Översikt över hur man publicerar en Excel-arbetsbok som "en version av sanningen"

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genereringen av en Excel-arbetsbok som innehåller "en version av sanningen" förutsätter ett nära samarbete mellan SharePoint-webbplatsadministratören, arbetsbokens författare och flera slutanvändare. Den här artikeln innehåller en grundläggande översikt som beskriver hur du publicerar en säker arbetsbok som innehåller "en version av sanningen", vem som gör vad och var du hittar mer hjälpinformation som beskriver implementeringen i detalj.

Artikelinnehåll

Vad är "en version av sanningen"?

Steg 1: förberedelse

Steg 2: Skapa dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen

Steg 3: Definiera betrodda resurser för Excel Services

Steg 4: Ange behörigheter

Steg 5: Skapa en Office-dataanslutningsfil

Steg 6: Gör det dataanslutningsbibliotek tillgängligt i Office Excel 2007

Steg 7: Skapa och publicera en Office Excel 2007-arbetsbok

Steg 8: Visa "en version av sanningen"

Vad är "en version av sanningen"?

Ett vanligt krav när du publicerar en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok som är ansluten till en extern datakälla på Excel Services är att se till att användarna alltid ser en konsekvent uppsättning av värden och formelresultat, och att säker och aktuell uppdateringsinformation används i arbetsboken. Detta kallas ibland för "en version av sanningen".

Om du till exempel synkroniserar budgetdata varje kvartal mellan olika avdelningar för att få en budgetsummering över hela företaget måste du se till att alla arbetar med tillförlitlig och konsekvent information. Detta för att processen ska löpa problemfritt med minimalt med avbrott och meningsskiljaktigheter om olika värden mellan arbetsböcker samt tidpunkt för formelberäkningar och resultat.

Överst på sidan

Steg 1: Förberedelse

För bästa resultat bör webbplatsadministratörer, författare till arbetsböcker och slutanvändare samarbeta genom att göra följande förberedelser.

Samla in data     Identifiera och samla in följande information:

 • Externa datakällsanslutningar och anslutningsinformation, t.ex. server-, databas- och kubnamn, frågor och inloggningsuppgifter.

 • Office Excel 2007-arbetsböcker som ska publiceras.

 • Rätt användare, behörigheter, roller och klientdator-ID.

Installera programvara    Installera den programvara som krävs för följande användare:

 • En webbplatsadministratör kräver en fullständig installation av Microsoft Office SharePoint Server 2007 som innehåller Excel Services.

 • En arbetsboksförfattare behöver Office Excel 2007.

 • Slutanvändare behöver åtkomst till SharePoint-webbplatser och eventuellt till Office Excel 2007 för att öppna publicerade arbetsböcker på sina klientdatorer.

Mer information finns i planeringsguiden för Office SharePoint Server 2007 på Technet-webbplatsen och i följande artiklar:

 • Planera åtkomst till kalkylblad

 • Planera autentisering för externa data

 • Planera hantering av dataanslutningar

 • Planera Excel-rapporter mot OLAP-kuber

 • Planera Excel-rapporter mot relationsdatabaser

 • Planera hur Excel Services-data ska visas

 • Planera webbdelar för Excel Web Access

 • Planera integration med externa data

Överst på sidan

Steg 2: Skapa dokumentbibliotek på SharePoint-webbplatsen

Med hjälp av Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0 skapar webbplatsadministratören dokumentbibliotek för lagring av Office Excel 2007-arbetsböcker och ODC-filer (Office Data Connection).

Mer information finns i hjälp om Windows SharePoint Services 3.0 samt i följande avsnitt:

 • Introduktion till bibliotek

 • Skapa ett bibliotek

Överst på sidan

Steg 3: Definiera betrodda resurser för Excel Services

Med hjälp av Office SharePoint Server 2007 och webbprogrammet för central administration skapar webbplatsadministratören en tillförlitlig filplats, en tillförlitlig dataprovider, en DCL-lista (Data Connection Library), en tillförlitlig DCL samt definierar den tillförlitliga platsen så att endast externa datakällor används.

Mer information finns i avsnittet "Planera förtroendenivåer" i artikeln "Planera Excel Services-säkerhet" i planeringsguiden för Office SharePoint Server 2007 på Technet-webbplatsen (artikeln kan vara på engelska).

Överst på sidan

Steg 4: Ange behörighet

Med hjälp av Office SharePoint Server 2007 kan en webbplatsadministratör ange behörighet på DCL och definiera en Visa endast objekt-behörighetsnivå.

Mer information finns i:

 • Artikeln "Plan Excel Services security" (artikeln kan vara på engelska) i planeringsguiden för Office SharePoint Server 2007 på Technet-webbplatsen.

 • Följande avsnitt i hjälpen för central administration:

  • Välja vilka säkerhetsgrupper som ska användas

  • Definiera anpassade behörighetsnivåer

  • Bestämma vilka behörighetsnivåer och grupper som ska användas

  • Planera säkerhet för platsen

 • Följande avsnitt i hjälpen för Windows SharePoint Services 3.0:

  • Om att kontrollera åtkomst till webbplatser och webbplatsinnehåll

  • Om att hantera SharePoint-grupper och -användare

  • Om säkerhetsfunktioner i Windows SharePoint Services (version 3)

  • Hantera tillståndsnivåer

  • Hantera tillstånd för listor, bibliotek, mappar, dokument eller listobjekt

  • Hantera SharePoint-grupper

  • Tillståndsnivåer och tillstånd

Överst på sidan

Steg 5: Skapa en ODC-fil (Office Data Connection)

Med hjälp av Excel skapar arbetsboksförfattarna en ODC-fil, definierar autentiseringsinställningar, ser till att ODC-filen alltid används vid dataåtkomst och sparar anslutningsfilen i DCL.

Mer information finns i hjälp om Office Excel 2007 samt i följande avsnitt:

 • Skapa, redigera och hantera anslutningar till data i en arbetsbok

 • Ansluta till (importera) externa data

 • Anslutningsegenskaper

Överst på sidan

Steg 6: Göra dataanslutningsbiblioteket tillgängligt i Office Excel 2007

Genom att använda Office SharePoint Server 2007 gör webbplatsadministratören en eller flera DCL:er tillgängliga i Excel genom att först definiera en lista på DCL:er som ska användas på klientdatorer, och sedan genom att associera en klientdator med en serverdator. Detta kan göras antingen genom att man använder Min webbplats för varje användare eller genom att man installerar en registreringsnyckel på användarens dator.

Mer information finns i artikeln "Planera hantering av dataanslutning" i avsnittet "Planera för företagsinformation" på planeringsguiden för Office SharePoint Server 2007 på webbplatsen Technet.

Överst på sidan

Steg 7: Skapa och publicera en Office Excel 2007-arbetsbok

Skapad av en arbetsbok skapas med Office Excel 2007, en arbetsbok som använder ODC-filen, sparar arbetsboken till Excel Services och sedan alternativt väljs särskilda kalkylblad eller namngivna objekt, till exempel diagram eller pivottabellrapporter.

Mer information finns i hjälpen för Office Excel 2007 och i följande avsnitt:

 • Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services

 • Publicera en arbetsbok till Excel Services

 • Definiera arbetsboksparametrar för användning i Office Excel Web Access

 • Redigera eller ta bort en arbetsbok från Excel Services

Överst på sidan

Steg 8: Visa "en version av sanningen"

Slutanvändare med Office SharePoint Server 2007 kan visa arbetsboken i Excel Services, interagera med det och om du vill öppna arbetsboken på sina datorer för vidare analys.

Mer information finns i hjälpen om Office SharePoint Server 2007 och på sidan Hjälp och instruktioner.

Tips: Du kan också klicka på knappen Hjälp i verktygsfältet Excel Web Access visas en översikt över alla avsnitt om Excel Services-hjälpen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×