Översikt över administrativa roller och sökuppgifter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de Sök-relaterade åtgärder som utförs av administratörer och webbplatsägare sökningsanvändare i Microsoft Search Server 2008. Länkar till hjälpavsnitt om hur du kan söka och hur du konfigurerar Sök visas i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Hur sökningar fungerar i Search Server 2008

Sök och Sök service-administratören

Sök och administratören för webbplatssamlingen

Sökning och ägare

Sök och Sök efter användare

Hur sökningar fungerar i Search Server 2008

Söka igenom stora mängder information är en komplex uppgift som kräver kraftfulla och exakt sökverktyg. När du väljer en omfattning för att söka och köra en fråga visas sökmotorn tas emot kontrollerar ett index över tillgängliga platser och returnerar resultatet i en mängd olika format.

På sökresultatsidan organiseras resultaten som returneras av frågan så att rekommenderade resultat och Bästa val-webbplatser placeras överst, kärnresultat sorteras under dessa och externa resultat från externa platser sorteras i ena sidan.

Samarbete mellan dem i din organisation som bidrar till söka kan avsevärt förbättra sökresultatet. Personer i olika roller kan vidta åtgärder för att göra sökningar effektivare. Här är de viktigaste administrativa rollerna för Search Server 2008:

 • Söktjänstadministratörer bygger upp sökindexet och konfigurerar hanterade egenskaper.

 • Administratörer för webbplatssamlingar definierar sökomfattningar, nyckelord och Bästa val för användning på sina webbplatser.

 • Webbplatsägare konfigurerar instanser av rutan Sök och sökcenterwebbplatsen, samt hanterar delade bibliotek och listor.

 • Skapare av innehåll tilldelar rubriker, filnamn och egenskapsvärden till innehållet.

 • Sökanvändare kör frågor för att hitta information.

I den här artikel beskrivs sökrelaterade uppgifter som utförs av personer med de här rollerna för att förfina och förbättra dina sökresultat.

Överst på sidan

Sökning och administratören för en söktjänst

Söktjänstens administratör har omfattande behörigheter att definiera och konfigurera sökfunktioner som påverkar alla webbplatssamlingar. Söktjänstens administratör har följande viktiga arbetsuppgifter:

Obs!: Som standard har söktjänstens administratör också de behörigheter som krävs för att hantera den standardwebbplatssamling som omfattar Sökcenter och att fungera som dess webbplatsägare.

 • Innehållskällor    Sök tjänstadministratören definierar vilka platser och vilka typer av innehåll ska indexeras och blir tillgänglig för sökningar.

 • Indexering    När användaren kör en fråga, sökmotorn tas emot kontrollerar ett index tillgängligt innehåll att hitta sökresultat. Detta index uppdateras regelbundet med ett automatiserat agent som kallas en crawlningar. Tjänsten sökadministratör schemalägger hur ofta crawlningen indexet återskapas av och definierar vilka webbplatser och lagrar crawlningar sökningar.

 • Hanterade egenskaper    Egenskaper som är kopplade till innehåll inom en webbplats webbplatssamling eller data butik lagras under indexering. Sök service-administratören kan mappa vissa innehåll egenskaper till hanterade egenskaper. Det här är de egenskaper som användare kan välja från egenskapslistor för Avancerad sökning eller ange manuellt i sökrutan.

 • Auktoritativa sidor    Sök service-administratören kan ange vissa kritiska webbsidor, till exempel team portaler som auktoritativa sidor. När en sida markeras som auktoritativa rangordningen för innehåll från den här sidan har förbättrats och dess innehåll visas tidigare i sökresultatet än annars.

 • Prefix strängar för externa platser     Administratören kan dirigera frågor som börjar med en särskild term eller fras till en extern plats och förkonfigurera dem om du vill returnera vissa typer av innehåll. En fråga på termen väder för ett visst postnummerområde kan till exempel dirigeras till väder-tjänsten som en begäran att returnera den lokala prognos för postnummer som tillhandahålls.

Överst på sidan

Sökning och administratören för en webbplatssamling

En administratör för webbplatssamlingen kan skapa nya webbplatser, tilldela dem ägare av webbplatssamlingar, lägga till sökomfattningar, ordna omfattningar i visningsgrupper, ange nyckelord, utse bästa val webbplatser och anpassa Sökcentret webbplatser. Här följer några viktiga delar av en webbplatssamlingsadministratör jobb:

Obs!: I Search Server 2008 kan tjänsten sökadministratör också fungera som en administratör för webbplatssamlingen.

 • För att skapa webbplatser     En administratör för webbplatssamlingen skapar nya webbplatser ger behörighet att redigera delarna för webbplatsägare och innehåller standardmallar för att skapa webbsidor, gallerier för webbdelar för att lägga till och inbyggda formatmallar för Web.

 • Omfattning visa grupper     Omfattningar dirigera sökningar till en bredare eller smalare olika platser eller till innehåll som markerats med vissa egenskapsvärden. Administratören för webbplatssamlingen kan skapa nya visningsgrupper och ordna omfattningar på webbplatserna. Detta gör det möjligt för webbplatsägare som redigera instanser av Sök rutan Web del på sina sidor för att fylla i deras omfattning listor med alternativa val.

 • Anpassade omfattningar     En administratör för webbplatssamlingen kan ändra kopior av standard omfattningar eller lägga till nya scope för användning i webbplatssamlingen. Om webbplatsägare vill visa nya scope på webbsidor, de begära att läggs anpassade omfattningar, och sedan använda en Visa grupp som innehåller den anpassade omfattningen om du vill fylla i listan över omfattningar på sidan.

 • Nyckelord med bästa val     Varje nyckelord som definieras i en webbplatssamling kan lagra en definition, en lista över synonymer och länkar till bästa val webbplatser med relaterat innehåll. När du söker på ett nyckelord eller någon av dess synonymer aktuella definition av den nyckelord med bästa val länkar högst upp i sökresultatet.

  Termer som förekommer ofta i sökningar är användbara nyckelord. Administratören kan kontrollera listor med populära webbplatser, processer och verktyg i organisationen när han/hon definierar nyckelord.

Överst på sidan

Sök och webbplatsägare

Ägare av webbplatssamlingar hantera lokala webbplatser och deras innehåll. De kan konfigurera instanser av rutan Sök och dess omfattningar lista och hantera delade bibliotek och listor som tilldelar egenskaper till innehåll. Här följer några viktiga delar av en webbplatsägare jobb:

Obs!: Söktjänstens administratör kan också fungera som webbplatsägare till Sökcenter-webbplatsen.

 • Utveckling av innehåll     Webbplatsägare begär, ordnar och hanterar innehållet för sina webbplatser. De kan bygga webbsidor utifrån standardmallar och webbdelar, samt lägga till innehållsbibliotek och -listor och begära innehåll för dem.

 • Namnge innehåll     Webbplats- och innehållsägare bör samarbeta när de ger dokumentrubriker, filnamn och mappstrukturer tydliga och enhetliga namn. De namn och egenskaper som tilldelas till innehåll är mycket viktiga för att information ska vara lätt att hitta.

 • Egenskaper för innehåll    Webbplatsägare kan lägga till kolumner i listor och bibliotek för att tilldela objekt egenskaper som de har lagts till. Detta är användbart för att hitta objekt i en lista, eftersom du kan söka efter objekt efter egenskapstyp. Till exempel innehåller en lista en anpassad kolumn för kundnummer som krävs under datainmatningen. Kolumnnumret för kund nu blir en egenskap i listan och därför kan användas när du söker efter ett objekt i listan. När en lista innehåller anpassade kolumntyper, blir det här nya egenskaper för varje steg i listan.

  Tips: Dokumentbibliotek kan definiera dokumenttyper som kräver att innehållsanvändare tilldelar egenskapsvärden när de checkar in filer.

 • Hanterade egenskaper    Innehåll egenskaper och deras värden lagras när en webbplatssamling indexeras. Tjänstadministratör Sök mappar vissa innehåll egenskaper till hanterade egenskaper som är tillgängliga för sökningar. Det här är de egenskaper som användare kan välja från egenskapslistor på sidan Avancerad sökning i sökcentret eller ange manuellt i sökrutan.

  Webbplatsägare är rätt placerade till Avisera Sök service-administratören att innehåll egenskaper som ska mappas till en hanterad egenskap. Till exempel kan ett bibliotek eller en lista identifiera ett objekt som har skapat med en egenskap som heter writer, medan en datalagring kanske använda en egenskap med namnet användare. Det är viktigt att säkerställa att egenskaper med olika namn, men liknande syften är mappade till en gemensam hanterad egenskap så att användare kan söka efter egenskapen.

 • Webbplats-organisation    Ägare av webbplatssamlingar sammanställa sidor som använder mallar och webbdelsgallerier, redigera deras funktioner och ordnar dem på en fungerande SharePoint-webbplats. Placeringen av en webbplats kan påverka rangordningen för innehållet. Vissa viktiga sidor, till exempel organisationens portaler kan markeras av tjänstadministratören Sök som auktoritativa källor för innehåll. Detta innebär att deras innehåll och som på sidor nära de ska visas mer framträdande plats i sökresultatet.

Överst på sidan

Sökning och användare

Användare kan dra nytta av hur SharePoint-administratörer och webbplatsägare ställer in sökcenterwebbplatsen när de söker efter information genom att göra följande:

 • Välj en omfattning som skickar sökningen till de mest troliga källorna för det innehåll som du behöver. Om en sökning med en bred omfattning, till exempel Alla webbplatser, returnerar för många resultat väljer du en snävare omfattning som fokuserar på källor med mer användbart innehåll.

 • Försök med alternativa frågor som föreslås av funktionen Menade du? på sidan med sökresultat.

 • Använd innehållsegenskaper om du vill begränsa sökningen efter författare eller andra objektegenskaper som ligger nära de önskade resultaten. Använd egenskapssökningar om du vill hitta innehåll av tillförlitliga författare eller från betrodda källor. Du kan matcha egenskapsvärden om du vill hitta resultat om ett visst ämne eller resultat med en viss teknik eller språk.

 • Om bästa val-webbplatser har lagts till i sökresultatet, kan ytterligare länkar visas med mer information. Om du till exempel kör en fråga som innehåller termen lön kan en länk till organisationens lönewebbplats visas. Du kan klicka på länken om du vill öppna lönewebbplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×