Översikt över hur man publicerar en Excel-arbetsbok som "en version av sanningen"

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att skapa en Microsoft Excel-arbetsbok som innehåller "en version av sanningen" kräver samarbete mellan administratören för en Microsoft SharePoint-webbplats, arbetsboksskaparen och slutanvändarna. Den här artikeln innehåller en grundläggande översikt som beskriver hur du publicerar en säker arbetsbok som innehåller "en version av sanningen" på en SharePoint-webbplats, vem som gör vad och var du hittar mer hjälpinformation som beskriver implementeringen i detalj.

Viktigt    Möjligheten att publicera en Excel-arbetsbok på en SharePoint-webbplats är endast tillgänglig i Excel 2010 och Excel 2007.

I den här artikeln

Vad är "en version av sanningen"?

Steg 1: Förberedelse

Steg 2: Skapa dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen

Steg 3: Definiera tillförlitliga resurser för Excel Services

Steg 4: Ange behörighet

Steg 5: Skapa en ODC-fil (Office Data Connection)

Steg 6: Göra dataanslutningsbiblioteket tillgängligt i Excel

Steg 7: Skapa och publicera Excel-arbetsboken

Steg 8: Visa "en version av sanningen"

Vad är "en version av sanningen"?

Ett vanligt krav när du publicerar en Excel-arbetsbok som är ansluten till en extern datakälla på Excel Services är att se till att användarna alltid ser en konsekvent uppsättning av värden och formelresultat, och att säker och aktuell uppdateringsinformation används i arbetsboken. Detta kallas ibland för "en version av sanningen".

Om du till exempel synkroniserar budgetdata varje kvartal mellan olika avdelningar för att få en budgetsummering över hela företaget måste du se till att alla arbetar med tillförlitlig och konsekvent information. Detta för att processen ska löpa problemfritt med minimalt med avbrott och meningsskiljaktigheter om olika värden mellan arbetsböcker samt tidpunkt för formelberäkningar och resultat.

Överst på sidan

Steg 1: Förberedelse

För bästa resultat bör webbplatsadministratörer, författare till arbetsböcker och slutanvändare samarbeta genom att göra följande förberedelser.

Samla in Data    Identifiera och samla in följande information:

 • Externa datakällsanslutningar och anslutningsinformation, t.ex. server-, databas- och kubnamn, frågor och inloggningsuppgifter.

 • Excel-arbetsböcker som ska publiceras.

 • Rätt användare, behörigheter, roller och klientdator-ID.

Installera programvaran    installera programvara som krävs för följande användare:

 • En webbplatsadministratör behöver en fullständig installation av SharePoint Foundation 2010.

 • En arbetsboksförfattare behöver Excel 2010 eller Excel 2007.

 • Slutanvändare behöver åtkomst till SharePoint-webbplatser och eventuellt till Excel för att öppna publicerade arbetsböcker på sina klientdatorer.

Mer information finns i SharePoint Server Tech Center på webbplatsen TechNet. Sök efter följande ämnen:

 • Planera åtkomst till Excel-kalkylblad

 • Planera autentiseringsmetoder

 • Planera hantering av dataanslutningar

 • Planera Excel-rapporter mot OLAP-kuber

 • Planera för Business Intelligence

 • Planera externa dataanslutningar för Excel Services

Överst på sidan

Steg 2: Skapa dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen

Med SharePoint Foundation 2010 eller Windows SharePoint Services 3.0, skapas en webbplatsadministratör dokumentbibliotek för lagring av Excel-arbetsböcker och för lagring av Office-dataanslutningsfil (ODC)-filer (.odc).

Mer information finns i hjälpen för SharePoint Foundation 2010 och Windows SharePoint Services 3.0 och i följande avsnitt:

 • Introduktion till bibliotek

 • Skapa ett bibliotek

Överst på sidan

Steg 3: Definiera betrodda resurser för Excel Services

På en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 en webbplatsadministratör körs webbprogrammet för central administration och skapar en betrodd plats, en betrodd dataprovider, en Data anslutning bibliotek (DCL) lista betrodda DCL och definierar den betrodda platsen så att den endast använder externa dataanslutningar.

En betrodd DCL krävs inte för att publicera en Excel-arbetsbok på en server som kör SharePoint Foundation 2010.

Överst på sidan

Steg 4: Ange behörighet

Använda SharePoint Foundation, en webbplatsadministratör anger behörigheter för DCL: och definierar en endast visa objekt behörighetsnivå.

Mer information finns i:

 • Artikeln "Planera Excel Services-säkerhet" i SharePoint Server Tech Center på webbplatsen TechNet.

 • I följande avsnitt i hjälpen för Central Administration för SharePoint Foundation:

  • Välja vilka säkerhetsgrupper som ska användas

  • Definiera anpassade behörighetsnivåer

  • Bestämma vilka behörighetsnivåer och grupper som ska användas

  • Planera säkerhet för platsen

 • I följande avsnitt i SharePoint Foundation hjälp:

  • Om att kontrollera åtkomst till webbplatser och webbplatsinnehåll

  • Om att hantera SharePoint-grupper och -användare

  • Om säkerhetsfunktioner i Windows SharePoint Services

  • Hantera tillståndsnivåer

  • Hantera tillstånd för listor, bibliotek, mappar, dokument eller listobjekt

  • Hantera SharePoint-grupper

  • Tillståndsnivåer och tillstånd

Överst på sidan

Steg 5: Skapa en ODC-fil (Office Data Connection)

Med hjälp av Excel skapar arbetsboksförfattarna en ODC-fil, definierar autentiseringsinställningar, ser till att ODC-filen alltid används vid dataåtkomst och sparar anslutningsfilen i DCL.

Mer information finns i hjälpen för Excel och hjälpavsnittet Ansluta till (importera) externa data.

Överst på sidan

Steg 6: Göra dataanslutningsbiblioteket tillgängligt i Excel

Med SharePoint Foundation kan gör en webbplatsadministratör en eller flera DCLs tillgänglig i Excel genom att definiera en lista över DCLs för användning på klientdatorer och sedan genom att associera en klientdator med en server-dator med hjälp av respektive användares min webbplats eller genom att ange en registrering nyckel på användarens dator.

Mer information finns i artikeln "Planera hantering av dataanslutning" i avsnittet "Planera för företagsinformation" (under steg 2) i SharePoint Server Tech Center på webbplatsen TechNet.

Överst på sidan

Steg 7: Skapa och publicera Excel-arbetsboken

Genom att använda Excel skapar arbetsboksförfattarna en arbetsbok som använder ODC-filen, sparar arbetsboken till SharePoint-webbplatsen och väljer sedan specifika kalkylblad eller namngivna objekt, som till exempel diagram eller pivottabellrapporter.

Mer information finns i avsnittet Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats.

Överst på sidan

Steg 8: Visa "en version av sanningen"

Med hjälp av SharePoint Foundation kan slutanvändarna visa arbetsboken i Excel Web App och kanske öppna arbetsboken på datorn för närmare analys.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×