Översätta text på ett annat språk

Du kan översätta text som är skriven på ett annat språk, till exempel fraser eller stycken, enskilda ord (genom att använda Miniöversättare) eller översätta hela filen med Microsoft Office. Om du vill översätta text till vissa språk måste du också uppfylla operativsystemets krav för dessa språk, till exempel behöver språk med textriktning höger-till-vänster särskild funktionalitet.

Obs!: Kommandot Översätt är bara tillgängligt i följande Microsoft Office-program: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel och Visio.

Du kan också skapa ett dokument på ett språk och sedan använda en maskinöversättningstjänst för att översätta det till ett annat språk. Mer information finns i avsnittet Översätta en hel fil.

Vad vill du göra?

Översätta en hel fil

Översätta markerad text

Visa översättningar med miniöversättaren

Fler språkverktyg

Översätta en hel fil

Du kan låta datorn översätta en hel fil och visa översättningen i en webbläsare. Om du väljer den här typen av översättning skickas innehållet i filen via Internet till en tjänstleverantör.

Obs!: Maskinöversättning är bra att använda för att förmedla grundtanken i innehållet, och om du vill se om innehållet är intressant för dig. För viktiga eller känsliga dokument rekommenderar vi att du använder en mänsklig översättare, eftersom maskinöversättningen kanske inte klarar av att förmedla hela innehållet och stilen i texten.

 1. Öppna den fil du vill översätta och klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Klicka på Välj översättningsspråk.

 3. Välj språk i rutorna Översätt från och Översätt till under Välj språk för dokumentöversättning och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 5. Klicka på Översätt dokument. De Från- och Till-språk du har valt visas.

En instans av en webbläsare öppnas med filen både på originalspråk och översätt till det språk du har valt.

Obs!: Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten från fönstret Referensinformation. Du kan också se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i rutan Referensinformation.

Överst på sidan

Översätta markerad text

Du kan översätta en fras, mening eller ett stycke till flera markerade språkpar i följande Microsoft Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word. Översättningarna visas i fönstret Referensinformation, såvida du inte använder miniöversättaren.

 1. Högerklicka någonstans i filen och klicka på Översätt från menyn så att fönstret Referensinformation öppnas.

 2. Klicka på Översättning i listan Alla referenskällor i fönstret Referensinformation.

  Var finns funktionen?

  Fönstret Referensinformation

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultatet visas i fönstret Referensinformation under Översättning. Om miniöversättaren är aktiverad kan du också peka på det ord du vill översätta så visas översättningen i miniöversättaren. Information om miniöversättaren finns i avsnittet Visa översättningar med miniöversättaren.

  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker på ALT och klickar på markeringen. Resultatet visas i fönstret Referensinformation under Översättning.

  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och trycker sedan på Retur.

   Meddelanden: 

   • Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten från fönstret Referensinformation.

   • Du kan också se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i rutan Referensinformation.

   • Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i fönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

   • Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Visa översättningar med miniöversättaren

I miniöversättaren visas översättningen av ett ord när du pekar på det med muspekaren. Du kan också kopiera den översatta texten till Urklipp, klistra in den i ett annat dokument eller spela upp och lyssna på det översatta ordet.

 • Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska, och klicka sedan på Miniöversättare.

 • Peka med muspekaren på ett ord eller en fras som du vill översätta.

Om miniöversättaren inte är aktiverad aktiverar du funktionen genom att klicka på knappen Miniöversättare. Mer information finns i Visa översättningar med miniöversättaren.

Överst på sidan

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text, Översätta en hel fil eller Visa översättningar med miniöversättaren.

Överst på sidan

Outlook

Du kan översätta text i ett e-postmeddelande du fått, antingen i meddelandefältet eller i läsfönstret. Du kan också använda funktionen Översätt när du skapar ett e-postmeddelande.

Meddelanden du får

 1. Markera texten i meddelandet i ett e-postmeddelande du fått, högerklicka på den markerade texten och klicka på Översätt på snabbmenyn.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text, Översätta en hel fil eller Visa översättningar med miniöversättaren.

Meddelanden du skapar

 1. När du skapar ett e-postmeddelande markerar du texten i meddelandet och klickar på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text eller Visa översättningar med miniöversättaren.

Överst på sidan

PowerPoint

Obs!: Du kan bara översätta en bilds textruta i taget.

 1. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text eller Visa översättningar med miniöversättaren.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på Granska, och i gruppen Språk klickar du på Översätt markerad text.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Granska och sedan på Översätt.

  Tips: Du kan högerklicka var som helst i dokumentet och sedan klicka på Översätt.

 2. Följ stegen i avsnittet Översätta markerad text, Översätta en hel fil eller Visa översättningar med miniöversättaren.

Överst på sidan

Fler språkverktyg

Mer information om att översätta Office 2010-filer och arbeta på olika språk finns i avsnittet Var finns alternativen för översättning?

Om du vill översätta texten direkt i en webbläsare kan du använda Bing Translator.

Om du vill få tillgång till fler Office 2013-verktyg för andra språk genom att installera språkpaket eller språkgränssnittspaket kan du läsa mer i avsnittet Office 2013-språkalternativ.

Mer information

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×