Office
Logga in

Översikt över säkerhet och efterlevnad i Yammer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Yammer Enterprise Administrationsverktyg hjälper dig att skydda Yammer data och följa lagar och föreskrifter standarder, inklusive BNPR som utvecklas.

Information om principer, verktyg, och de bästa metoderna för alla Office 365 finns i Översikt över säkerhet och efterlevnad i Office 365.

Yammer Enterprise erbjuder administratörer säkerhet och efterlevnad verktyg som inte är en del av den kostnadsfria Yammer Basic. Objekt som är markerade med en asterisk (*) är inte tillgängliga i Yammer Basic. Avsnittet Säkerhet vanliga frågor och svar i den här artikeln beskrivs säkerhet, sekretess och företag kontinuitet funktioner som gäller för både Yammer Basic och Yammer Enterprise.

Admin säkerhetsfunktioner

Uppgift

Hur

Ange lösenordsprinciper och logiska brandväggar att styra åtkomsten till Yammer.

Hantera Yammer säkerhetsinställningar*

Hantera användare och underhålla enstaka identitet för användare på alla Office 365.

Lägga till, blockera, eller ta bort Yammer-användare*

Använda office 365 identitet för Yammer-användare*

Ger säker åtkomst till Yammer på iOS och Android-enheter och kontrollera enhet åtkomsten till skydda företagets data med hjälp av Microsoft Intune.

Logga ut en enhet en användare*

Hantera Yammer med Microsoft Intune*

Använda flera nivåer av administratörsroller så att du kan tilldela behörighet för att matcha anställdes roller.

Hantera Yammer-administratörer*

Hantera externa nätverksåtkomst.

Hantera Yammer säkerhetsinställningar*

Spåra ändringar till användare, grupper och administratörer.

Spåra Yammer händelser i Office 365 granskningsloggen och med Management aktivitet API*

Efterlevnad Admin funktioner

Efterlevnaden av lagar och föreskrifter

Uppgift

Hur

Följa BNPR krav.

Hantera BNPR data ämne förfrågningar i Yammer Enterprise

Hantera GPPR data ämne förfrågningar i Yammer Basic

Visa efterlevnad rapporter. Yammer är nivå-C kompatibel i Office 365 efterlevnad Framework, som omfattar SOC 1, Soc 2, ISO 27001, HIPAA och EU-modell satser.

Efterlevnad Framework dokumentationen för Office 365*

ISO 27001 certifikat uppdateras automatiskt

SOC 2 2 rapport

Styra data bevarandeprinciper och visa privata meddelanden om det behövs för discovery ändamål.

Hantera Yammer data efterlevnad*

Exportera data om du vill granska problem som rapporteras efterlevnad

Exportera data från Yammer Enterprise*

Exportera data från Yammer Basic

Spåra ändringar till användare, administratörer och grupper.

Spåra Yammer händelser i Office 365 granskningsloggen och med Management aktivitet API*

Behåll innehåll lämpliga och att endast de som ska visas

Uppgift

Hur

Konfigurera en användningspolicy att kontrollera att rätt innehåll publiceras.

Ställa in en Yammer-användningspolicy*

Övervaka nyckelord för inte vill godkänna offerten eller opassande innehåll så att du kan träda in om det behövs.

Övervaka nyckelord*

Övervaka personligt innehåll i Yammer (verifierade administratörer)*

Förhindra att specifika data som skickas till externa deltagare.

Styra externa meddelanden i ett Yammer-nätverk med Exchange transportregler*

Övervaka användningen

Uppgift

Hur

Övervaka Yammer-administratörer och användare transaktioner.

Spåra Yammer händelser i Office 365 granskningsloggen och med Management aktivitet API*

Lär dig hur personer i din organisation använder Yammer. Rapporter och API: er göra information tillgänglig för administratörer och gruppen insikter och sänds räknar är tillgängliga för community-chefer, gruppen Administratörer och medlemmar.

Office 365 användningen rapportering instrumentpanel*

Office 365 rapporter i Admin Center – Yammer aktivitetsrapport*

Office 365 rapporter i Admin Center – Yammer aktivitetsrapport*

Office 365 införandet Pack (innehåll)*

Microsoft Graph rapportering API: er

Visa gruppinsikter i Yammer

Visa sänds räknar i Yammer

Håll ordning och organisatoriska ändringar

Uppgift

Hur

Använda Office 365 naming grupprinciperna för att tillämpa konsekvent grupp namnger.

Office 365-grupper namnger princip*

Lämna för stora organisationer kan använda dynamiska grupper för att uppdatera gruppmedlemskap automatiskt som personer koppling eller flytta inom din organisation.

Skapa en dynamisk grupp i Yammer*

Ange giltighetstid för Office 365 ansluten Yammer-grupper. När ange uppmanas gruppägare att förnya grupperna om de fortfarande behöver.

Office 365 grupp Förfalloprincip*

Säkerhet vanliga frågor och svar

F: Vem har åtkomst till Yammer-nätverket?

S: endast användare med en giltig och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till nätverket Yammer. Yammer har funktioner för att skapa externa nätverk för att samarbeta med tredje part.

F: Var finns alla data?

A: Yammer data finns i Microsoft hanterade datacenter. Se var finns data finns att hitta Datacenter för det land där ditt företag finns. Yammer drivs med 24/7/365 video övervakning, biometrisk och pin-baserade lås, strikt personal access kontroller och detaljerad besökare post loggar ut från Microsofts globala nätverk av datacenter.

F: Vad är Yammers sekretesspolicy? Hur behandlas mina data?

S: vår sekretesspolicy är offentlig och finns här, som en del av den: Sekretesspolicyn för Microsoft Online Services.

F: Vad är Yammers säkerhetspolicy?

S: yammer som ingår i Office 365 Säkerhetsscenter.

F: Vem har åtkomst till mina data?

A: Endast anställda med legitima ärenden kan få åtkomst till kunddata, och all åtkomst sker med godkännande. All åtkomst loggas och granskas regelbundet.

F: Krypteras data?

A: alla data i sändning i och ut ur produktionsmiljön krypteras vid alla tillfällen. Kommunikation med Yammer har passerat HTTPS (TLS 1.2 stöds) oavsett användare slutpunkt (web, -programmet, mobilapp, API). Förutom att krypterade under sändning Yammer-data krypterade vila med AES-256 bitarskryptering.

F: Vad är Yammers arkitektur?

S: Yammers arkitektur styrs av behoven hos företagens sociala nätverk. Ett företags sociala nätverk blir bara framgångsrikt om användarna använder och kommunicerar via plattformen. Yammer är konstruerat och utvecklat för att stödja engagemang och användning och tillåter snabb teknikiteration.

Yammer är en uppsättning lösa komponenter, kopplade med API:er. De utvecklas och släpps oberoende av varandra med hjälp av en mängd olika förstklassiga koder och tekniker. Yammer är ett offentligt moln, SaaS, med en enda arkitektur för flera klientorganisationer. Vi använder en datadriven, snabbt itererande utvecklingsmetod för att mäta plattformens framgång med nyckeltal för slutanvändarnas engagemang och användningsgrad.

F: Vem äger de data som publiceras i Yammer-nätverket?

S: data som publiceras i ett nätverk som kostnadsfria Yammer Basic ägs av de personer som publicera dessa data. Användarna har registeransvariga efter deras innehåll. Under Yammer Enterprise företaget är data styrenheten och ägare till alla data som överförs till företaget. Yammer är en data processor och saknar rättigheter för innehåll och ansvarsområden för de data som publiceras i ett Yammer nätverk.

F: Följer ni dataskyddslagen i mitt land?

S: Det är datakontrollantens ansvar att följa gällande dataskyddslagar. Yammer har funktioner som underlättar datakontrollanternas (enskilda personer och företag) efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser.

F: Kan man göra ett besök på plats eller granska er anläggning?

S: Yammer tillåter inte att kunder utför granskningar på plats. Med över 200 000 kunder är det helt enkelt inte möjligt, och det utgör också en säkerhetsrisk för tjänsten. Vi besvarar alla frågor om säkerhet öppet och tydligt.

F: Genomför ni granskningar eller tester av tredje part?

S: Intrångstester av Yammer-infrastrukturen genomförs varje år som del av Office 365.

F: Hur hålls data åtskilda från andra kunder?

A: Yammer är en SANT flera innehavare. Som sådana avgränsade kundernas data logiskt med strikt kontroller för att säkerställa avskiljande av innehavare data. Web application servrar av Yammer avgränsas fysiskt och logiskt från servrar som lagrar data.

F: Vad är skillnaden mellan säkerheten för ett företags sociala nätverk och Facebook?

S: Yammer-nätverket är privat för ditt företag. Endast användare som har en giltigt och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till Yammer-nätverket. Yammer byggdes upp från grunden som ett socialt nätverk för företag, med inbyggd säkerhet på varje nivå och tillgång till både hög kontrollnivå och integrering med företagssäkerhetssystem som Active Directory och enkel inloggning.

F: Vad är skillnaden när det gäller säkerhet mellan Yammer Basic och Yammer Enterprise?

S: underliggande säkerheten för båda är identiska. Yammer Enterprise kan du få mer administrativa kontroll och gör möjligheten att integrera med andra system (till exempel Active Directory, Active Directory Federation Services SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce).

Mer information om de säkerhetsrelaterade administrativa kontrollerna som finns tillgängliga i Yammer Enterprise finns i tabellerna i början av den här artikeln.

F: Säljer Yammer våra data?

S: Nej Yammer inte min eller sälja alla kunddata. Alla data som hör till kunden (användaren eller organisation, beroende på vilken Yammer version används).

F: Kan jag exportera alla mina data?

A: i Yammer Enterprise verifierade administratörer kan du exportera meddelanden och överförda filer tillsammans med deras metadata. Dataexporten kan också innehålla allt innehåll som har tagits bort om alternativet Mjuka ta bort data bevarande har konfigurerats.

F: Vad är Yammers företag kontinuitet funktioner?

S: data säkerhetskopieras flera gånger om dagen och är skyddad med starka kryptering på disk. Säkerhetskopior offline överförs SSH och korrekt bort efter sex månader.

F: omfattas Yammer materialet i Säkerhetscenter för Office 365?

S: Ja är. Se Office 365 Säkerhetscenter.

F: är Yammer säkerhet oberoende verifiering?

S: Ja. ISO27001 är global standard i informationssäkerheten. Oberoende granskare har verifierat att Yammer uppfyller en omfattande uppsättning fysiska och logiska, process och hantering av kontroller som definieras av ISO 27001-standarden.

Yammer deltar i Microsoft Online Services buggen på väg, vilket gör att tusentals säkerhet forskare att testa Yammer och skyddar våra produkter även för användare.

Användaren hantering av vanliga frågor och svar

F: Kan jag använda multifaktorautentisering?

A: för Yammer Enterprise, om du använder Office 365 identity i Yammer. Mer information finns i Konfigurera multifaktorautentisering för Office 365-användare och genomdriva office 365 identitet för Yammer-användare.

F: Hur hanterar jag Yammer på mobila enheter?

A: Yammer är tillgänglig för alla viktiga mobila plattformar, inklusive Windows Phone, iPhone, iPad och Android. Användare kan installera programmet Yammer från deras respektive appbutik.

Yammer Enterprise erbjuder session hanteringsfunktioner så att en användare eller administratör kan avsluta en session med Yammer på alla enheter om det behövs.

Du kan hantera Yammer Enterprise enheter med Microsoft Intune. Mer information finns i Hantera Yammer med Microsoft Intune.

F: Hur hanterar jag mina användare?

S: Endast användare som har en giltig och verifierad företags-e-postadress kan ansluta till Yammer-nätverket.

Användare kan bjuda in personens kollegor med samma e-postadress suffixet att samarbeta i en kostnadsfri Yammer Basic nätverk. Användare kan även stänga av andra användare från att få tillgång till nätverkets Yammer.

I Yammer Enterprise administratörer kan etablera och ta bort användare i grupp med hjälp av en CSV-fil och synkronisera med Azure Active Directory för att automatiskt lägga till användare som inte redan finns i Yammer och ta bort användare från Yammer om deras Active Directory-konto är inaktiverat eller Borttaget.

Mer information finns i Hantera Yammer-användare via deras livscykel från Office 365 och Massuppdatera användare.

F: Hur kan användare utan e-postadresser få åtkomst till Yammer?

S: Yammer fungerar bra i många stora organisationer där det är viktigt att lyssna till alla medarbetare, även de som inte har e-postadresser. Då kan Yammer ge de här användarna åtkomst med en unik identifierare.

Mer information finns i

Yammer – hjälp för administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×