Översikt: Hantera projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project Server 2010 ger professionella projektledare, deltidsprojektledare och informella projektledare verktyg som de behöver för att planera och köra projekt på webben. Nya funktioner i det här området är bland annat synkronisering med SharePoint-listor, projektplanering uppifrån och ned och användarstyrd schemaläggning.

I den här artikeln

Skapa nya projekt

Planera projektarbete

Kontrollera projektscheman

Skapa nya projekt

Om din organisation inte använder en formell urvalsprocess kan du skapa ett nytt projekt med en mall eller genom att synkronisera med en SharePoint-projektuppgiftslista. Projekt startar ofta som informella listor med arbetsuppgifter som delas i ett team. Ibland samlas dessa listor in med hjälp av SharePoint. I så fall kan du enkelt synkronisera SharePoint-projektuppgiftslista med Project Web App, vilket ger en smidig övergång från ad hoc-planering till mer formell projektplanering.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa eller redigera ett projekt eller förslag

Beroende på organisationens praxis för projektförslag kommer du att kunna skapa ett projekt eller lämna in ett projektförslag för granskning.

Skapa ett projekt från en Sharepoint-uppgiftslista

Du kan synkronisera en projektuppgiftslista i SharePoint med Project Server 2010.

Överst på sidan

Planera projektarbete

I denna version av Project Web App kan du planera projekt uppifrån och ned. Det vill säga, de aktiviteter som ingår i en sammanfattningsaktivitet behöver inte använda datum som överensstämmer exakt med sammanfattningsdatumen.

I en typisk organisation, när beslutsfattare och andra intressenter har valt och godkänt ett antal projekt ansvarar projektledarna för schemaläggning av de särskilda arbetsuppgifterna i projektet. Under den inledande planeringen kan projektledare börja med att skissa upp en uppsättning överordnade faser och viktiga milstolpar, baserade på företagets behov och leveranstider. I detta läge kanske projektledaren inte har fullständig information om alla enskilda arbetsuppgifter och den tid som krävs för var och en. En projektledare kanske till exempel vet att den tillgängliga tiden för att slutföra en viss fas i ett projekt är fem veckor, men han kanske ännu inte har all information som krävs för att schemalägga varje enskild aktivitet inom den fasen.

De funktioner för projektplanering uppifrån och ned som ingår i denna version av Project Web App gör det möjligt för projektledare att skapa en plan med en sammanfattningsfas ("utvecklingswidget") som varar i fem veckor. Då kan projektledaren ange kända arbetsuppgifter som omfattar endast tre veckor, och ytterligare arbete kan planeras i framtiden, baserat på den tillgängliga tidsmarginalen. Genom projektplanering uppifrån och ned kan projektledaren också ange underaktiviteter som inleds före det officiella startdatumet för fasen, och som avslutas efter den officiella fasens slutdatum.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa sammanfattningsaktiviteter uppifrån och ned

Använd sammanfattningsaktiviteter uppifrån och ned för inledande projektplanering, då du inte har all information om de arbetsuppgifter som krävs för ett projekt.

Skapa en ny uppgift

När ett projekt har skapats kan du börja med schemaläggning av dess aktiviteter.

Överst på sidan

Kontrollera projektscheman

I tidigare versioner av Project Server kontrollerades scheman med hjälp av ett mycket strukturerat, systematiskt tillvägagångssätt som tog med aktivitetens varaktighet, olika kalendrar, antal resurser och andra faktorer i beräkningen. Med hjälp av dessa faktorer beräknade Project Server det bästa möjliga schemat för projektet automatiskt. Project Server 2010 stöder den här traditionella, "automatiska" schemaläggningsmetoden som du har sett i tidigare versioner, men innehåller också en ny "manuell" schemaläggningsmetod.

Manuell schemaläggning är mycket mindre formell. Med manuell schemaläggning kan projekt leda till enkla listor med datum från e-postmeddelanden, möten med intressenter eller till och med korridoren konversationer. Projektledare har sällan fullständig information om arbets objekt vid schemaläggning av ett projekt. En projektledare kan till exempel vara medveten om att en aktivitet måste startas, men inte dess varaktighet förrän han eller hon har en uppskattning från sina medlemmar. Eller så kan projektledaren se hur lång tid en aktivitet tar, men inte vet när den kan startas tills han eller hon har godkänt det.

När en aktivitet schemaläggs manuellt kan fälten Start, Slut och Varaktighet vara tomma eller innehålla annan text utöver identifierbara datum. Om du till exempel inte kan ange ett datum förrän du får information från någon annan, kan du ange "Väntar på uppskattning från JohnT" i fältet för startdatum tills du kan ange ett datum för schemat. Datum för manuellt schemalagda aktiviteter fylls inte i automatiskt av Project Server 2010 när beräkningarna utförs.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×