Översikt över Microsoft Windows SharePoint Services och Outlook 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007 och Windows SharePoint Services 3.0 kan personer dela information och arbeta tillsammans med uppgifter och projekt. Genom att använda Office Outlook 2007 kan du få tillgång till en mängd samarbetsområden i Windows SharePoint Services 3.0 där det går att inleda diskussioner, dela kalendrar, uppdatera gemensamma listor, upprätthålla versionskontroll över gemensamt skapade dokument och mycket mer.

I tabellen nedan visas vilka funktioner som finns i Outlook för personlig informationshantering och motsvarande SharePoint-funktioner för delning i en organisation.

Outlook-funktion

SharePoint-funktion

Min kalender

Kalendrar

Mina dokument

Dokumentbibliotek

Inkorgen

Diskussionstavlor

Adressbok/Kontakter

Kontaktlistor

Uppgifter

Uppgiftslistor

Läs mer om funktionerna nedan.

Nya funktioner i Office Outlook 2007

Vad är nytt i kalendrar

Vad är nytt i onlinediskussioner

Vad är nytt i kontakter

Vad är nytt i uppgifter

Vad är nytt i dela dokument

Nyheter i Kalendrar

Genom att använda de nya kalenderfunktionerna kan du se till att delade kalendrar är uppdaterade och tillgängliga.

 • Överlappande kalendrar     Visa personliga kalendrar och SharePoint-kalendrar samtidigt i den nya överlappande vyn i Outlook. Hantera egna möten och avtalade tider i förhållande till ett projekts övergripande mål utan extra åtgärder. Semesterplaner och konferenskalendrar är andra exempel på delade kalandrar som kan visas överlappande i Outlook.

 • Delade kalendrar i Outlook     Anslut till kalendrar på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats och gör ändringar i dem. Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen synkroniseras automatiskt med ändringarna nästa gång som kommandot Skicka och ta emot körs i Outlook.

 • Nya funktionen Delningsmeddelande     Det går nu enklare och snabbare att dela kalenderinnehåll. Integrationen av funktioner från Outlook och Windows SharePoint Services 3.0 gör det lika enkelt att skicka ett projektschema till de anställda som att skapa ett nytt e-postmeddelande. Mottagarna kan agera på delningsmeddelandet som de får genom att klicka på den nya knappen Öppna den här kalendern som finns i meddelandet. Funktionen Delningsmeddelande kan också användas tillsammans med andra typer av SharePoint-listor och -bibliotek, till exempel kontakter, uppgifter och diskussionslistor.

 • Distributionsverktyg     IT-administratörer kan på ett enkelt sätt ansluta företagstäckande kalendrar till andra SharePoint-listor och -bibliotek till Outlook med en mängd nya verktyg.

Överst på sidan

Nyheter för onlinediskussioner

Genom att använda de nya funktionerna för onlinediskussioner kan du bidra till projektdiskussioner och hålla dig uppdaterad med resten av arbetsgruppen eller företaget.

 • Använd förenklad prenumeration     Klicka på Anslut till Outlook om du vill växla från att söka i en diskussion i Microsoft Windows Internet Explorer till att söka i samma program som du använder för all annan e-post. Eftersom en offlinekopia av diskussionsarkivet lagras på din lokala dator, påverkas inte kvoten för postlådan på servern.

 • Sök efter konversationer mellan gruppmedlemmar     Sökbara diskussionstavlor gör det möjligt att spåra och bevara information, processer och lösningar.

 • Bidra med innehåll från Outlook     Genom att använda Microsoft Office Word 2007 som den enda e-postredigeraren för Outlook kan du kommunicera på ett mer professionellt sätt.

 • Behåll svaren i diskussionstrådar i sitt sammanhang     Diskussioner visas som konversationer så att du kan söka i historiken bakom ett ämne. Konversationer är tillgängliga även när du är offline.

Överst på sidan

Nyheter i Kontakter

Genom att använda nya funktioner i Kontakter kan du lagra, dela och hantera kontaktlistor.

 • SharePoint-kontakter är tillgängliga för den dagliga kommunikationen     När du är ansluten till Outlook fungerar SharePoint-kontakterna på samma sätt som de personliga Outlook-kontakterna. Du kan visa, redigera, skriva ut och även ringa upp dessa kontakter genom att använda Microsoft Office Communicator. Du kan skicka e-postmeddelanden och mötesförfrågningar till dem, och synkronisera dessa kontaktlistor med din Microsoft Windows Mobile-enhet.

 • Bygga ut Outlook-kontakter     Du kan lagra mer information i dina SharePoint-kontakter efter att du har anslutit dem till Outlook. Det kan till exempel vara färgkategorier, flera telefonnummer och tre e-postadresser per kontakt. En kontakt kan också omfatta foto på kontakten, elektroniska visitkort samt information om födelse- och bemärkelsedagar.

 • SharePoint-kontakter skapas och uppdateras mer effektivt     När SharePoint-kontaktlistan har skapats och anslutits till Outlook går det att uppdatera den på flera sätt. Du kan kopiera och klistra in kontakter från kontaktmappen i Outlook, företagets telefonlista, en gemensam Microsoft Exchange-mapp eller Microsoft Windows Live Mail. Med guiden Importera och exportera kan du importera kontakter som lagras i filformat som de som används i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Outlook Express och textfiler.

Överst på sidan

Nyheter i Uppgifter

Genom att använda de nya uppgiftsrelaterade funktionerna kan du spåra status och historik för uppgifter som delas i en grupp eller ett projekt.

 • SharePoint-uppgifter spåras på samma sätt som Outlook-uppgifter     Alla SharePoint-uppgifter som är tilldelade till dig visas automatiskt i Att göra-listan i Office Outlook 2007 samt i listan med dagliga uppgifter i kalendern.

 • Både arbetsledare och gruppmedlemmar kan uppdatera uppgifter     Arbetsledare kan skapa och tilldela uppgifter till gruppmedlemmar, och uppgifter kan rapporteras, uppdateras och markeras som färdiga av gruppmedlemmarna.

 • Aviseringar om SharePoint-uppgifter är helt integrerade med uppgifter och kalendrar     När Outlook sparar en uppgift på en SharePoint-webbplats, kan gruppmedlemmarna lägga till uppgiften i sina egna Att göra-listor och listor över dagliga uppgifter. Du kan också göra inställningar så att aviseringsmeddelanden och påminnelser skapas automatiskt.

Överst på sidan

Nyheter för dokumentdelning

Genom att använda de nya funktionerna för dokumentdelning kan du samla in, förhandsgranska, redigera och hantera SharePoint-dokument från Outlook.

 • En enda åtkomstpunkt     Om du använder Outlook för att söka efter ett dokument, sker sökningen i alla SharePoint-dokument som du är ansluten till samt i alla e-postbilagor. Med förhandsgranskningen kan du bläddra igenom sökresultatet.

 • Snabbare redigering     Det går snabbare att öppna och spara ändringar i SharePoint-dokument från Outlook, och det går även att göra detta när du är offline. SharePoint-dokument och -mappar som är anslutna till Outlook synkroniseras i bakgrunden, så att kopior av dem alltid finns tillgängliga för redigering på din lokala dator.

 • Funktioner för förhandsgranskning och sökning     De nya förhandsgransknings- och sökfunktionerna i Outlook för bifogade filer fungerar också för SharePoint-dokument.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×