Överföra och vidarekoppla samtal

Med Microsoft Lync 2010 är det enkelt att överföra och vidarekoppla samtal till andra personer.

Vad vill du göra?

Överföra ett samtal

Parkera ett samtal

Vidarekoppla ett samtal

Konfigurera vidarekoppling av samtal

Konfigurera samtidig uppringning

Ange var samtal som du inte kan besvara ska skickas

Omdirigera samtal

Besvara och överföra ett samtal som ett ombud

Överföra ett samtal

Om du vill överföra ett samtal gör du något av följande i konversationsfönstret:

 • Klicka på knappen Överför.

 • Klicka på ett av dina andra nummer (till exempel ditt mobiltelefonnummer).

 • Klicka på En annan person eller ett annat nummer. I dialogrutan som visas söker du efter eller väljer den kontakt som du vill överföra samtalet till.

 • Peka på Aktuella konversationer och klicka sedan på den som du vill slå ihop med det här samtalet.

Överst på sidan

Parkera ett samtal

Om systemet är konfigurerat för det kan du parkera ett samtal. Då parkeras samtalet, så att den andra parten kan hämta det.

 1. I konversationsfönstret klickar du på knappen Överför och sedan på Parkera.

 2. En avisering visas i konversationsfönstret med ett nummer som ska ringas för att samtalet ska hämtas.

 3. Kontakta teamet som du vill ska besvara samtalet och ge dem numret från aviseringen.

Endast ljuddelen av ett samtal kan parkeras. Exempelvis video, snabbmeddelanden och delning kopplat till en konversation avslutas. Du kan inte parkera samtal som har fler än två deltagare.

Om du vet exakt vem du vill ska besvara samtalet är det bättre att överföra det i stället, eftersom parkerade samtal kan besvaras av vem som helst som slår hämtningsnumret.

Överst på sidan

Vidarekoppla ett samtal

Du vidarekopplar inkommande samtal genom att konfigurera regler för vidarekoppling. Alternativ för vidarekoppling av samtal är endast tillgängliga om organisationen har konfigurerats för att ge stöd åt funktionen. Om du inte är säker på vilka Microsoft Lync 2010-funktioner som är aktiverade kan du kontakta organisationens supportteam.

Om alternativ för vidarekoppling av samtal har aktiverats kan du använda funktionerna för vidarekoppling av samtal i Lync 2010 för att vidarekoppla samtal till ett annat nummer eller till en annan kontakt. Vidarekopplingsfunktioner är särskilt användabara om du är ute och reser eller arbetar från hemmet, eftersom samtal kan vidarekopplas till den aktuella platsen där du befinner dig. Om du inte är på kontoret kan samtal vidarekopplas automatiskt till en medarbetare så att viktiga samtal inte går förlorade.

Konfigurera vidarekoppling av samtal

När du anger inställningarna för vidarekoppling av samtal i dialogrutan Lync - Alternativ för att vidarekoppla samtal vidarekopplas alla inkommande samtal automatiskt till den destination du väljer. Vid inkommande samtal ringer inte din telefon och ingen avisering visas på din dator. Du kan även vidarekoppla telefonsamtal till telefonsvararen. Mer information finns i Använda telefonsvarare.

 1. Öppna Lync, klicka på knappen Alternativ och klicka sedan på Vidarekoppling av samtal.

 2. Klicka på Vidarekoppla mina samtal till och gör sedan något av följande:

  • Klicka på ett annat av dina nummer, till exempel mobiltelefonen.

  • Klicka på Nytt nummer eller ny kontakt och sök sedan efter eller klicka på en kontakt i dialogrutan som visas.

  • Klicka på Mina ombud och lägg sedan till de kontakter som du vill ska besvara dina samtal i dialogrutan Ombud. Du kan även ange att de endast ska bli uppringda efter en viss tidsperiod.

Konfigurera samtidig uppringning

Du kan ange att dina inkommande samtal samtidigt ska ringa upp ett annat nummer eller en annan kontakt om du är upptagen eller inte tillgänglig för tillfället. Med den här inställningen kan du försäkra dig om att de som ringer dig inte får en upptagetsignal och att deras samtal inte går förlorade. Samtidigt vet de inte att deras samtal har vidarekopplats.

 1. Klicka på Ring samtidigt och gör sedan något av följande:

  • Klicka på ett annat av dina nummer, till exempel mobiltelefonen.

  • Klicka på Nytt nummer och ange sedan ett nytt nummer i dialogrutan som visas.

  • Klicka på Mina ombud och lägg sedan till de kontakter som du vill ska svara på dina samtal åt dig i dialogrutan Ombud. Du kan även ange att de endast ska ringas upp efter en viss tidsperiod. Ombud kan även ringa samtal åt dig.

 2. Klicka på Min svarsgrupp och lägg sedan till de kontakter som du vill ska ta emot dina samtal samtidigt som du gör i dialogrutan Svarsgrupp. Du kan även ange att de endast ska ringas upp efter en viss tidsperiod.

Överst på sidan

Ange var samtal som du inte kan besvara ska skickas

 1. Klicka på knappen Alternativ i huvudfönstret för Lync och klicka sedan på Vidarekoppling av samtal.

 2. Klicka på Obesvarade samtal skickas till.

 3. I dialogrutan Obesvarade samtal väljer du ett nummer och en fördröjning.

Överst på sidan

Omdirigera samtal

Du kan omdirigera inkommande samtal var och ett för sig innan du svarar på dem. Mer information finns i Besvara eller avvisa ett samtal.

Överst på sidan

Besvara och överföra ett samtal som ett ombud

Om du är ombud för en eller flera andra personer, till exempel din chef, kan du ringa och ta emot samtal åt dessa personer. Aviseringen för inkommande samtal anger att samtalet är till den andra personen. Du kan besvara och sedan överföra samtalet till din chef eller omdirigera samtalet utan att besvara det. Alla samtalsöverföringar från ett ombud till en chef returneras automatiskt till ombudet om chefen inte besvarar samtalet.

 1. Klicka på knappen Överför i konversationsfönstret.

 2. Klicka på namnet på den person du vill överföra samtalet till.

Mer information finns i Ringa ett telefonsamtal och Besvara eller avvisa ett samtal

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×