Översikt: Hur du konfigurerar analys av resursbegränsningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Analys av resursbegränsningar är en del av analysprocessen portföljval i Microsoft Project Server 2010. När intressenter utvärderar projektförslag att avgöra vilket bör godkännas och lagts till organisationens portfölj med projekt, använder de analys av resursbegränsningar jämföra resursbehov av ett projektförslag med resurskapacitet organisationen.

Innan analys av resursbegränsningar kan inträffa några olika element måste vara korrekt konfigurerad: primära roller, kapacitetsplanering och begäran planering.

I den här artikeln

Konfigurera primära resurs roller

Konfigurera resursplanering kapacitet

Konfigurera begäran resursplanering

Konfigurera primära resurs roller

Project Server 2010 är beroende av definierat roller för analys av resursbegränsningar. Exempel på roller är utvecklare, Testare eller affärsanalytiker. Varje resurs måste om en namngiven resurs (en ”person”) eller en allmän resurs (en platshållare) vara kopplade till en primär roll ska behandlas vid analys av resursbegränsningar.

Som ställer in resurs roller?    Resurs roller konfigureras i Project Server 2010 av webbplatsadministratören.

Var kan jag läsa mer?    Mer information om hur du konfigurerar resurs roller finns i definiera primär resurs roller.

Överst på sidan

Konfigurera resursplanering kapacitet

Innan intressenter kan avgöra om ett förslag kan godkännas, måste alla tillgängliga resurser i organisationen redovisas för att fastställa resurskapacitet. När det är ett bra förstå vilka resurser är tillgängliga att tilldela projekt vid en viss tidpunkt kan jämför intressenter tillgängliga resurskapacitet med resursbehov av varje projektförslag vid analys av resursbegränsningar. Resurskapacitet kan ta hänsyn till enskilda namngivna resurser (till exempel anställda i din organisation) eller icke namngivna resurser som representerar personer, utrustning eller andra namngivna resurser som kommer att anställda (eller annat hämtas) vid ett senare tillfälle. Varje resurs som används för att representera kapacitet måste vara kopplade till en primär roll.

Som ställer in kapacitetsplanering?    Kapacitet planering konfigureras vanligtvis efter resursansvariga, projektledare och Portföljansvariga i din organisation, beroende på hur webbplatsadministratören har konfigurerat behörigheter.

Var kan jag läsa mer?    Mer information om hur du konfigurerar kapacitetsplanering finns i skapa resurser för att representera kapacitet.

Överst på sidan

Konfigurera begäran resursplanering

När du skickar ett projektförslag av avsändaren kan tilldela namngivna (”verkliga”) eller allmän (platshållare) resurser till aktiviteter som symboliserar resursbehov försenas. Intressenter kan beakta dessa resurs behov när du granskar förslaget och jämför krav med resurskapaciteten för organisationen. Om begäran kan uppfyllas av kapacitet, har förslaget större möjlighet att godkända än som kräver ytterligare resurser för att anställdes eller hämtas. Innan resursen begäran kan ingå i ett förslag, måste du skapa om du vill representera begäran resurser efter rolltyp. Allmänna resurser ska användas när rolltyp och kvantitet som behövs för ett projekt (till exempel två utvecklare) är känd, men de faktiska personer att göra arbetet är inte känd eller inte viktiga i detta skede av planeringen.

Som ställer in resurser för begäran planering?    Resurser konfigureras vanligtvis efter resursansvariga, projektledare och Portföljansvariga i din organisation, beroende på hur webbplatsadministratören har konfigurerat behörigheter.

Som tilldelas resurser förslag?    Den person som överlämnar projektförslag kan välja att tilldela resurser till aktiviteter i projektet, eller till projektets övergripande själva. Den här personen kanske en projektledare, men kan också vara en gruppmedlem eller andra intressent.

Var kan jag läsa mer?    Mer information om hur du konfigurerar resurser för begäran planering finns i Skapa allmänna resurser som symboliserar begäran. Mer information om att tilldela resurser till förslag för begäran planering finns i Ange resursen begäran i ett projektförslag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×