Översikt över dataanslutningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En dataanslutning är en dynamisk länk som används för att ta emot och skicka data mellan Microsoft InfoPath-formulär och data som har sparats utanför formuläret, till exempel en SharePoint server, en webbtjänst eller en databas. I ett orderformulär som innehåller en lista över tillgängliga produkter, kan till exempel en statisk lista över produktnamn som sparas i formuläret. Dock måste helst en produkt läggs till eller tas bort, produktlistan i formuläret uppdateras.

Om du vill kontrollera att formuläret alltid är uppdaterad, spara och underhålla produktinformation utanför formuläret. Skapa en dataanslutning om du vill lägga till den här informationen i formuläret när användare fyller i formuläret. Fördelen med att använda en anslutning för att hämta produktinformationen är att den här informationen kan sparas i en enda plats som flera formulär kan länka till. Dessutom kan säker du att användarna alltid har den senaste informationen om fyller i formuläret.

Förutom att ta emot data kan dataanslutningar användas för att skicka data. När en användare har fyllt i ett formulär kan skicka de formuläret. Genom att lägga till skicka dataanslutningar till formulär, kan du ange var formulärdata skickas. Ett formulär kan till exempel skickas som ett dokument i ett SharePoint-dokumentbibliotek eller skickas i ett e-postmeddelande.

I den här artikeln

Lokala jämfört med externa data

Externa-anslutning datatyper som stöds

Skicka-dataanslutning

Ta emot-dataanslutning

Spara data för användning offline

Basera ett formulär på en extern datakälla

Lokala jämfört med externa data

Alla InfoPath-formulär spara informationen som anges i dem. Kontroller för att visa data för användare. När en användare skickar formuläret, skickas lokala data i formuläret till en eller flera externa platser.

Dataanslutningar kan användas när du behöver fråga data från utanför formuläret eller när du vill att användarna ska kunna skicka data till flera platser. Det finns ingen begränsning för hur många dataanslutningar som kan skapas.

Om du skapar en dataanslutning som frågar data frågar formuläret dataanslutningen som standard när formuläret öppnas. Du kan också använda den här anslutningen genom att konfigurera formuläret på följande sätt:

 • Lägga till en uppdatering-knapp som användare Klicka för att fråga efter externa data

 • Lägga till en regel för att fråga efter externa data med hjälp av den här anslutningen

 • Lägga till anpassad kod som frågar externa data baserat på en händelse

Överst på sidan

Externa-anslutning datatyper som stöds

Du kan skapa skicka data och ta emot dataanslutningar för att utbyta data med en datakälla utanför ett formulär.

Skicka-dataanslutning

När användare skickar ett formulär som baseras på en SharePoint-lista eller en databas, uppdateras lista eller databas med de ändringar som gjorts av användaren när de skickar formuläret. Ett formulär kan också konfigureras så att användare att skicka data till andra platser. Du kan använda följande externa data platser:

 • En webbtjänst

 • Dokumentbibliotek på en SharePoint-webbplats

 • E-postmeddelande

 • Värdmiljö (till exempel en ASP.NET-sida eller ett program som värd)

I de flesta fall en skicka-dataanslutning används när formuläret skickas. Ett formulär kan skicka data till flera platser med hjälp av regler eller anpassad kod. Formulär kan till exempel skickas till en webbtjänst samt via ett e-postmeddelande. Formulär är vanligtvis konfigurerad för att skicka alla data i formuläret. Dock kan du välja att skicka en del av formulärdata med anpassad kod att skicka formulärdata eller konfigurera formuläret för att skicka data till en webbtjänst.

Ta emot-dataanslutning

Ta emot-dataanslutning hämtar data från en extern källa att fylla i fälten i formuläret. Kontroller bundna sedan till dessa fält att visa data från den externa källan i formuläret. Ta emot-dataanslutning används ofta att fylla i en nedrullningsbar listruta. Du kan använda följande datakällor:

 • SOAP-webbtjänst

 • REST-webbtjänst

 • SharePoint-bibliotek eller -lista

 • Databas (endast Microsoft SQL Server)

 • XML-dokument

Överst på sidan

Spara data för användning offline

Ibland kan kanske en användare vill fylla i ett InfoPath-formulär om de inte är ansluten till ett nätverk kallas även arbeta offline. Du kan lägga till en dataanslutning dessa frågor data från en dataanslutning och konfigurera anslutning om du vill spara resultatet av frågan på användarens dator. Detta säkerställer att användarna kan fylla i formuläret om sina datorer arbetar offline.

Om du konfigurerar en dataanslutning så här skickas frågan via dataanslutningen när användaren fyller i formuläret och datorn är ansluten till nätverket. Resultatet av frågan sparas på användarens hårddisk i formuläret och de visas när användaren fyller i den. Data har cachelagrats varje gång som användaren utför en ny fråga så att data hålls uppdaterad så mycket som möjligt.

När du skapar dataanslutningen kan du välja om att visa en standarduppsättning sparas data i formuläret om extern dataanslutning inte är tillgänglig. Du bör överväga om data från frågan är lämpligt för alla dina användare eller om formuläret ska visa användarspecifika data. Till exempel om de data som returneras av frågan utifrån användarens identitet eller roll, kan med hjälp av en standarduppsättning med data som konfigurerades vid designtillfället istället för att använda frågeresultat leda till felaktiga data för den användaren.

Överst på sidan

Basera ett formulär på en extern datakälla

Med hjälp av SharePoint-lista, databas eller webbtjänst kan designa du en formulärmall utifrån en ta emot-dataanslutning. Fälten och grupperna skapas lokalt, i formuläret som motsvarar fälten och grupperna i externa data-databasen. InfoPath 2010 lokalt speglar alltså datastruktur av externa data så att det finns inga problem med dataintegritet när formuläret läses in externa data.

Viktigt!: Du kan inte ändra lokala fälten i formuläret som baseras på fält från en databas eller webbtjänst. Den här begränsningen hjälper dig för att säkerställer dataintegriteten. Du kan dock lägga till fält eller grupper i gruppen myFields i formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×