Översätta text

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du använder funktionen Översätt kan du översätta ord, fraser, eller stycken genom att använda tvåspråkiga ordlistor eller översätta hela ditt dokument genom att använda webbaserade maskinöversättningstjänster. Om du vill översätta text från vissa språk till andra språk kan du även behöva uppfylla kraven för operativsystem för vissa språk.

Funktionen Översätt är endast tillgänglig i de här Microsoft Office 2007-systemet-programmen: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word.

Du kan även skapa ett dokument på ett språk och sedan använda maskinöversättningstjänsten för att översätta det till ett annat språk. Mer information finns i Översätta ett helt dokument.

Vad vill du göra?

Hitta funktionen Översätt

Översätta ord, fraser eller stycken

Översätta ett helt dokument

Lägga till språkpar för översättning

Lägga till maskinöversättningstjänsten Microsoft Translator

Mer information

Hitta funktionen Översätt

Funktionen Översätt finns på olika platser i olika program.

Excel

 1. Klicka på Översätt Knappen Översätt på fliken Granska.

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Översättning i listan Alla referenskällor.

  Åtgärdsfönstret Referensinformation

 3. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

Outlook

Du kan översätta text i ett e-postmeddelande du fått, antingen i meddelandefältet eller i läsfönstret. Du kan också använda funktionen Översätt när du skapar ett e-postmeddelande.

Meddelanden du får

 1. Markera texten i meddelandet i ett e-postmeddelande du fått, högerklicka på den markerade texten, klicka på Översätt på snabbmenyn och klicka sedan på Översätt.

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Meddelanden du skapar

 1. När du skapar ett e-postmeddelande klickar du på brödtexten, klickar sedan på Stavning i gruppen Språkverktyg på fliken Meddelande och klickar sedan på Översätt.

  Menykommandot Översätt

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

PowerPoint

Obs!: Du kan bara översätta en bilds textruta i taget.

 1. Klicka på Översätt Knappen Översätt på fliken Granska.

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Översättning i listan Alla referenskällor.

  Åtgärdsfönstret Referensinformation

 3. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn och klicka sedan på Översättning i listan Alla referenskällor.

  Åtgärdsfönstret Referensinformation

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Översätt Knappen Översätt på fliken Granska.

  Tips: Högerklicka någonstans i dokumentet och klicka sedan på Översätt på snabbmenyn.

 2. Följ stegen i antingen Översätta ord, fraser eller stycken eller Översätta ett helt dokument.

Överst på sidan

Översätta ord, fraser eller stycken

Första gången du använder översättningstjänsten kan du behöva installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten i åtgärdsfönstret Referensinformation. Du kan även använda skärmtips för översättning om du vill översätta ett ord som du pekar på. Mer information finns i Använd skärmtips för översättning.

Obs!: I PowerPoint kan du bara översätta en bilds textruta i taget.

 1. Markera ordet, frasen eller stycket som du vill översätta eller skriv in ordet eller frasen i rutan Sök efter.

 2. I listorna Från och Till i avsnittet Översättning i fönstret Referensinformation markerar du språken som du vill använda, till exempel Tyska (Tyskland) och Ryska (Ryssland). Klicka sedan på Starta sökning Bild av knapp . Information om hur du hittar funktionen Översättning i ditt Microsoft Office 2007-systemet-program finns i Hitta funktionen Översätt.

  Dialogrutan Översättningsalternativ

 3. Översättningsresultatet visas i fönstret Översättning under listorna Till och Från.

  Obs!: Om språken som du vill använda inte visas i listorna Från eller Till finns mer information i Lägga till språkpar för översättning.

Tips: Om du vill översätta ett specifikt ord eller en specifik fras kan du även trycka på ALT och sedan klicka på ordet eller frasen. ALT+klick stöds dock inte i Microsoft Office PowerPoint. Istället skriver du in ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp .

Överst på sidan

Översätta ett helt dokument

Maskinöversättning är bra att använda för att förmedla grundtanken i ett innehåll och när du vill kontrollera om innehållet i en text är relevant för dig. Vi rekommenderar dock att du använder en mänsklig översättare för viktiga eller känsliga dokument för att förmedla textens hela innehåll och stil.

Information om hur du hittar funktionen Översättning i ditt Microsoft Office 2007-systemet-program finns i Hitta funktionen Översätt.

Viktigt!: Sekretessvarning Om du väljer att översätta hela dokumentet skickas ditt dokument okrypterat till en översättningsservice hos en tredje part. Precis som annan information som skickas i okrypterat format över Internet, kan andra få tillgång till informationen i dokumentet.

 1. I listorna Från och Till i avsnittet Översättning i fönstret Referensinformation klickar du på språken som du vill använda, till exempel Tyska (Tyskland) och Ryska (Ryssland). Klicka sedan på Översätt hela dokumentet Textrutan översättning .

  Obs!: Om språken som du vill använda inte visas i listorna Från eller Till finns mer information i Lägga till språkpar för översättning.

 2. Följ instruktionerna på skärmen. En översättning av dokumentet visas i en webbläsare. Översätt hela dokumentet är endast tillgänglig i Microsoft Office Word.

Aktivera alternativet Översätt hela dokumentet

 1. Klicka på Referensalternativ i åtgärdsfönstret Referensinformation.

 2. Klicka på Uppdatera/ta bort i dialogrutan Uppdatera eller ta bort tjänster, markera WorldLingo, klicka på Uppdatera och följ sedan instruktionerna.

 3. Följ anvisningarna för att översätta hela dokumentet.

Överst på sidan

Lägga till språkpar för översättning

Om språken som du behöver för att översätta ett dokument eller e-postmeddelande inte visas i listorna Från och Till i fönstret Översättning kan du försöka lägga till språken.

Listan med språk som är tillgängliga för översättning beror på språket i din version av Microsoft Office 2007-systemet, huruvida språket innehåller översättningsordlistor, samt om det finns extraspråk.

 1. Klicka på Översättningsalternativ Översättningsalternativ i fönstret Översättning.

 2. Välj språk i listan Tillgängliga språkpar Dialogrutan Översättningsalternativ i dialogrutan Översättningsalternativ.

Lägga till maskinöversättningstjänsten Microsoft Translator

Microsoft Translator är en tjänst som genom maskinöversättning översätter ord och meningar och visar resultatet i fönstret Referensinformation. När du översätter ett helt dokument visas dock den ursprungliga texten bredvid den översatta texten i samma webbläsarfönster.

Om du hämtar tjänsten Microsoft Translator blir tjänsten den prioriterade översättningstjänsten för det språkpar som översätts med tjänsten. Du kan emellertid enkelt byta översättningstjänst genom att välja en annan tjänst i dialogrutan Översättningsalternativ.

 1. På sidan Lägg till Microsoft Translator som standardöversättare för åtgärdsfönstret Referensinformation jämför du systemkraven med din dators prestanda. Om datorn uppfyller minimikraven klickar du på Hämta.

 2. Följ installationsanvisningarna.

 3. När maskinöversättningstjänsten Microsoft Translator har installerats visas den som en ytterligare översättningstjänst i dialogrutan Översättningsalternativ.

Ändra översättningstjänst

 1. Klicka på Referensinformation i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 2. Välj Översättning under textrutan Sök efter i fönstret Referensinformation och klicka sedan på Översättningsalternativ.

 3. Bläddra till höger om språkparet, t.ex. Franska (Frankrike) till Tyska (Tyskland), under avsnittet Maskinöversättning i dialogrutan Översättningsalternativ och välj tjänsten du vill använda.

Överst på sidan

Mer information

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×