Översikt: Analysera och godkänna projektförslag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project Server 2010 innehåller nya funktioner som hjälper dig att utvärdera om projektförslag passar in med din organisations företag strategi samt med gränserna ekonomiska och resurs. När rätt personer har fastställt vilka förslag passar bäst för att implementera, godkännas förslagen som projekt.

Vad vill du göra?

Analysera förslag

Godkänna förslag

Analysera förslag

När användarna lämnar in projektförslag för granskning är det den portföljansvarige som ansvarar för att hjälpa dem genom analysprocessen. Granskarna analyserar förslagen för att avgöra om de är genomförbara projekt för organisationen. Om ett projekt bedöms vara genomförbart godkänns det och läggs till i organisationens projektportfölj. Denna process kallas ibland för portföljanalys.

Vad är det då som projektgranskarna analyserar när de granskar ett projektförslag?

  1. Först tittar granskarna på den relativa prioriteten för varje förslag. Hur väl stämmer detta förslag överens med vad verksamheten försöker att åstadkomma? Den portföljansvarige hjälper granskarna att utvärdera förslagets inverkan på organisationens affärsdrivande faktorer, vilket resulterar i en klassificerad lista över alla förslag som ingår i analysen.

  2. Sedan tittar granskarna på värdet för varje förslag i förhållande till organisationens ekonomiska begränsningar. Om ett förslag kommer att kosta mer än budgeten tillåter kanske det inte är ett genomförbart projekt för din organisation.

  3. Slutligen tittar granskarna på vilka resurser som varje förslag kräver. Kräver förslaget en orimlig mängd resurser med tanke på den tillgängliga tiden? Granskarna tittar på hur en anpassning av antalet resurser eller arbetstid kommer att påverka huruvida förslaget är ett genomförbart projekt eller inte.

Efter att ha granskat dessa faktorer kommer en delmängd av förslagen att ha det största strategiska värdet med det mest rimliga när det gäller kostnader och behov av resurser. Dessa förslag väljs för godkännande som projekt.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa analyser och prioritera projekt

Skapa en analys där du kan prova olika sätt att ta med förslag i din portfölj och ange prioritet för de olika förslag som du analyserar.

Analysera portföljen utifrån kostnadsbegränsningar på hög nivå

Granskarna utvärderar varje förslags inverkan på organisationens budget.

Analysera portföljen utifrån tidsbaserade krav på resurser

Granskarna utvärderar varje förslags behov av resurser och tid och försöker hitta en balans som fungerar med den befintliga portföljen.

Fatta beslut om val av projekt och meddela portföljintressenter

Besluten fattas och intressenterna informeras.

Överst på sidan

Godkänna förslag

När urvalet har gjorts är nästa steg att godkänna förslagen som projekt.

Jag vill ...

Beskrivning

Godkänna eller avvisa ett förslag

Använd sidan Arbetsflödesuppgifter i Project Web App att granska och godkänna eller avvisa ett projektförslag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×