Översikt över datakopplingsfunktioner i Microsoft Office Visio 2007.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Visio 2007 kan skapa större än diagram och ritningar – den också kan hjälpa dig att visualisera, ordna, förstå och presentera data.

Varje form i ett Visio-diagram kan visa en unik uppsättning data. I följande illustration visar varje figur försäljningsdata för ett annat område, så att det är enkelt att jämföra försäljning resultat region till område båda för innevarande och föregående år.

Visa status med flaggor

Om de data som du vill arbeta med finns redan i en arbetsbok eller databas tabell kan importera du dessa data direkt i Visio-former i stället för att ange varje typ av information manuellt.

Artikelinnehåll

Vad är det rekommenderade sättet att ansluta data till diagram?

Kan jag fortfarande ansluta till data som jag gjorde i tidigare versioner av Visio?

Bör jag alltid använda funktionerna datalänk för att ansluta data till diagram?

Vad är det rekommenderade sättet att ansluta data till diagram?

Visio innehåller flera datakopplingsfunktioner, men i de flesta fall är det bäst att koppla datakällor i diagram med hjälp av guiden dataväljare (klicka på Importera Data till formerData -menyn). När du använder guiden visas dina data i fönstret Externa Data . När du lagt till ihopkopplade former i ritningen visas dina data i former. Office Visio 2007 innehåller också en uppsättning datagrafik som du kan välja bland eller ändra.

Mer information om funktionerna för datalänk och datagrafik finns i följande artiklar:

Kan jag fortfarande ansluta till data som jag gjorde i tidigare versioner av Visio?

Ja. Funktionen datalänk i Office Visio 2007 ersätter inte alla funktioner i tidigare versioner av Visio. Du kan fortsätta att använda de lösningar som har särskilda funktioner för att ansluta till data samt två databas connectivity tillägg.

Två databas connectivity tillägg är guiden och kommandot länka till ODBC-databas . Om du vill komma åt dessa funktioner på Verktyg -menyn pekar du på tillägg, peka på Extraoch klicka sedan på Guiden databaseller länka till ODBC-databas.

Vissa mallar har också särskilda verktyg som du kan använda för att ansluta specifika typer av data till diagram eller generera diagram utifrån data:

 • Mallen Organisationsschema     Använda guiden Organisationsschema för att ansluta till Microsoft Exchange Server-data, Microsoft Office Excel-data, textfiler och andra ODBC-kompatibla datakällor för att generera organisationsschemat. Klicka på Importera Data för organisationsschemati ett diagram för organisationsschema, Organisationsschema -menyn. När organisationsschemat har genererats länkar du till andra externa data med hjälp av guiden dataväljare. Mer information finns i artikeln Skapa ett organisationsschema i Visio.

 • Tidslinjemall     Använda guiden Importera tidslinje för att ansluta till Microsoft Office Project-data. Peka på Infoga lösningarData -menyn och klicka sedan på tidslinjen. Mer information finns i artikeln Importera data från Project till en Visio-tidslinje.

 • Kalendermall     Använda guiden Importera Outlook för att ansluta till Microsoft Office Outlook-data. Peka på Infoga lösningarData -menyn och klicka sedan på Kalender.

 • Mall för kreativitetsdiagram     Använd kommandot Importera Data i ett kreativitetsdiagram på Kreativitet -menyn för att ansluta till XML-filer. Mer information finns i artikeln Skapa ett kreativitetsdiagram.

 • Mall för Gantt-schema     Använda guiden Importera projekt för att ansluta till Office Project-data. Klicka på Importerai ett Gantt-schema på menyn Gantt-schema . Mer information finns i artikeln Importera data från Project till ett Visio Gantt-schema.

 • Mallen databasmodelldiagram     Använd guiden Bakåtkompilering till backning-tekniker ODBC-kompatibla databaser. Klicka på Bakåtkompilerai ett databasmodelldiagram på databas -menyn. Du kan använda guiden dataväljare, utöver de guider som ingår i mallar, importera ytterligare data till och presentera data i diagrammen. Mer information finns i artikeln Bakåtkompilera en befintlig databas till en databasmodell.

Bör jag alltid använda funktionerna datalänk för att ansluta data till diagram?

I följande scenarier beskrivs specifika situationer där kanske du vill använda en metod än guiden dataväljare för att arbeta med data i diagram:

 • Du arbetar med diagram som tidigare har skapats med hjälp av guiden.

 • Du vill arbeta med ett dubbelriktat dataanslutning – om till exempel vill du ändringarna i Visio-diagram till påverkar datakällan – med hjälp av guiden.

 • Du skapar diagram, till exempel tidslinjer, organisationsscheman och kalendrar från data – när Visio skapar en hela diagrammet åt dig från en datakälla.

 • Du genererar originalformer i Visio från data – när Visio skapar former för dig från en datakälla.

 • Omvänd-teknik är en databas med hjälp av guiden Bakåtkompilering, som kan nås via mallen databasmodelldiagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×