Översikt: Ange och skicka projektförslag

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project Server 2010 innehåller nya funktioner som hjälper dig genom processen att föreslå nya projekt och skicka dem via ett arbetsflöde. Innan du kan föreslå nya projekt, måste portfolio manager och webbplatsadministratör samarbeta om du vill ställa in arbetsflöde, sidor med projektinformation och mallar som används vid processen. Din första körningen får vägledning kan vara lite komplicerat, men det är mycket enklare än det ser ut.

I den här artikeln

Ställa in förslagsprocessen

Arbetsflöden

Projektinformationssidor

Projekttyper för företag

Godkännanden

Föreslå ett nytt projekt

Konfigurera förslagsprocessen

Innan du kan föreslå nya projekt måste den portföljansvarige och platsadministratören arbeta tillsammans för att skapa förslagsprocessen. Denna process består av flera delar: arbetsflöden, projektinformationssidor, projekttyper och godkännanden.

Arbetsflöden

Nu ska vi säkerhetskopiera lite. I Project Web App när ett projekt föreslås går genom ett arbetsflöde för att ta reda på om den passar in med strategiska och finansiella mål för organisationen, och slutligen för att fastställa om den har godkänts som en fungerande projekt. Innan projekt kan föreslås måste portfolio manager samarbeta med webbplatsadministratören att konfigurera Project Web App med en infrastruktur som motsvarar hur organisationen fungerar. Låter det komplicerat? Riktigt tar vad du sysslar som du utvärderar projektförslag nu och göra den processen till mer formellt faser och stadier som stöds av Project Web App. Resultatet är en smidig process som leder från en enkel förslag hela vägen till ett fungerande projekt som du kan spara tid och rapportera mot.

Jag vill ...

Beskrivning

Definiera de faser och steg livscykeln för ett projekt

Den portföljansvarige arbetar tillsammans med platsadministratören för att skapa ett arbetsflöde för förslag inom organisationen.

Obs!: Vill du ha mer information om arbetsflöden? Försök att titta på den här serien med presentationer: här.

Överst på sidan

Projektinformationssidor

Därefter skapar den portföljansvarige projektinformationssidorna. Det är en finare namn för de formulär som folk fyller i när de ska föreslå ett projekt. Den portföljansvarige väljer vilka fält som ska ingår och kan skapa mer än en sida för användning i olika delar av arbetsflödet. Den första sidan som folk använder för att presenter ett nytt förslag kan till exempel vara ganska enkel, och det kanske finns en annan, mer komplicerad sida för godkännaren att fylla i, där man kan lägga till information i förslaget under granskningsprocessen. Det är bara att dela upp när och var information ska läggas till och av vem under arbetsflödet.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa en webbsida för att lägga fram förslag

Den portföljansvarige skapar de formulär som ska användas för att inhämta information om förslaget under hela arbetsflödet.

Överst på sidan

Projekttyper för företag

Nästa steg är måste Portföljansvariga du konfigurera projekttyper för företag. Det här är de mallar som användarna välja från när du skapar ett nytt projekt eller förslag. Projekttyper för företag är sätt Project Web App sammanför arbetsflöden med detaljsidor. Du kan ha flera projekttyper för företag i din organisation. HR-avdelningen kanske har en projekttyper, med en egen uppsättning detaljsidor och ett eget arbetsflöde medan avdelningen försäljning kan ha en separat projekttyper, med en separat arbetsflöde och en uppsättning detaljsidor. På så sätt ett förslag som är perfekt för verkligen hones i på vad användaren försöker utföra.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa anpassade projekttyper

Den portföljansvarige skapar en företagsprojekttyp, som blir den mall som andra sedan använder för att föreslå projekt.

Överst på sidan

Godkännanden

Slutligen måste den portföljansvarige skapa godkännandeprocessen. När ett projekt föreslås måste vissa personer inom organisationen granska förslaget och godkänna eller förkasta det. Den portföljansvarige måste identifiera vilka dessa granskare är och i vilken ordning de ska få förslaget för granskning. När denna godkännandekedja har skapats kan användarna börja skicka förslag.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa godkännandeprocessen för ett förslag

Den portföljansvarige upprättar godkännandeprocessen, identifierar vilka användare som behöver granska de förslag som skickas och i vilken ordning.

Överst på sidan

Föreslå ett nytt projekt

En gång portföljval chef och webbplatsadministratör har ställt in förslagsprocessen att skicka en ny projektförslag är ganska enkelt. När ett projekt föreslås arbetsflödet har startat och godkännare får ett meddelande om att ett förslag är klar för granskning. Granskningsprocessen kan innehålla flera steg, inklusive mer komplexa moment med Portföljanalys. Mer information om den här processen finns Översikt: analysera och godkänna projektförslag.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa eller redigera ett projekt eller förslag

Du kan använda projektinformationssidorna (som skapats av den portföljansvarige) för att skapa ett nytt projekt eller förslag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×