Överföra telefonnummer till Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det är enkelt att överföra dina telefonnummer från din aktuella tjänstleverantör till Skype för företag. När du har porterat dina telefonnummer till Skype för företag blir Microsoft din tjänstleverantör och de debiterar dig för dessa telefonnummer.

Allt du behöver veta innan du porterar nummer

Obs!: Innan du börjar bearbeta vi port order för att överföra telefonnummer endast i USA arbetsdagar och inte finns på allmänna helgdagar och helger.

Du kan port eller överför telefonnummer i alla länder som stöds och regioner, men hur du skickar en förfrågan om port ordning beror på landet eller regionen där telefonnumren kommer från. Du kan visa en lista över de länder/regioner som stöds genom att Gå här. När du gör telefon tal hanteringsuppgifter, till exempel överföra (överföra) och få telefonnummer som är är inte tillgängliga i Skype för företag Administrationscenter Gå hit.

Du kan överföra:

Oftast kan du överföra alla telefonnummer från en leverantör som stöds, bland annat:

 • Telefonnummer för landlina

 • Mobil enhet telefonnummer, till exempel de som används för mobiltelefon och pekplattor osv.

  Obs!: Överföring av mobilnummer är bara tillgängligt i USA och Puerto Rico.

 • Avgiftsbelagda telefonnummer.

 • Avgiftsfria telefonnummer.

  Obs!: Universell internationella gratis tal (UIFN) kan inte överföras till oss.

 • Tjänsten telefonnummer, till exempel de som används för konferensen broar, dirigeringar osv.

 • Faxtelefonnummer, som dock inte kan användas för att skicka fax. De måste kopplas till en användare.

 • VoIP-telefonnummer från en mobiloperatör, till exempel Vonage eller RingCentral.

 • Skype för företag-Hybrid telefonnummer. Om du vill överföra talen måste Skicka e-post till oss.

DU KAN INTE ÖVERFÖRA:

Obs!: För närvarande går det inte att överföra telefonnummer som inte är från ett land/en region som stöds, inklusive telefonnummer från en VoIP-telefonileverantör. En lista med länder/regioner som stöds finns i Länder och regioner som stöds i PSTN-tjänster för Skype för företag – Online

 • Telefonnummer som används för dataanslutningar, till exempel DSL-uppkopplingar eller bredbandsuppkopplingar till Internet.

 • Telefonnummer avsedda för fax.

  Om du har befintliga dedikerat telefonnummer som används för att faxa du kan föra över dessa siffror över till Skype för företag men din fax tjänster inte fortsätta att fungera som avsett. Faxtjänster är inte tillgängliga för Skype för företag kunder, även om du har licenser för Telefonsystemet, Inrikes ringa planera eller Internationella ringa planera.

  Om du porterar telefonnumret till Skype för företag kan du tilldela en användare i din organisation detta telefonnummer i stället för att använda det för att faxa.

Obs!: I Storbritannien stöder vi för närvarande inte överföring av brittiska icke-geografiska nummer, inklusive nummer med delad kostnad för riktnumren 0843, 0844, 0845, 0870, 0871 och 0872.

Du måste du är nöjd med kontoinformation för din aktuella carrier. Den information du behöver i ordning port mestadels hittades på senaste faktura eller fakturan från din nuvarande leverantör. Du måste också läsa vars namn är för kontot och naturligtvis vilka nummer som du vill port.

När du porterar telefonnummer till Office 365 har du möjlighet att överföra alla dina nummer eller en del av dem.

 • Fullständig portering Det här gör du när du överför alla nummer från den nuvarande tjänsteleverantören eller telefonbolaget till Skype för företag – online. När du blir tillfrågad om vilka telefonnummer du vill portera måste du inkludera telefonnumret för fakturering tillsammans med alla andra telefonnummer på ditt konto.

  Om telefonnumret för fakturering t.ex. är +1 425-555-1234 och du vill portera alla dina 25 telefonnummer (+1 425-555-1235 till 1259), anger du när du följer anvisningarna för överföring av dina nummer: +14255551235 - +14255551239.

 • Delvis portering Det här gör du när du endast överför vissa telefonnummer från den nuvarande telefonileverantören eller telefonbolaget till Skype för företag – online. När du vill portera endast vissa telefonnummer som är kopplade till samma telefonnummer för fakturering får du inte inkludera telefonnumret för fakturering tillsammans med alla andra telefonnummer på ditt konto.

  Anta att till exempel ditt billing telefonnummer (BTN) är +1 425-555-1234 och du vill port endast 5 i dina 25 telefonnummer (+1 425-555-1235 via 1259). När du har följt anvisningarna nedan för att överföra dina nummer, skriver du: +1 425 555 1235-+ 1 425 555 1239.

En unik begäran krävs för varje bolag och typ för tal som portar.

Du behöver till exempel skicka en unik beställning av nummerportering för var och en av följande typer av nummer:

 • Lokala avgiftsbelagda nummer, som även kallas abonnentnummer och geografiska nummer

 • Avgiftsbelagt kostnadsfria tal med riktnummer t.ex: 800, 844, 855, 866, 877 och 888

 • Mobilnummer

 • Servicenummer som kan användas för ljud-konferenser i Office 365.

Här är mer information om hur du skickar beställningar av nummerportering för var och en av följande typer av nummer:

 • Telefonnummer som tillhandahålls av olika operatörer kräver en unik beställning av nummerportering för nummer hos varje operatör.

 • Avgiftsfritt nummer med riktnummer exempel: 800, 844, 855, 866, 877 och 888 kan inte tas med i ett tal porting begäran med andra typer av tal. Om du vill port dessa avgiftsfritt nummer, måste du begära manuellt med hjälp av en bokstav på auktorisering (Kompilera); de kan inte skickas i Skype för företag administratörscenter.

  Det är viktigt att du använder korrekt fullmakt för landet och typen av telefonnummer som du vill portera. Du kan ladda ned fullmakterna här.

 • Mobilnummer kräver en PIN-kod för att godkänna överföringen. Därför måste de avgränsas tal överföra begäran.

 • Begäran om nummerportering av servicenummer måste skickas separat. De får inte skickas med andra nummertyper.

När du har fyllt port ordning begäran tar mellan 7-14 dagar som ska bearbetas. Beroende på din tjänstleverantör kan det ta upp till 30 dagar. När telefonnumren portar över, får du ett e-postmeddelande från oss om att du är klar.

Det kan ta flera dagar att överföra telefonnummer, beroende på telefonileverantör eller telefonbolag. Om du vill kontrollera status för porteringsbeställningen går du till administrationscentret för Skype för företag > Röst > Porteringsbeställningar. Status för porteringsbeställningen visas i fönstret under Status-kolumnen.

Ja, det kan de. Allt du behöver göra är att skicka en servicebegäran som innehåller organisationens klientorganisations-GUID och de telefonnummer som du vill konvertera. Det gör du genom att gå hit.

Nummerportering är enkelt. Det kan dock bli fel med din beställning när det finns ett problem med telefontjänstleverantören, beställningen är ofullständig och information fattas eller om det förekommer skrivfel.

Här följer de vanligaste misstagen som vi ser att kunderna gör när de porterar nummer. Slipp ett samtal till kundtjänst genom att dubbelkolla för dessa fel.

 • Se till att kontoinformationen som du lämnar stämmer exakt med vad din telefonioperatör har i sina noteringar. Information som inte stämmer är den vanligaste orsaken till fel och försening av porteringsbeställningen. Kontrollera att följande stämmer:

  • Den behöriges namn är korrekt.

  • Adressen är korrekt.

  • Kontonumret är rätt.

  • Telefonnumret för fakturering (BT) är rätt.

 • Kontrollera att det finns inga avancerade kontroll samtalsfunktioner, till exempel ringa Hunt, olika ringsignaler som är aktiverade på dessa telefonnummer.

 • Du har inte gjort några nya servicebeställningar eller frånkopplingar hos din nuvarande tjänsteleverantör.

 • Kontrollera att alla telefonnummer kommer från samma telefonbolag och konto.

 • Kontrollera att tjänsten är aktiv. Låsa kontot förhindrar ändring av bolag för kontot. Behöriga användare måste du skicka en order till den aktuella carrier att ta bort lås. Den här processen kan det ta 1-3 veckor beroende på carrier.

Att överföra eller port ut telefonnummer från Skype för företag – Online till en annan telefon-leverantör eller carrier, du måste ange en PIN-kod. När du har angett PIN-koden, måste du inkludera när du begära för att port ett telefonnummer ut. Om du vill se hur du ställer in din PIN-kod, finns i Ange din PIN-kod för att överföra telefonnummer till en ny leverantör.

Skapa en porteringsbeställning och överför dina telefonnummer till Skype för företag

Om du har servicenummer för konferenser med uppringning broar, dirigeringar eller andra servicenummer avgiftsfritt nummer talen eller har fler än 999 telefonnummer för användare (prenumeranter) som du behöver överföra till Skype för företag kan du läsa manuellt skicka en port ordning begäran.

Följ anvisningarna nedan om du har färre än 999 telefonnummer att överföra.

Tips: Ibland tar det lång tid att överföra telefonnummer i grupper (kallas mass- och projektportering eller komplex portering), men det beror på din aktuella tjänstleverantör. Om du har flera beställningar med många olika telefonnummer ska du öppna ett supportärende så att vi kan hjälpa dig. Se Skicka en begäran om en porteringsbeställning manuellt.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. Gå till det vänstra navigeringsfältet. Gå där till Röst > Porteringsbeställningar > klicka på Lägg till.

 4. Läs informationen på sidan Porteringsbeställning för nytt lokalt nummer och klicka på Kom igång.

 5. Ange följande information på sidan Kontoinformation och klicka på Nästa:

  • Kontonummer Kontonumret för tjänsteleverantören eller telefonbolaget.

  • Fakturering telefonnummer måste vara i E.164-format (kräver ett + -tecknet till talet har lagt till). Till exempel Använd format + 1XXXYYYZZZZ för ett Nordamerika tal.

  • PIN-kod för att upphäva blockering av numret PIN-kod – om det krävs av den nuvarande tjänsteleverantören eller telefonbolaget.

  • Företagsnamn Det här är namnet på ditt företag eller din organisation.

   Obs!: Rutan Företagsnamn kan endast innehålla 25 tecken, inklusive blanksteg. Om företagets namn är längre än 25 tecken skickas de 25 första tecknen i namnet in och porteringsbeställningen bearbetas ändå.

  • Attesterare Den auktoriserade användarens namn.

   Obs!: Rutan Attesterare kan endast innehålla 15 tecken, inklusive blanksteg. Om attesterarens namn är längre än 15 tecken skickas de 15 första tecknen i namnet in och porteringsbeställningen bearbetas ändå.

  • Tjänstadress Tjänstadress för kontot. Den visas på fakturan från tjänsteleverantören eller telefonbolaget.

  • Stad, delstat och postnummer för tjänstadressen.

 6. Ange vilka telefonnummer som du vill överföra i E.164-format på sidan nummer. Till exempel Använd format + 1XXXYYYZZZZ för ett Nordamerika tal. Avgränsa flera telefonnummer med ett kommatecken.

  Obs!: Om du gör en fullständig portering måste du även ange tjänstens telefonnummer för fakturering (BTN) i listan. Om du gör en delvis portering ska du inte ange något telefonnummer för fakturering (BTN) i listan.

  Om du vill göra en fullständig portering väljer du Jag vill överföra alla nummer från den nuvarande operatören. Om det i stället gäller en delportering väljer du Jag vill överföra endast vissa nummer. När du har valt önskat alternativ klickar du på Kontrollera att numren går att portera.

 7. Klicka på Fortsätt.

 8. På sidan Överför datumdag nedrullningsbar lista, markera datumet och under den Starttid nedrullningsbara, markera klockslag (EST) och klicka sedan på Nästa.

 9. Markera vart och ett av följande rutor på sidan med auktorisering. Skriv sedan den person som har behörighet att göra ändringar i kontot under rutan signatur. Det här är samma namn som används på sidan Kontoinformation > Authorizing person. Klicka sedan på Nästa.

 10. Ange på sidan Skicka under andra att meddela andra e-postadressen till de personer du vill och klicka på Skicka port order. Port ordning visas nu på sidan Port order. Du kan visa status för ordning under kolumnen Status. Du kan visa port beställning, till exempel Order-ID, skickad, överföra datum och Status. Du kan se fler detaljer för port ordning i rutan åtgärd, inklusive namnet på carrier.

Vad händer sedan?

När din porteringsbeställning har inlämnats och mottagits får du ett e-postmeddelande som bekräftelse på din porteringsbeställning.

Port ordning begäran ska kontrolleras och uppdateras dagligen och du får meddelanden om dess förlopp och status i e-postmeddelande. Om din begäran avvisas uppmanas du att öppna ett supportärende och som stöd för biljetter ber vi att du hittade Port Order-ID.   Port ordningen ID hittar du i Skype för företag administratörscenter under Voice > Port order > Order-ID-kolumn.

Hur gör jag om jag har flera abonnemang?

-Adress är inte samma som faktureringsadressen. Adressinformation jag skickats på ordningen matchar min kundens faktura kopia, varför det fortfarande avvisa?  De flesta bolag identifierar porting information baserat på service-adressinformationen inte faktureringsadress. Eftersom en faktura kopia arkivhandling billing, kan det inte ge samma information som serviceadressen för telefon/de som portar.

Vad ska jag göra om min beställning tar för lång tid att bearbeta? Vi vill överföra tal om du vill vara mycket snabbt och enkelt processen. Om din beställning tar längre tid än du Tänk som den ska och deras status fortfarande inte visa som slutfört i administrationscentret för Skype för företag, öppna supportärende och inkludera port Ordernr.

Närliggande avsnitt

Konfigurera ringa abonnemang i Office 365

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×