Översikt över Visio Online

Viktigt    För att skapa och redigera ett diagram i Visio Online krävs en licens för att redigera. Kontakta din Office 365-administratör om du vill ha mer information.

Klicka på respektive flik för att få en visuell översikt över hur du skapar och redigerar ett diagram i Visio Online.

Startsidan för Visio Online
Översikt över sidlayout
Översikt över figuruppsättningen
Översikt över menyfliksområdet
Översikt över vyn Backstage

Till varje diagram finns flera verkliga exempel som hjälper dig att snabbt komma igång. Kom tillbaka hit då och då eftersom diagram hela tiden läggs till och baseras på feedback från er!

Diagram

Beskrivning

Enkelt diagram

Enkelt diagram

Innehåller grundläggande geometriska former, pilar, dekorativa former och grafer som används i allmänna diagram.

Enkelt flödesschema

Enkelt flödesschema

Innehåller flödesscheman och diagram för informationshantering, processplanering och strukturförutsägelser. Innehåller kopplingar och länkar.

Blockdiagram

Block

Innehåller två- och tredimensionella former och riktningslinjer. Används för funktionella uppdelningar och diagram över datastrukturer, hierarkier, signalflöden och dataflöden.

Ikon för nätverksdiagram

Nätverk

Skapa detaljerade fysiska och logiska nätverksdiagram med en omfattande uppsättning nätverks- och datautrustningsformer.

Software Development Lifecycle

SDL

Innehåller objektorienterade diagram för kommunikation, telekommunikation och nätverk med SDL (Specification and Description Language). Baseras på CCITT-specifikationer.

Processteg

Process

Innehåller "processteg" för att illustrera sekvenser av steg som ingår i en process eller procedur. Visar affärsflöde, informationsflöde, materialflöde i lodräta eller vågräta listor. Innehåller pilar för att visa riktning samt beskrivningar.

Företagsmatris

Företagsmatris

Innehåller företagsmatrisdiagram som visar samband mellan begrepp i två eller flera dimensioner och innehåller: 2x2- och 3x3-matriser, SWOT-analys, Ansoff-matris, BCG-matris, placeringsdiagram och kvadrantanalys.

Enkel tidslinje

Enkel tidslinje

Innehåller enkla linjära och böjda tidslinjer med intervall och milstolpar som illustrerar en sekvens av händelser, en projektplan och översikter eller scheman.

Venndiagram

Venndiagram

Använder överlappande former för att visa möjliga logiska samband mellan två eller flera uppsättningar för att ordna information, visa associationer, likheter, unioner, skärningspunkter, skillnader, inneslutningar och komplement.

Kretsdiagram

Kretsdiagram

Representerar en sekvens av stadier, uppgifter eller händelser i ett cirkulärt flöde. Innehåller cirkulära och radiella segment, målsegment, loopar och andra cykliska former.

Hierarkiskt diagram

Hierarkiskt diagram

Använder triangel-, pyramid- eller konformer för att visa proportionella, sammankopplade och hierarkiska samband.

Närliggande ämnen

Hjälp med Visio Online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×