Översikt: Ändra vad du ser i vyn

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bild av vyöversikt

Inga två organisationer visa information (Låt ensamt projektinformation) på samma sätt. En enkel lista över aktiviteter och några staplar är inte alltid det bästa sättet att se vad som händer i ditt projekt.

Project 2010 har nya funktioner som hjälper dig inte bara visa kritiska delar av projektet, men också kan hantera ditt schema och resurser mer effektivt.

Den här artikeln är ett av många projektledningsmål i projektöversikten.

I den här artikeln

Steg 1: Välja rätt vy

Steg 2: Finjustera vyn

Steg 3: Använda ett annat program för att visa projektdata

Steg 1: Välja rätt vy

Det klassiska sättet att visa projektinformation har alltid varit vyn Gantt-schema. Men har Project 2010 många vyer som hjälper dig att se dessa data som intresserar dig. Du kan också använda dessa nya vyer som hjälper dig att hantera uppgifter och personer i ditt team på sätt som inte är möjligt med tidigare versioner av Project.

Exempel från projekthantering...

Följande process kan hjälpa dig att välja rätt vy för att visa projektdata på mest effektivt och radera sätt

  • Resurser eller aktiviteter?    Bestämma först om du behöver titta på Aktivitetsinformation eller resursinformation. Till exempel visas Gantt-schemat information om aktiviteter. Grupplanering som passar bäst för att visa information om resurser som tilldelats aktiviteter. Kalendervyn visar aktiviteter i ett bekant månatliga kalenderformat.

  • Anpassa vyn    När du vet vilken vy som du vill är lära dig hur du anpassar vyn så att den passar hur du vill visa saker nästa viktiga steg.

  • Skapa en disposition för aktiviteter i projektet    Bestämma vilka uppgifter som hör ihop hjälper dig att ordna ditt projekt i meningsfull faser.

  • Visa projektinformation utan Project    Olika sätt att visa projektinformation utan Microsoft Project ska vara enkla till Komplexet tal. Enkla lösningar omfattar klistra in vyn Tidslinje i ett annat program. Sammansatta lösningar omfattar exportera projektinformation till data bas program.

Visa en vy

Vi börjar från början: med att hitta själva vyerna. I menyfliksområdet visas både aktivitets- och resursvyer.

Leda arbete med grupplanering

Grupplanering är en ny vy som gör det lättare att tilldela arbete till resurser och att flytta arbetsuppgifter genom att dra och släppa. Det har aldrig varit lättare att organisera arbetsfördelningen inom en grupp.

Om menyfliksområdet i Project 2010

Låt i menyfliksområdet som hjälper dig att hitta rätt vy. Allt du behöver göra i Microsoft Project är mycket närmare till hands än någonsin.

Skapa en disposition med underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

Ett projekt är inte en enkel lista över aktiviteter, utan det som verkligen är viktigt är relationerna mellan aktiviteterna. Här får du veta hur du kan skapa en aktivitetsdisposition med relationer som återspeglar arbetet i projektet.

Visa projektinformation utan Project 2010

Ibland behöver du faktiskt inte använda Project. Du kan också använda andra program, t.ex. Excel eller Visio, när du vill utföra enklare åtgärder för dina projekt.

Steg 2: Finjustera vyn

En sak är säker när det gäller projektvyer: Allt eftersom du får mer information om projektet och arbetsgruppen, kommer du att behöva ändra vyerna. Här följer några viktiga saker som du bör tänka på när du justerar vyer.

Lägga till en kolumn i en vy

Genom att lägga till kolumner i ett projekt kan du styra vilken information som visas. Du kan också dölja kolumner om du vill skydda känslig information.

Granska aktivitet schemaläggning problem med Aktivitetskontroll

Ännu kan enklare för användning av Project 2010 projekt fortfarande komma komplicerade. Lär dig hur du inspektera schemaläggningsproblem genom att antingen hovra över en aktivitet eller genom att använda Aktivitetskontrollen på fliken aktivitet.

Filtrera din vy

Genom att filtrera kan du göra ett schema "renare" så att det blir lättare att fokusera på vissa aktiviteter eller resurser.

Sortera projektinformation

Med hjälp av sortering kan du ordna aktiviteter eller resurser i nummer- eller bokstavsordning så att du kan identifiera schemaproblem genom att skapa trender.

Skriva ut en vy eller rapport

Förr eller senare vill du förmodligen skriva ut vyn. I Project är det enkelt att skriva ut vyer och rapporter.

Steg 3: Använda ett annat program för att visa Project-information

Ibland kan Microsoft Project räcker inte. Som tur är är Project 2010 det enkelt att använda andra program för att visa projektinformation.

Använda Project med SharePoint

Project 2010 gör det enklare att dela projektinformation med SharePoint – även om du inte har Project Server 2010 installerat i din organisation.

Visa projektinformation utan Project 2010

Även om du inte har installerat ett av världens mest kraftfulla projekthanteringsprogram kan du visa Project-information på din dator.

Använda Outlook med Microsoft Project (blogg)

Om du har Project Server 2010 installerat i din organisation kan du visa och uppdatera aktivitetsinformation med hjälp av Outlook.

Kopiera och klistra in information om aktiviteter i Excel och andra program

En ögonblicksbild av ett projekt och klistra in den i ett annat Office-program är ett enkelt sätt att flytta projektinformation någon annanstans. Du kan behålla grundläggande formatering, för enkel rapportering.

Exportera data till ett annat filformat

Du kan exportera information från Microsoft Project till ett annat format (t.ex. Excel-format, textformat eller XML-format) med hjälp av en guide.

Skriva ut en plan som PDF eller XPS

Filformaten PDF och XPS är bra sätt att spara och visa en projektplan på, om du vill visa projektplanen för andra som inte har Project installerat på sina datorer.

Använda Project 2010 med tidigare versioner

Varför inte använda projekt med Project? Project 2010 fungerar med tidigare versioner av Project, men några av de senaste funktionerna kan ändras i tidigare versioner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×