Översikt: Analysera och godkänna projektförslag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project Server 2010 innehåller nya funktioner som hjälper dig att utvärdera om projekt förslag får plats i organisationens affärs strategi samt dess ekonomiska och resurs begränsningar. När rätt personer har fastställt vilka förslag som är viktigast att implementera kan förslagen godkännas som projekt.

Analysera förslag

När användarna skickar projekt förslag för granskning blir portfölj chefen ansvarig för att identifiera dem genom analys processen. Granskare analyserar förslagen för att avgöra om de är livskraftiga projekt för din organisation. Om ett projekt anses vara lönsamt godkänns det och blir en del av organisationens projekt portfölj. Den här processen kallas ibland för portfölj analys.

Vilka typer av saker kan granskare analysera när de granskar projekt förslag?

  1. För det första tittar granskarna i den relativa prioriteten för varje förslag. Hur bra är det här förslaget till din verksamhet? Portfölj chefen hjälper granskarna bedöma förslagets inverkan på organisationens affärs drivande faktorer, vilket resulterar i en proportionell lista över alla förslag som ingår i analysen.

  2. Sedan granskar granskarna varje förslags värde i förhållande till organisationens höga kostnads begränsningar. Om ett förslag kommer att kosta mer än vad budgeten tillåter, kanske det inte är ett giltigt projekt för organisationen.

  3. Slutligen granskar granskarna varje förslags resurs behov. Kräver förslaget ett orimligt antal resurser som har tilldelats dess schema behov? Granskare ser hur justering av antalet resurser eller schemat påverkar om förslaget är ett projekt som är ekonomiskt.

När du har granskat dessa faktorer kommer en delmängd av förslagen att framträda som att ha det största strategiska värdet med de mest rimliga kostnaderna och resurs behoven. Dessa förslag väljs för godkännande som projekt.

Jag vill ...

Beskrivning

Skapa analyser och prioritera projekt

Skapa en analys där du får prova på olika sätt att passa in förslag i din portfölj och prioritera de förslag du analyserar.

Analysera portföljen baserat på stora kostnadsbegränsningar

Granskare bedömer hur varje förslag påverkar företagets budget.

Analysera portföljen baserat på tidsbaserat krav på resurser

Granskare utvärderar varje förslags resurs-och schema behov och försöker hitta ett saldo som fungerar med portföljen.

Fatta beslut om valet av projekt och meddela intressenter i portföljen

Urvals besluten görs och berörda intressenter meddelas.

Överst på sidan

Godkänn förslag

När du har valt beslut är nästa steg att godkänna förslagen som projekt.

Jag vill ...

Beskrivning

Godkänna eller avvisa ett förslag

Använd sidan arbets flödes uppgifter i Project Web App för att granska och godkänna eller avvisa ett projekt förslag.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×