Översikt över vidarekoppling och röstbrevlåda

I det här avsnittet ges en översikt över de funktioner för vidarekoppling och röstbrevlåda som finns i Office Communicator 2007.

Obs!: Funktionerna för vidarekoppling och röstbrevlåda är bara tillgängliga om din företagskonfiguration stöder dem. Kontakta systemadministratören om du inte är säker på vilka funktioner som är aktiverade i Communicator 2007.

Innehåll i det här avsnittet

Kontrollera om Communicator konfigurerats för Enterprise Voice eller Fjärrsamtalskontroll

Funktioner för vidarekoppling och röstbrevlåda med Enterprise Voice

Funktioner för vidarekoppling med Fjärrsamtalskontroll

Kontrollera om Communicator konfigurerats för Enterprise Voice eller Fjärrsamtalskontroll

Om ditt företag har konfigurerat telefonifunktionerna i Office Communications Server 2007 kan du vidarekoppla samtal med Office Communicator. Det finns tre olika typer av telefonstöd som kan konfigureras för Communicator 2007: Fjärrsamtalskontroll, Enterprise Voice eller båda två på en gång.

  • Om Communicator konfigurerats för Fjärrsamtalskontroll kan du vidarekoppla inkommande samtal till ett av de nummer du redan angett, eller till ett nytt nummer.

  • Om Communicator konfigurerats för Enterprise Voice kan du vidarekoppla samtal till ett annat nummer, en kontakt eller din röstbrevlåda. Du kan även ringa upp ett annat nummer när din vanliga telefon ringer och omdirigera samtal till ett annat nummer, till en annan kontakt eller till röstbrevlådan.

Så här kontrollerar du om Communicator konfigurerats för Enterprise Voice eller Fjärrsamtalskontroll

  • Högerklicka på en kontakt och peka sedan på Ring. Om kommandot Standarduppringningsenhet inte finns på menyn är ni konfigurerade för Enterprise Voice. Om du ser kommandot Standarduppringningsenhet är ni konfigurerade för Fjärrsamtalskontroll.

Överst på sidan

Funktioner för vidarekoppling och röstbrevlåda med Enterprise Voice

Följande funktioner finns tillgängliga om ni har Office Communicator och Unified Communications Enterprise Voice.

  • Vidarekoppla samtal till       Inkommande samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer, till exempel en mobiltelefon, till ett nytt telefonnummer som användaren anger, till en annan kontakt eller till röstbrevlådan.

  • Ring samtidigt upp detta nummer       Om du använder olika telefoner under arbetsdagen kan du konfigurera vidarekoppling så att ett annat nummer rings samtidigt som det nummer som används oftast ringer. Det går även att använda funktionen Ring samtidigt upp detta nummer för att garantera att det går att ta emot samtal på mobiltelefonen även om du inte är inloggad i Office Communicator på datorn.

  • Omdirigera obesvarade samtal       Det går att konfigurera omdirigering av samtal och ange att ett samtal som inte besvaras inom ett angivet tidsintervall dirigeras om till ett annat nummer, en annan kontakt eller till röstbrevlådan.

  • Använd endast vidarekopplingsregler under arbetstid       Det går att konfigurera Communicator 2007 så att samtal endast vidarekopplas under den arbetstid som angetts i arbetskalendern i Outlook. Om du vill ändra den standardarbetstid som visas i kalendern öppnar du Microsoft Office Outlook, om det inte redan är öppet, och klickar på AlternativVerktyg-menyn och sedan på Kalenderalternativ.

  • Ringa röstbrevlådor       Med Office Communicator 2007 kan du ringa till din röstbrevlåda för att ändra hälsningen, eller för att lyssna på dina meddelanden. Lägg märke till att du förmodligen fått PIN-koden som du behöver för att komma åt din röstbrevlåda i ett e-postmeddelande från systemadministratören.

Överst på sidan

Funktioner för vidarekoppling med Fjärrsamtalskontroll

Om Communicator konfigurerats för Fjärrsamtalskontroll är följande funktioner för vidarekoppling av samtal tillgängliga.

  • Vidarekoppla samtal till       Det går att vidarekoppla inkommande samtal till ett befintligt nummer, till exempel din mobiltelefon, eller till ett nytt nummer som du anger.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×