Översikt över diagram

I Microsoft Office Excel 2007 är det enkelt att skapa diagram som ser professionella ut. Du väljer bara en diagramtyp, en diagramlayout och ett diagramformat – som alla är lätta att komma åt i menyfliksområdet, som är en del av det nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet – så får du omedelbart ett professionellt resultat varje gång du skapar ett diagram. Du kan göra det ännu enklare genom att spara dina favoritdiagram som diagrammallar som du sedan snabbt kan använda dig av när du ska skapa nya diagram.

Om du har Office Excel 2007 installerat kan du även använda de kraftfulla diagramfunktionerna från Excel i andra Microsoft Office 2007-systemet-program, till exempel Microsoft Office PowerPoint 2007 och Microsoft Office Word 2007.

Artikelinnehåll

Skapa diagram i Excel

Skapa diagram i PowerPoint och Word

Ändra diagram

Använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende

Formatera diagram

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Skapa diagram i Excel

När du vill skapa ett enkelt diagram i Excel som du kan ändra och formatera vid ett senare tillfälle, börjar du med att ange diagrammets data i ett kalkylblad. Sedan markerar du bara dina data och väljer en diagramtyp i Office Fluent-menyfliksområdet (på fliken Infoga i gruppen Diagram).

Data och diagram i ett kalkylblad

Bild av knapp   Kalkylbladsdata

Bildtext 2   Diagram skapat från kalkylbladsdata

Excel stöder flera olika typer av diagram som du kan använda för att illustrera data på meningsfulla sätt. När du skapar ett diagram eller ändrar ett befintligt diagram kan du välja bland ett stort utbud av diagramtyper (till exempel stapeldiagram och cirkeldiagram) och deras undertyper (till exempel ett staplat diagram eller ett cirkeldiagram i 3-D). Du kan även skapa ett kombinationsdiagram genom att använda mer än en diagramtyp i diagrammet.

Kombinationsdiagram

Exempel på ett kombinationsdiagram som använder diagramtyperna stapeldiagram och linjediagram.

Mer information om hur du skapar diagram i Excel finns i Skapa diagram.

Skapa diagram i PowerPoint och Word

Diagram är helt integrerade med andra Office-version 2007-program, till exempel Office PowerPoint 2007 och Office Word 2007. Båda programmen har samma diagramverktyg som finns i Excel. Om du har installerat Excel kan du skapa Excel-diagram i PowerPoint och Word genom att klicka på knappen Diagram i menyfliksområdet (på fliken Infoga i gruppen Bilder) och sedan använda diagramverktygen för att ändra och formatera diagrammet. Diagrammen du skapar bäddas in i Office PowerPoint 2007 och Office Word 2007, och diagramdata lagras i ett Excel-kalkylblad som inkluderas i PowerPoint- eller Word-filen.

Obs!: Om du arbetar i kompatibilitetsläget i Word kan du infoga ett diagram med hjälp av Microsoft Graph istället för Excel. I PowerPoint kan du alltid använda Excel för att skapa diagram.

Du kan också kopiera ett diagram från Excel till PowerPoint 2007 och Word 2007. När du kopierar ett diagram kan det antingen bäddas in som statisk information eller länkas till arbetsboken. Om du har ett diagram som är länkat till en arbetsbok som du har tillgång till, kan du ange att det automatiskt ska kontrollera om det har skett några ändringar i den länkade arbetsboken varje gång diagrammet öppnas.

Mer information om hur du skapar diagram i PowerPoint 2007 och Office Word 2007 finns i Använda tabeller och diagram i en presentation och Presentera data i en tabell eller ett diagram.

Överst på sidan

Ändra diagram

När du har skapat ett diagram kan du ändra det. Du kan till exempel ändra hur axel visas, lägga till en diagramrubrik, flytta eller dölja förklaringen eller visa ytterligare diagramelement.

Om du vill ändra ett diagram kan du:

  • Ändra visningen av diagramaxlar    Du kan ange skalan för axlarna och justera intervallen mellan de värden och kategorier som visas. Om du vill göra diagrammet mer lättläst kan du även lägga till skalstreck och skalstrecksetiketter på axlarna och ange med vilket intervall de ska visas.

  • Lägga till rubriker och dataetiketter i ett diagram    Om du vill göra informationen i diagrammet tydligare kan du lägga till en diagramrubrik, axelrubriker och dataetikett.

  • Lägga till en förklaring eller datatabell     Du kan visa eller dölja en förklaring eller ändra dess plats. I vissa diagram kan du även välja att visa en datatabell som visar seriemönster och de värden som presenteras i diagrammet.

  • Tillämpa särskilda alternativ för varje diagramtyp    Andra alternativ som är tillgängliga för olika diagramtyper är bland annat särskilda linjer (till exempel högsta-lägsta-linjer och trendlinje), staplar (till exempel uppstaplar, nedstaplar och felstaplar), databrytpunkt.

Överst på sidan

Använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende

I stället för att lägga till eller ändra diagramelement eller formatera diagrammet manuellt kan du snabbt lägga till en fördefinierad diagramlayout och diagramformatering till diagrammet. Excel har många användbara fördefinierade layouter som du kan välja bland och du kan vid behov finjustera en layout eller ett format genom att göra manuella ändringar i den individuella diagramelementen, till exempel i diagrammetsdiagramområde, rityta, dataserie och förklaring.

När du använder en fördefinierad diagramlayout visas en viss uppsättning diagramelement (till exempel rubriker i diagram, en förklaring, en datatabell eller dataetikett) i en särskild ordning i diagrammet. Du kan välja mellan en rad olika layouter för varje diagramtyp.

När du använder ett fördefinierat diagramformat formateras diagrammet efter det tema som du använder så att diagrammet matchar ditt företags eller dina egna temafärger (en färguppsättning), temateckensnitt (en uppsättning teckensnitt för rubriker och text) och temaeffekter (en uppsättning linjer och fyllningseffekter).

Obs!: Du kan inte skapa egna diagramlayouter och diagramformat, men du kan skapa diagrammallar som innehåller de layouter och format som du vill ha. Mer information om diagrammallar finns i Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar.

Mer information om hur du ändrar ett diagrams utseende finns i Ändra layout eller format i ett diagram.

Överst på sidan

Formatera diagram

Förutom att använda ett fördefinierat diagramformat kan du enkelt formatera enskilda diagramelement, till exempel databrytpunkt, diagramområdet, ritytan och siffror och text i rubriker och etiketter för att ge ditt diagram ett eget snyggt utseende. Du kan använda särskilda figurformat och WordArt-format, men du kan även formatera figurerna och texten för diagramelement manuellt.

Om du vill lägga till formatering kan du:

  • Fylla i diagramelement    Du kan använda färger, strukturer, bilder och toningar för att dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement.

  • Ändra dispositionen av diagramelement    Du kan använda färger, linjeformat och linjetjocklek för att framhäva diagramelement.

  • Lägga till specialeffekter till diagramelement    Du kan använda specialeffekter, till exempel skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, fasning och 3D-rotation, på elementfigurer som ger diagrammet ett fulländat utseende.

  • Formatera text och siffror    Du kan formatera text och siffror i rubriker, etiketter och textrutor i ett diagram på samma sätt som i ett kalkylblad. Om du vill få text och siffror att verkligen stå ut kan du till och med använda WordArt-format.

Mer information om hur du formaterar diagramelement finns i Formatera diagramelement.

Överst på sidan

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Om du vill återanvända ett diagram som du har anpassat som det passar dig kan du spara diagrammet som en diagrammall (*.crtx) i mappen med diagrammallar. När du skapar ett diagram kan du sedan använda diagrammallen på samma sätt som vilken annan inbyggd diagramtyp som helst. Diagrammallar är likvärdiga med diagramtyper och du kan även använda dem för att ändra diagramtypen för ett befintligt diagram.

Om du använder en viss diagrammall ofta kan du spara den som din standardmalltyp.

Obs!: Diagrammallar baseras inte på tema. Om du vill använda temafärger, temateckensnitt och temaeffekter i ett diagram som du har skapat med en diagrammall, kan du använda ett diagramformat i diagrammet. Ett diagramformat återställer temat för ett diagram till dokumenttemat. Mer information finns i Använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende.

Mer information om hur du använder diagrammallar finns i Skapa, använda eller ta bort en diagrammall.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×