Översikt över skräppostfiltret

Microsoft Outlook 2010 innehåller ett skräppostfilter som utformats för att minska mängden oönskad e-post i Inkorgen. Skräpposten dirigeras med hjälp av filtret från Inkorgen till mappen Skräppost, där den kan hanteras mer effektivt.

Artikelinnehåll

Så här fungerar skräppostfiltret

Mappen Skräppost

Listor med skräppostfilter

E-postkonton som stöds av skräppostfiltret

Så här fungerar skräppostfiltret

Skräppostfiltret analyserar varje inkommande meddelande utifrån flera olika faktorer för att avgöra om det är skräppost. Det kan till exempel vara tidpunkten det skickades och innehållet i meddelandet. Skräppostfiltret är aktiverat som standard och skyddsnivån är inställd på Låg. På denna nivå filtreras bara den mest uppenbara skräpposten. Du kan göra filtret mer effektivt genom att ändra skyddsnivån.

Obs!: Skräppostfiltret i Outlook stoppar inte skräpposten från att komma fram, men dirigerar misstänkt e-post till skräppostmappen i stället för till Inkorgen. Vissa lösningar från andra tillverkare kan vara mycket mer drastiska i detta avseende.

Du kan styra många av inställningarna för skräppostfiltret från dialogrutan Skräppostalternativ. Från Inkorgen går du till gruppen Ta bort på fliken Start och klickar på nedpilen bredvid Skräppost och sedan på Skräppostalternativ.

Överst på sidan

Mappen Skräppost

Alla meddelanden som filtreras bort av skräppostfiltret flyttas till mappen Skräppost. Det är bra om du går igenom meddelandena i mappen Skräppost då och då för att försäkra dig om att den inte innehåller legitima meddelanden som felaktigt klassats som skräppost. Om du hittar legitima meddelanden kan du dra dem tillbaka till Inkorgen eller någon annan mapp.

Du kan ta bort de avvisade meddelandena genom att när som helst tömma mappen Borttaget.

Överst på sidan

Listor med skräppostfilter

Även om skräppostfiltret filtrerar inkommande meddelanden automatiskt kan du styra vad som räknas som skräppost med skräppostfilterlistorna. Du kan lägga till namn, e-postadresser och domäner i listorna. På så sätt kan du tillåta meddelanden från betrodda källor eller spärra meddelanden som kommer från specifika e-postadresser och domäner som du inte känner till eller litar på.

Listan Betrodda avsändare     E-postadresser och domännamn som finns på listan Betrodda avsändare betraktas aldrig som skräppost, oavsett meddelandets innehåll. Du kan lägga till dina kontakter och andra adresser i listan. Om du använder ett Exchange-konto betraktas alla namn och adresser i den globala adresslistan (GAL) automatiskt som säkra.

Listan Betrodda mottagare     Om du står med i ett adressregister eller på en distributionslista kan du lägga till listans avsändare till listan Betrodda mottagare. Meddelanden som skickas till dessa e-postadresser eller domännamn betraktas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet.

Listan Spärrade avsändare     Du kan lätt spärra meddelanden från angivna avsändare genom att lägga till deras e-postadresser eller domännamn i listan Spärrade avsändare. När du lägger till ett namn eller en adress i listan flyttar Outlook alla inkommande meddelanden från den källan till mappen Skräppost. Meddelanden från personer eller domäner i listan behandlas alltid som skräppost, oavsett vad de innehåller.

Listan Blockerade toppdomäner     Du kan spärra oönskade e-postmeddelanden som kommer från andra länder/regioner genom att lägga till landskoder i listan Blockerade toppdomäner. Om du till exempel markerar kryssrutorna CA (Kanada), US (USA) och MX (Mexiko) i listan spärras meddelanden från e-postadresser som avslutas med .ca, .us och .mx.

Listan Blockerade kodningar     Om du vill spärra oönskade e-postmeddelanden som visas med en annan teckenuppsättning eller ett annat alfabet kan du lägga till kodningar i listan Blockerade kodningar.

Överst på sidan

E-postkonton som stöds av skräppostfiltret

Skräppostfiltret kan användas med följande typer av e-postkonton:

 • Exchange-konton i cachelagrat Exchange-läge

 • Ett Exchange-konto där meddelanden levereras till en Outlook-datafil (.pst)

 • HTTP-konto (Windows Live Mail)

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Microsoft Office Outlook Connector för IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector för MSN

Om du ändrar din profil bör du exportera ett exemplar av skräppostlistorna innan du genomför ändringarna och sedan importera informationen till Outlook. Då behöver du inte bygga upp skräppostlistorna från grunden igen.

Skräppostfilter med olika versioner av Microsoft Exchange

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto har du tillgång till ytterligare en uppsättning funktioner och verktyg för att bekämpa skräppost.

Microsoft Exchange Server 2003 och senare

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller hämtar post till en Outlook-datafil (PST)     Skräppostlistorna lagras på servern och är tillgängliga på vilken dator du än använder. De används dessutom av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook 2003.

 • Om du arbetar online     Listorna över skräppostfilter lagras på servern och är tillgängliga på vilken dator du än använder om funktionen Skräppost är aktiverad i Outlook Web Access. Filterlistorna används också av servern för att analysera meddelanden. Det innebär att meddelanden från en avsändare på listan Spärrade avsändare flyttas till mappen Skräppost på servern och aldrig analyseras av Outlook.

Microsoft Exchange Server 2000 och tidigare

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge eller hämtar post till en Outlook-datafil (PST)     Du kan skapa och använda skräppostfilterlistor som lagras på servern och är tillgängliga på alla datorer du använder. Obs! Om du både använder cachelagrat Exchange-läge och hämtar post till en Outlook-datafil (PST) som standardleveransplats är skräppostfilterlistor bara tillgängliga när du använder den dator där du lade till namnen och adresserna.

 • Om du arbetar online     Skräppostfiltret är inte tillgängligt.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×