldelningen under varje tidsperiod.

Exempel    Du har schemalagt åtta timmars övertid för aktiviteten ”Skriv förslag” som har tilldelats Christer. Du vill visa hur övertidsarbetet för tilldelningen fördelas över tiden. I den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning lägger du till fältet Övertidsarbete och granskar hur de åtta timmarna fördelas över tilldelningen.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbetet i tilldelningsfältet för totalt övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn Arbete i Aktivitetsformulär eller Resursformulär.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×