Översikt: Ange tid och aktivitetsstatus i en vy

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project Server 2010 gör möjligheten att ange hur mycket tid du ägnar på projektuppgifter och hur du gör mot aktiviteten i en vy. Den här funktionen kallas ”samlade inmatningsläget” och kan aktiveras eller inaktivera av webbplatsadministratören.

I den här artikeln

Förstå tid i förhållande till aktivitetsstatus

Fördelarna med det samlade inmatningsläget

Aktivera samlade inmatningsläget

Relaterad information

Förstå tid i förhållande till aktivitetsstatus

Det kan vara viktigt att klargöra skillnaden mellan tid och aktivitetsstatus. Tiden är det faktiska antal timmar som du ägnar åt att arbeta med en viss aktivitet. Det är i tidrapporten du fyller i den tid under arbetsveckan som du har ägnat åt olika aktiviteter. Aktivitetsstatus är en övergripande term för värden som slutförandegraden i procent och hur mycket arbete som återstår. Den aktivitetsstatus du registrerar blir en övergripande bild av arbetet som ägnats åt en viss aktivitet, och hur lång tid du tror det tar att slutföra den.

Här är ett exempel som åskådliggör skillnaden mellan de här två metoderna för aktivitetsuppdatering. Du tilldelas till en aktivitet som har en varaktighet på fem dagar (eller 40 timmar). Du ägnar åtta timmar åt aktiviteten på måndag, fyra timmar på tisdag och åtta timmar på onsdag, vilket sammanlagt ger 20 timmar. Det här är den information som du anger i tidrapporten. Men med avseended på aktivitetsstatusen kan du ha uppfattningen att du inte är till hälften klar, trots att du kanske har lagt 20 av 40 timmar på aktiviteten. Du kanske anser att du kommit längre, t.ex. 60 procent, eller att du ligger efter på 35 procent. När du anger uppskattad procent färdigt anger du samtidigt aktivitetsstatus. De timmar som du anger att du har kvar för aktiviteten anses också utgöra aktivitetsstatus.

Överst på sidan

Fördelarna med det samlade inmatningsläget

Project Server 2010 gör det möjligt att ställa in Microsoft Project Web App så att gruppmedlemmarna kan registrera och skicka tid och aktivitetsstatus i två separata vyer eller genom att använda läge för enstaka inmatning, där verkligt arbete registreras i en vy och skickas till båda aktiviteten administratörer för webbplatssamlingen projektplan (som aktivitetsstatus) och tidrapporten.

Med det samlade inmatningsläget slipper du dubbelt arbete. Om du använder separata vyer för att ange tid och aktivitetsstatus måste du göra något av följande:

  • Ange antalet timmar som har ägnats åt en aktivitet i både tidrapportsvyn och i aktivitetsvyn.

  • Importera antalet timmar som har ägnats åt en aktivitet från tidrapportsvyn till aktivitetsvyn.

  • Importera antalet timmar som har ägnats åt en aktivitet från aktivitetsvyn till tidrapportsvyn.

Den här uppdelningen krävs i vissa organisationer men det är enklare att ange antalet timmar i läget för samlad inmatning. Om det här läget är aktiverat behöver du bara ange faktisk arbetstid i en vy, där informationen överförs till både aktivitetsprojektplanen och till tidrapporten.

Obs!: När du använder det samlade inmatningsläget anges aktivitetsstatus som faktisk arbetstid och inte som procent färdigt. Skulle du föredra att ange förloppet som procent färdigt bör du diskutera möjligheten att inte använda det samlade inmatningsläget med webbplatsadministratören.

Överst på sidan

Aktivera samlade inmatningsläget

Webbplatsadministratörer kan aktivera samlade inmatningsläget på sidan Serverinställningar för att ge användarna möjlighet att ange tid och aktivitetsstatus i samma vy.

  1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

  2. Klicka på tidrapport inställningar och standardvärden för under Hantera tid och aktiviteter, på sidan Serverinställningar.

  3. Markera kryssrutan Samlade inmatningsläget och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Relaterad information

Mer information om tidrapporter och aktivitetsstatus du kolla in de här resurserna:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×