Översikt: Visa en dataansluten Visio-ritning i en SharePoint-webbdel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Vi rekommenderar inte längre att använda Visio Services och Visio Web Access-webbdelen på SharePoint Online. Använd hädanefter Visio Online för att visa Visio-diagram och Visio-kombinationslösningar på webben. Mer information finns i den här artikeln med en översikt över Visio Services i SharePoint Online. I SharePoint Server stöds de här funktionerna fortfarande i enlighet med Microsofts livscykelpolicy.

Om du behöver visa ingående information snabbt till många personer kan du skapa ett Visio-diagram som en SharePoint-webbdel som innehåller visuella rapporter. Visio 2010 kan du hämta data från externa källor som Excel Services, SQL Server, SharePoint-listor eller annan OLEDB- eller ODBC-databaser. Du kan använda datagrafik för formerna i ritningen att visualisera den externa data, publicera ritningen till en SharePoint-webbplats, och sedan använda webbdelen Visio Web Access för att visa diagrammet på SharePoint-webbplatsen.

Det här är idealisk för att skapa egna instrumentpaneler för avancerade business intelligence-lösningar. Beslutsfattare kan se en visuell representation av business prestanda vid snabb och arbeta med den informationen snabbt. Mer information om hur du använder SharePoint för business intelligence finns i artikeln Vad är SharePoint business intelligence?

Hämta visual guide

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Artikelinnehåll

Krav

Steg 1: Importera data till Visio-ritning

Steg 2: Använda datagrafik på former

Steg 3: Visa diagrammet i ett SharePoint-webbdel

Valfritt: Lägga till interaktivitet till webbdelen Visio Web Access

Krav

Webbdelen Visio Web Access är en funktion i Visio Services, en tjänst som ingår i Microsoft SharePoint Server 2010. Om du vill använda Visio Services, måste du ha Microsoft SharePoint Server 2010 åtkomstlicens för företagsklienter (ECAL) och Visio Services måste distribueras och etableringen har skett för att kunna användas.

Dessutom måste du ha Microsoft Visio Professional 2010 eller Microsoft Visio Premium 2010 att spara ett diagram i en SharePoint-webbplats.

Mer information om vad du måste göra för att aktivera Visio Services på en SharePoint-webbplats finns i Visio-grafiktjänsten administration.

Överst på sidan

Steg 1: Importera data till Visio-ritning

 1. Klicka på Länka Data till former i Visio på fliken Data i gruppen Externa Data.

Välj den datakälla som du vill använda på den första sidan i guiden dataväljare.

Viktigt!: Access Services kan inte användas som datakälla för en webbritning för Visio Services. Vissa diagramtyper, till exempel pivotdiagram, är inte uppdateras när de publiceras till SharePoint-webbplatsen. Kontrollera att datakällan har sparats till samma SharePoint-webbplats som webbdelen Visio Services för bästa resultat.

 1. Följ anvisningarna i guiden dataväljare.

 2. När du klickar på Slutför på den sista sidan i guiden dataväljare visas fönstret Externa Data med den importerade informationen visas i en tabell.

 3. Om du vill använda data från den externa källan till en form i ritningen, drar du en rad från fönstret Externa Data till formen.

Mer information om hur du importerar data till Visio från en extern datakälla finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Överst på sidan

Steg 2: Använda datagrafik på former

Om du vill skapa en ny datagrafik gör du följande:

 1. Klicka på Datagrafik i Visio på fliken Data i gruppen Visa Data och klicka sedan på Skapa ny datagrafik.

 2. Gör följande i dialogrutan Nytt objekt:

  1. Klicka på Formdata-fältet som du vill representera visuellt under Visa i listan datafält.

  2. Välj också grafik som bäst motsvarar datafältet (Text, Datastapel, Ikonuppsättning eller färgvärden.) under Visa i listan visas som

  3. Även under Visa i listan Format Välj önskat format på bilden som du vill. (Om du väljer färgvärden som typ av grafik, är detta listan genom att använda färgade metod.)

  4. Anpassa bilden under information som du vill använda.

  5. Klicka på OK när du är klar grafiska objekt.

 3. Upprepa föregående steg tills du har skapat ett objekt för varje figur datafält som du vill visa.

Om du vill använda datagrafik på former i ritningen, gör du följande:

 1. Markera den form som du vill använda datagrafik till på ritningssidan.

Obs!: Om du vill markera flera former på ritningssidan, håll ned CTRL och markera varje form som du vill använda datagrafik till.

 1. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och klicka sedan på den datagrafik som du vill använda under Tillgänglig datagrafik.

Mer information om hur du skapar och använder datagrafik finns i förbättra dina data med datagrafik.

Överst på sidan

Steg 3: Visa diagrammet i ett SharePoint-webbdel

 1. Klicka på Redigera på sidan SharePoint-webbplats som du vill lägga till webbdelen, på fliken sida i gruppen Redigera.

 2. Klicka på Webbdelen under Redigeringsverktyg på fliken Infoga i gruppen Webbdelar och gör sedan följande:

  1. Klicka på Affärsdata under kategorier.

  2. Klicka på Visio Web Access under Webbdelar.

  3. Klicka på Lägg till.

 3. Klicka på länken om du vill öppna verktygsfönstret i webbdelen Visio Web Access.

 4. Expandera Web ritverktyg visas i verktygsfönstret och bläddra till Visio-webbritning som du vill ska visas i rutan Ritning Webbadress.

Viktigt!: Innan du kan använda Visio Web Access för att visa ett diagram i en webbdel, måste du publicera Visio-filen till SharePoint-webbplatsen som en webbritning. Mer information om hur du publicerar en Visio-webbritning till en SharePoint-webbplats finns Översikt: publicera Visio-ritningar på en SharePoint-webbplats.

 1. Klicka på Verkställ längst ned i åtgärdsfönstret och klicka sedan på OK.

Mer information om hur du visar en Visio Web ritningssidan i en webbdel i avsnittet Visa en Visio-webbritning i en webbdel.

Överst på sidan

Valfritt: Lägga till interaktivitet till webbdelen Visio Web Access

Om du kan skriva ECMAScript, kan du anpassa webbdelen Visio Web Access så att den omfattar visuella överlägg som visas ytterligare information om formerna i Visio-ritningen.

Mer information om hur du programmera interaktiva element för en Visio-ritning på en webbdelssida finns MSDN: skapa en ECMAScript Kombinationsprogram ritning i Visio 2010 ska visas i SharePoint Server 2010.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×