Översikt över datakopplingsfunktioner i Microsoft Office Visio 2007.

I Microsoft Office Visio 2007 kan du skapa betydligt mer än diagram och ritningar – du kan även få hjälp med att visualisera, ordna, förstå och presentera data.

Varje form i ett Visio-diagram kan visa en uppsättning data. I följande illustration representerar formerna försäljningsinformation från olika regioner så att försäljningsresultaten enkelt kan jämföras mellan regionerna, såväl för innevarande år som de föregående.

Visa status med flaggor

Om de data som du vill arbeta med inte redan finns i en arbetsbok eller en databastabell kan du importera dem direkt till Office Visio-former i stället för att manuellt skriva dem.

Artikelinnehåll

Med vilken metod bör data kopplas till diagram?

Kan jag fortfarande koppla data på samma sätt som i tidigare Visio-versioner?

Bör jag alltid använda datalänksfunktioner när jag vill koppla data till diagram?

Med vilken metod bör data kopplas till diagram?

Det finns flera datakopplingsfunktioner i Visio men i de flesta fall är det bäst att koppla datakällor till diagram med hjälp av guiden Dataväljare (klicka på Importera data till formerData-menyn). I guiden visas data i fönstret Externa data. När du har lagt till de kopplade formerna i ritningen visas data i dem. Du kan också välja och ändra datagrafik i Office Visio 2007.

Mer information om funktionerna Datalänk och Datagrafik finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Kan jag fortfarande koppla data på samma sätt som i tidigare Visio-versioner?

Ja. Funktionen Datalänk i Office Visio 2007 ersätter inte någon av funktionerna i tidigare versioner av Visio. Du kan fortsätta att använda lösningarna med specialfunktioner för koppling av data liksom de två tilläggen för databaskopplingar.

De två databaskopplingstilläggen är Databasguiden och kommandot Länka till ODBC-databas. Du hittar dem om du på Verktyg-menyn pekar på Tilläggsprogram, sedan på Extra och därefter klickar på antingen Databasguiden eller Länk till ODBC-databas.

Till vissa mallar hör också särskilda verktyg som du kan använda när du kopplar specifika typer av data till diagram eller skapar diagram från data:

 • Mallen Organisationsschema     Använd guiden Organisationsscheman när du vill koppla till data i Microsoft Exchange Server, Microsoft Office Excel, textfiler och andra ODBC-kompatibla datakällor och skapa ett organisationsschema. Klicka på Importera organisationsdataOrganisationsschema-menyn i organisationsschemat. När organisationsschemat har skapats kan du länka till andra externa data med hjälp av guiden Dataväljare. Mer information hittar du i artikeln Skapa ett organisationsschema i Visio.

 • Tidsplaneringsmall     Använd guiden Importera tidslinje när du vill koppla till data i Microsoft Office Project. Peka på Infoga datalösningarData-menyn och klicka på Tidslinje. Mer information finns i artikeln Importera data från Project till en Visio-tidslinje.

 • Kalendermall     Använd guiden Import av Outlook-data när du vill koppla till data i Microsoft Office Outlook. Peka på Infoga datalösningarData-menyn och klicka på Kalender. Mer information finns i artikeln Importera avtalade tider i Outlook till en Visio-kalender.

 • Mallen Kreativitetsdiagram     I ett kreativitetsdiagram använder du kommandot Importera dataKreativitet-menyn när du vill koppla till XML-filer. Mer information finns i artikeln Skapa ett kreativitetsdiagram.

 • Mall för Gantt-schema     Använd guiden Import av projektdata när du vill koppla till data i Office Project. Klicka på ImporteraGantt-schema-menyn i ett Gantt-schema. Mer information finns i artikeln Importera Project-data till ett Gantt-schema i Visio.

 • Mallen Databasmodelldiagram     Använd guiden Bakåtkompilering om du vill bakåtkompilera ODBC-kompatibla databaser. Klicka på BakåtkompileraDatabas-menyn i ett databasmodelldiagram. Du kan använda guiden Dataväljare liksom andra guider och mallar när du vill importera ytterligare data till och visa data i dessa diagram. Mer information finns i artikeln Bakåtkompilera en befintlig databas till en databasmodell.

Överst på sidan

Bör jag alltid använda datalänksfunktioner när jag vill koppla data till diagram?

I följande specifika diagramsituationer vill du kanske vill arbeta med data på ett annat sätt än med hjälp av guiden Dataväljare:

 • När du arbetar med diagram som har skapats med hjälp av Databasguiden.

 • När du vill skapa en tvåvägskoppling – om du exempelvis vill att ändringar av data i Visio-diagrammet ska påverka datakällan – med hjälp av Databasguiden.

 • När du skapar diagram, exempelvis tidslinjer, organisationsscheman och kalendrar från data – då Visio skapar ett helt diagram från en datakälla.

 • När du skapar originalformer i Visio från data – då Visio skapar former från en datakälla.

 • När du bakåtkompilerar en databas med hjälp av guiden Bakåtkompilering som du når via mallen Databasmodelldiagram.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×