Översikt över certifikat och krypterade e-postmeddelanden i Outlook

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan förhindra personifiering och ändringar i e-postmeddelanden i Microsoft Office Outlook 2007 med hjälp av cryptographic funktioner, till exempel S/MIME, digitala signaturer och kryptering.

Här följer en introduktion till den grundläggande krypteringsterminologin och en förklaring av några av de vanligaste metoderna.

Artikelinnehåll

Använder kryptering för säkrare kommunikation

Med hjälp av certifikat för krypterad e-post i Outlook

Använda kryptering för säkrare kommunikation

Kryptering är en uppsättning standarder och protokoll för kodning av data och meddelanden, som gör att information kan lagras och överföras på ett säkrare sätt. Även om överföringsmediet, t.ex. Internet, inte är särskilt tillförlitligt kan du använda kryptering för att kryptera filer med känsligt innehåll. Därigenom minskar du risken för att obehöriga får tillgång till och förstår själva innehållet. Att skicka krypterade meddelanden är ett bra sätt att säkerställa dataintegriteten och upprätthålla datasekretess.

Du kan verifiera varifrån krypterade data och meddelanden kommer med hjälp av digitala signaturer och certifikat. När du använder krypteringsmetoder, måste krypteringsnycklarna hållas hemliga. Algoritmerna, nyckelstorlekarna och filformaten kan emellertid offentliggöras utan att säkerheten äventyras.

De två fundamentala kryptografiska funktionerna är kryptering och dekryptering. Kryptering handlar om att förvränga data på ett sådant sätt att det är omöjligt att komma åt den ursprungliga informationen. Dekryptering är den motsatta processen då den förvrängda informationen omvandlas till den ursprungliga texten med hjälp av en krypteringsnyckel.

Innan du kan kryptera och dekryptera, måste du bestämma dig för en krypteringsalgoritm och ha en nyckel. Det finns många krypteringsalgoritmer, bland annat DES (Data Encryption Standard), RSA-kryptering (Rivest/Shamir/Adleman), RC2 och RC5. En nyckel används tillsammans med algoritmen för att konvertera klartexten (som går att läsa) till ett chiffer (som är förvrängt och oläsligt).

DES, RC2 och RC5 är så kallade "symmetriska krypton" (eller symmetrisk kryptering) eftersom den nyckel som används för att kryptera informationen är samma som den som behövs för att dekryptera informationen. Nyckeln måste alltså delas och hållas hemlig mellan den som krypterar informationen och den som dekrypterar den.

RSA syftar på så kallade "asymmetriska krypton" (eller asymmetrisk kryptering) eftersom två nycklar används: en offentlig nyckel och en privat nyckel. Nycklarna har ett matematiskt samband till varandra, och det går inte att ta reda på den ena utan att känna till den andra. Den privata nyckeln är som namnet antyder privat, och bara den som genererar nyckelparet bör ha tillgång till den. Den offentliga nyckeln kan publiceras fritt på ett osäkert medium, till exempel på Internet.

Överst på sidan

Använda certifikat för kryptering av e-post i Outlook

Outlook använder certifikat i krypterad e-post för att ge bättre skyddad kommunikation. Om du vill använda kryptering när du skickar och tar emot e-postmeddelanden, måste du först hämta digitalt ID från en certifikatutfärdare (CA). Signera ett meddelande gäller avsändarens certifikat och offentlig nyckel för meddelandet. Certifikatet skickas med meddelande för att autentisera dig till mottagaren. Du också använda ett certifikat i Outlook när du krypterar meddelanden.

Certifikat verifieras med hjälp av ett certifikathierarki. Rotcertifikatutfärdare är högst upp på en certifieringshierarki och är mest betrodd Certifikatutfärdare. Rot-CA har ett självsignerat certifikat, så det är viktigt att hämta certifikat från certifikatutfärdare som är kända och tillförlitliga.

Du kan ta reda på mer om ett certifikats egenskaper (ett av dina egna certifikat eller ett som bifogats i ett meddelande som du har fått). Du kan till exempel:

  • Granska certifikathierarkin och se vem som har utfärdat det högst upp i hierarkin.

  • Se vilken signaturalgoritm som certifikatet använder (till exempel RSA/SHA1).

  • Se vilken krypteringsalgoritm som certifikatet använder (till exempel 3DES).

Om du vill visa information om ett certifikat som har använts för att kryptera eller digitalt signera ett e-postmeddelande som skickades till du öppna meddelandet och klicka på knappen cryptographic längst till höger i sidhuvudet, till exempel krypterad Bild av knapp eller Signerade Bild av knapp . För de meddelanden som är signerade eller krypterade och signerade i dialogrutan nästa till exempel den Digital signatur: giltig dialogrutan klickar du på information.

I dialogrutan Egenskaper för säkert meddelande finns meddelandets egenskaper, bland annat säkerhetslagren. Om du klickar på ett säkerhetslager kan du läsa en beskrivning av det.

Du kan också visa ytterligare information om certifikatet eller göra ändringar i ett säkerhetslager. Du kanske exempelvis vill veta varför Outlook anger att certifikatet för ett epostmeddelande är ogiltig eller inte betrott. I vissa fall kan du vidta åtgärder för att ändra certifikatets status. Du kan till exempel välja att lita på certifikatutfärdaren som har utfärdat certifikatet, om det är anledningen till att det inte betraktats som betrott. Du kan också göra följande:

  • Om du vill ändra förtroende för ett certifikat, markerar du signatur- eller krypteringslagret och klickar sedan på Ändra förtroende.

  • Om du vill ha ytterligare information om krypteringen av eller den digitala signaturen i ett meddelande, markerar du signatur- eller krypteringslagret och klickar sedan på Visa information.

  • Om du vill lita på alla meddelanden som en certifikatutfärdare har signerat, markerar du signaturlagret och klickar på Ange certifikatutfärdare som betrodd.

Obs!: Knapparna går inte att välja när Ämne-lagret är markerat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×