Översikt: Följa upp status

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

ikon: följa förloppet

Om Microsoft Project gör övervakning och spåra förloppet för ditt schema enkelt, finns det flera åtgärder du kan vidta innan du börjar övervaka projektstatus.

Övervaka ditt projekt kan vanligtvis delas upp i gå igenom och följa upp projektets status. Avvikelser från den ursprungliga planen (eller originalplan) identifieras och hanteras att hålla projektet inom omfattning i tid, och inom budget.

I den här artikeln är ett av många projektledningsmål på Översikt över projektledning.

Exempel från projekthantering...

Ett exempel: oavsiktliga projektledaren   : du har skapat ditt schema, alla är upptagen arbetar med aktiviteter som du har tilldelat dem till och du förutsätts det att allt går som planerat.

Det här är första misstaget. Inget projekt går som planerat. Det finns problem och du ska börja söka efter dem nu i stället för senare. Ju längre du vänta med att söka efter problem, worse problemen få.

Tänk på följande när du övervaka förloppet för ditt schema.

  • Skapa en originalplan för projektet du    När du har skapat ditt schema kan du överväga att skapa en originalplan för den. En originalplan liknar en version av projektet och som kan användas för att jämföra status för dina aktiviteter. Originalplanen kan du göra en jämförelse mellan ursprungliga schemat och en senare version.

  • Samla in data manuellt    Det snabbaste och enklaste sättet att samla in information om projektets status är, visserligen till med hjälp av Project Server kanske du vill samla in informationen manuellt.
    Till exempel kanske du inte har Project Server installerat eller projektet kan vara så litet att det går lite tid att samla in data manuellt.
    När du bestämmer dig att samla in data från project status manuellt komma ihåg att du också skriva in data manuellt i projektplanen.

  • Förvänta dig motstånd motstånd mot formell spårning av project management data är normal. Som tur är finns det olika metoder du kan använda för att minimera den här typen av motstånd.

Här följer tre enkla steg som hjälper dig att börja övervaka ditt schema.

  1. Skapa en originalplan för projektet. Klicka på fliken projekt och klicka sedan på Ange originalplan.

  2. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Det är inte lätt att skicka du Arbetsstatus för användare. Enkla sätt att få statusen ska vara under varje vecka gruppmöten eller andra stand-up möten. Samla in status vecka är idealisk för de flesta projekt. Samla in status kan mer ofta än varje vecka, men vara kontraproduktiva. Du kan även ställa in varje vecka påminnelser i Outlook 2010 om du vill ta emot grundläggande statusinformation från personer ”.

  3. Använd grupplanering. Vyn grupplanering i Project är utformad för att lösa många problem med att vem som gör vad i ditt team. Och använda den här vyn i ett gruppmöte kan hjälpa underlätta processen för att samla in information om status.

Exempel två: du är en van projektledare   : du har arbetat som projektledare länge och du har använt komplicerade project manager programvara tidigare. Nu inför ett projekt som du är sponsorn står behov mycket nära övervakning så att den överskrids. Övervaka personer är en sak, men övervaka förloppet för aktiviteter och kostnader är en annan.

Dessutom kan du är säger sponsor att hon vill verkställande-rapporter baserade på månadsbasis. Nu är du verkligen rädd.

Här följer en lista över vanliga hinder för övervakning och spårning och vad du kan göra åt dem.

Hindrar

Möjlig lösning

Förvänta dig motstånd

Motstånd mot formell spårning av project management data är normal. Som tur är finns det olika metoder du kan använda för att minimera den här typen av motstånd.

Saknade e-post

Få statusinformation via e-post är ett enklare sätt att övervaka ditt projekt. E-postmeddelanden kommer dock förlorade. Du kan ställa in varje vecka påminnelser i Outlook för att påminna gruppmedlemmarna ska skicka sina aktivitetsstatus regelbundet.

Project Server

Om du använder Project Server till systemet status på arbetet, tycker om anställa konsult att hjälpa gruppmedlemmarna via hinder av rapportering verkligt arbete. Konsult kan du också via de ofta komplexa faserna för att övervaka ett projekt, särskilt stora projekt. En Project MVP (mest värden Professional) kanske till hjälp.

Leverantörer

Se till att om du använder avtalade leverantörer för att arbeta med aktiviteten i ditt projekt att de rapportera arbete på en vecka. Ett sätt att göra detta är att kräva det här steget i uttrycket arbete (eller andra kontrakt dokument) innan du ansluter den inbyggda leverantören.

Budgetering scares du

Budgetering scares alla. Lär dig mer om värdet för analys av upparbetat värde. Om du har angett en originalplan för projektet (som du bör ha om du är en van professional) och du har att ange kostnader i ditt schema, är upparbetat värde för vad du behöver övervaka ditt schema.

Omfattning krypning

Omfattning krypning är ofta svårt att övervaka. Det händer när kraven i ett projekt slutprodukt inte är helt lätt att förstå för alla gruppmedlemmar. Till exempel besluta en teknisk team att förbättrade funktioner ska vara bättre för en produkt utan att kontrollera med projektledaren att avgöra om kostnaden för förbättringarna är berättigat ges större mål marknaden villkor.

Granska aktivitetsstatus före uppföljning

Skapa eller uppdatera en originalplan eller interimsplan

Skapa eller uppdatera en originalplan eller en interimplan så att senare kan du jämföra den här informationen i din uppdaterade schemat eller originalplan senare i projektet. Spara en originalplan kan du identifiera och lösa avvikelser och planera mer exakt liknande framtida projekt.

Kontrollera hur schemat följs

När du följer upp status i projektet kan du granska skillnaderna mellan planerat, schemalagt och verkligt arbete. Detta hjälper dig att bedöma om projektet flyter som förväntat.

Analysera projektets slutdatum (kritiska linje)

Text

En av de första stegen i övervakning projekt upptäcker hur slutdatum för projektet ändras som uppgifter och ändra resursbehov.

Jämföra två versioner av ett projekt (länk till komma)

Du kan behöva skapa eller spara ursprungliga uppskattade och faktiska projektdata som du jämför att ta reda på status.

Övervaka arbetsbelastningar med grupplanering

Text

Project-chefer problemen med ser tydligt och snabbt vilka sina team som gör vid en given tidpunkt i projektschemat. Använd grupplanering för att snabbt svara på enskilda arbetsbelastningar.

Visa och spåra schemaläggningsfaktorer

Använd den Aktivitetskontroll för att se hur aktiviteter påverkas av ändringar i en aktivitet. När du uppdaterar aktivitetsstatus Tänk på dessa typer av ändringar.

Så här fungerar schemaläggning i Project

Förstå funktionen för nya schemaläggning i Project 2010. Detta hjälper dig att svara på ändringarna som du övervaka ditt projekt.

Lösa motstånd mot spårning

Organisationens motstånd mot spåra projektdata management är normal. Lär dig mer om olika metoder för att hantera den.

Överst på sidan

Övervaka förloppet för ditt schema

Uppdatera projektarbetet

Som arbete på projektets förlopp du kan uppdatera planen med verklig start och slut datum, verkligt arbete, verkliga och återstående varaktighet, och de aktuella procent färdigt och procent färdigt arbete

Snabbt uppdatera slutförda aktiviteter

Lär dig hur du snabbt uppdatera uppgifter med kontroller i menyfliksområdet.

Analysera projektförlopp genom analys av upparbetat värde

En analys av upparbetat värde anger hur stor del av budgeten som bör ha använts med hänsyn till mängden arbete gjort hittills och originalkostnaden för aktiviteten, tilldelningen eller resurser.

Spara ett projekt i Project Server

När du är klar övervaka ditt projekt kan du spara en version i Project Server eller dela den med gruppmedlemmar och andra intressenter.

Skapa rapporter om projektstatus

Text

Visuella rapporter kan du visa projektinformation grafiskt med förbättrade pivottabeller i Excel 2010 eller pivotdiagram i Visio 2010.

Komma igång med Project Web App

Sök i Project Server 2010 och dess medföljande Project Web App för verktyget ultimate på Spåra arbete i organisationen.

Gå tillbaka till Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×