Översikt över Excel-tabeller

Översikt över Excel-tabeller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra det lättare att hantera och analysera en grupp med relaterade data, kan du omvandla ett område med celler till en Microsoft Office Excel-tabell (kallades tidigare för Excel-lista). En tabell innehåller vanligtvis relaterade data i en serie rader och kolumner i ett kalkylblad som är formaterade som en tabell. Genom att använda tabellfunktionerna kan du sedan hantera data i raderna och kolumnerna oberoende av informationen i andra rader och kolumner i kalkylbladet.

Data i en Excel-tabell

Obs!: Excel-tabeller ska inte förväxlas med datatabeller som ingår i en uppsättning av kommandon för konsekvensanalys. Mer information om datatabeller finns i beräkna flera resultat med en datatabell.

Läs om elementen i en Excel-tabell

En tabell kan innefatta följande element:

 • Rubrikraden    Som standard har en tabell en rubrikrad. Varje tabellkolumn har filtrering aktiverad i rubrikraden så att du snabbt kan filtrera och sortera tabelldata.

  Rubrikrad i en Excel-tabell

 • Olikfärgade rader    Som standard har skuggning eller olika färger lagts till i raderna i en tabell för att det ska vara lättare att läsa informationen.

  Olikfärgade rader i en Excel-tabell

 • Beräknade kolumner    Genom att ange en formel i en cell i en tabellkolumn kan du skapa en beräknad kolumn i vilken formeln används för alla andra celler i den tabellkolumnen.

  Beräknad kolumn i en Excel-tabell

 • Summarad    Du kan lägga till en summarad i tabellen som ger tillgång till summeringsfunktioner (till exempel funktionen medel, antaleller Summa ). En nedrullningsbar lista visas i varje cell i raden Summa så att du kan snabbt beräkna summorna som du vill använda.

  Summarad i en Excel-tabell

 • Storlekshandtag    Ett storlekshandtag i nedre högra hörnet i tabellen gör att du kan dra tabellen till önskad storlek.

  Storlekshandtag i nedre högra hörnet i den sista cellen i en Excel-tabell

Hantera data i en Excel-tabell

Du kan använda en tabell för att hantera data, men om du vill hantera flera datagrupper kan du infoga fler än en tabell i samma kalkylblad.

Om du har åtkomst- och redigeringsbehörighet till en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats kan du använda den för att dela en tabell med andra användare. Om du exporterar tabelldata till en SharePoint-lista kan andra personer visa, redigera och uppdatera tabelldata i listan. Du kan skapa en envägsanslutning till SharePoint-listan så att du kan uppdatera tabelldata i kalkylbladet så att SharePoint-listan hålls uppdaterad. Du kan inte längre uppdatera en SharePoint-lista med ändringar som du gör i tabelldata i Excel. När du har exporterat tabelldata till en SharePoint-lista kan du öppna den i Excel med skrivskydd. Ändringar som du eventuellt vill göra kan bara göras i data på SharePoint-webbplatsen.

Obs!: Om arbetsboken är en Delad arbetsbokskapas inte tabeller.

Tabellfunktioner som du kan använda för att hantera tabelldata

 • Sortera och filtrera    Listrutor för filter läggs automatiskt till i rubrikraden i en tabell. Du kan sortera tabeller i stigande eller fallande ordning eller efter färg eller du kan skapa en anpassad sorteringsordning. Du kan filtrera tabeller om du vill visa de data som uppfyller de villkor som du anger eller filtrera efter färg. Mer information om hur du kan filtrera eller sortera data finns i filtrera data eller Sortera data.

 • Formatera tabelldata    Du kan formatera tabelldata snabbt genom att använda ett fördefinierat eller anpassat tabellformat. Du kan också välja alternativ för tabellformat för att visa en tabell med eller utan rubrik- och summarad, för att använda olikfärgade rader och kolumner så att tabellen blir lättare att läsa eller för att urskilja den första och sista kolumnen samt andra kolumner i tabellen. Mer information om hur du formaterar tabelldata finns i Formatera en Excel-tabell.

 • Infoga och ta bort tabellrader och -kolumner    Det finns flera sätt att lägga till rader och kolumner i en tabell. Du kan snabbt lägga till en tom rad i slutet av tabellen, infoga kalkylbladsrader och kalkylbladskolumner intill befintliga rader och kolumner i tabellen samt infoga tabellrader och tabellkolumner där du vill. Du kan ta bort rader och kolumner efter behov. Du kan också snabbt ta bort rader som innehåller dubblettinformation från en tabell. Mer information om hur du lägger till och tar bort tabellrader och -kolumner finns i Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en Excel-tabell.

 • Använda en beräknad kolumn    Om du vill använda en enda formel som ska anpassas för varje rad i en tabell kan du skapa en beräknad kolumn. En beräknad kolumn utökas automatiskt så att den omfattar ytterligare rader så att formeln förlängs direkt till dessa rader. Mer information om hur du skapar en beräknad kolumn finns i använda beräknade kolumner i en Excel-tabell.

 • Visa och beräkna tabelldatasummor    Du kan snabbt summera data i en tabell genom att visa en summarad i slutet av tabellen och sedan använda funktionerna i de nedrullningsbara listorna som visas för cellerna på summaraden. Mer information om hur du visar och beräknar tabelldatasummor finns i Summera data i en Excel-tabell.

 • Använda strukturerade referenser    I stället för att använda cellreferenser, som A1 och R1C1, kan du använda strukturerade referenser som refererar till tabellnamn i en formel.

 • Säkerställa dataintegritet     För tabeller som inte är länkade till SharePoint-listor kan du använda de inbyggda funktionerna för dataverifiering i Excel. Till exempel kan du välja att tillåta endast tal eller datum i en kolumn i en tabell. Mer information om hur du säkerställer dataintegriteten finns i tillämpa dataverifiering i celler.

 • Exportera till en SharePoint-lista    Du kan exportera en tabell till en SharePoint-lista så att andra personer kan se, redigera och uppdatera tabelldata.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×