Öppna, redigera och uppdatera filer från en SharePoint-webbplats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ansluta till ett bibliotek på en SharePoint-webbplats med hjälp av Outlook 2007 eller Outlook 2010 och Bläddra, redigera och även söka i filerna. När du ansluter ditt SharePoint-bibliotek till Outlook kan arbeta du med filerna på hårddisken, även när du är på kontoret.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln om du arbetar med SharePoint-webbplatser med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du är osäker på vilka versioner av Microsoft SharePoint-produkter och tekniker som körs på servern kan du be serveradministratören.

 1. Öppna biblioteket på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  Om du inte kan hitta biblioteket, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på Anslut till Outlook på fliken bibliotek i gruppen Anslut och exportera.

Anslut till Outlook-kommando

 1. När du får en fråga om du vill tillåta att ett program öppnas på datorn klickar du på Tillåt.

  Biblioteket läggs till i navigeringsfönstret i en ny mapp med namnet SharePoint-listor i Outlook.

  Filerna i biblioteket fungerar ungefär som e-postmeddelanden. Klicka på om du vill förhandsgranska filen i läsfönstret eller dubbelklicka på filen så att den öppnas. Högerklicka på filen för fler alternativ.

  Meddelanden: 

  • Om biblioteket innehåller undermappar och du vill ha åtkomst till alla filer i Outlook, visa bibliotek på den översta nivån och ansluta den till Outlook. Som standard om du arbetar i en undermapp i ett bibliotek och ansluta biblioteket till Outlook, ansluts bara innehållet i den mappen.

  • Det finns två alternativ för att få åtkomst till endast innehållet i en enda mapp i Outlook. Om mappen som innehåller filer som du vill komma åt i Outlook inte är öppen pekar du på mappen, klickar du på pilen Öppna menyn som visas och klicka sedan på Anslut till Outlook. Om mappen som du vill ansluta redan är öppen, följer du stegen för att ansluta ett bibliotek. Klicka på Anslut till Outlookåtgärder-menyn.

  • När du har anslutit ett bibliotek till Outlook kan du bjuda in andra gruppmedlemmar att ansluta till biblioteket. Högerklicka på bibliotekets namn i Outlook och klicka sedan på Dela den här mappen.

Om alla nya filer som är tillgängliga i SharePoint-bibliotek visas filerna i gruppen tillgängligt för hämtning i meddelandelistan. Du kan markera filer ska hämtas under kommandot nästa Skicka/ta emot eller du ladda ned filer direkt om en anslutning till SharePoint-webbplatsen är tillgänglig.

 1. Högerklicka på den fil du vill hämta i gruppen Tillgängligt för hämtning i meddelandelistan.

  Tips: Du vill välja flera filer trycker och håller ned CTRL medan du klickar på varje fil sidhuvud.

 2. Klicka på Markera för att hämta dokument.

Obs!: Om en fil som inte har har hämtats ännu visas i förhandsgranskningen klickar du på Hämta det här dokumentet.

När filer hämtas till Outlook, kan du öppna filerna när som helst, till exempel när du arbetar offline. Om du vill avgöra om de är tillgängliga, högst upp i meddelandelistan, klickar du på Ordna efter och klicka sedan på tillgänglighet. Alla filer som inte hämtas visas i gruppen tillgängligt för hämtning.

 1. Expandera mappen SharePoint-listor i e-postellerMapplista i navigeringsfönstret och sedan väljer du namnet på SharePoint-biblioteket.

 2. Om du vill öppna en fil, dubbelklickar du på filnamnet. Om du uppmanas att bekräfta källan till filen klickar du på Öppna om du vet att det är säkert att göra.

 3. Om filen uppdaterades på SharePoint-servern när det har laddats ned i Outlook kan bli du ombedd att öppna den senaste versionen av filen. Klicka på Ja eller Nej, beroende på om du vill öppna kopia på din dator eller en uppdaterad kopia från SharePoint-servern.

  Filen öppnas i det program som den skapades i, om du har det programmet installerat på datorn.

När filer hämtas till Outlook, kan du öppna filerna när som helst, till exempel när du arbetar offline. Om du vill avgöra om de är tillgängliga, högst upp i meddelandelistan, klickar du på Ordna efter och klicka sedan på tillgänglighet. Alla filer som inte hämtas visas i gruppen tillgängligt för hämtning.

Tips: Checka ut filen om du vill förhindra att någon gör ändringar i en fil på SharePoint-servern medan du arbetar med den. När en fil öppnas som du har checkat ut, öppnas i redigeringsläge. Du kan börja göra ändringar omedelbart.

 1. Expandera mappen SharePoint-listor i e-post ellerMapplista i navigeringsfönstret och sedan väljer du namnet på SharePoint-biblioteket.

 2. Om du vill öppna en fil, dubbelklickar du på filnamnet. Om du uppmanas att bekräfta källan till filen klickar du på Öppna om du vet att det är säkert att göra.

 3. Om filen uppdaterades på SharePoint-servern när det har laddats ned i Outlook kan bli du ombedd att öppna den senaste versionen av filen. Klicka på Ja eller Nej, beroende på om du vill öppna kopia på din dator eller en uppdaterad kopia från SharePoint-servern.

  Filen öppnas i det program som den skapades om du har programmet installerat på datorn. Om filen har skapats i ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel ett Microsoft Office-program kan verka meddelandefältet högst upp i dokumentet.

 4. Klicka på Redigera Offline i meddelandefältet.

  Ett meddelande visas som innehåller information om hur du arbetar offline, till exempel länkar till SharePoint-utkastmapp på din dator och Offline redigeringsalternativ för ditt program.

 5. När du har redigerat filen, spara filen på vanligt sätt.

 6. Stäng filen.

  Om en anslutning till servern är tillgänglig när du stänger filen, visas dialogrutan Redigera Offline så att du kan uppdatera dina ändringar på servern. Om en serveranslutning inte är tillgängligt i dialogrutan visas inte när du stänger filen, men det kan visas när du återansluter och sedan öppna filen.

 7. Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera filen på servern.

 8. Om filen är utcheckad, kan inte andra personer se ändringarna förrän du checkar in filen. Om filen är utcheckad, uppmanas du att checka in filen. Klicka på Ja om du vill checka in filen.

  Du kanske får en uppmaning om att ange ytterligare information, till exempel kommentarer om de ändringar som du har gjort eller annan information om filen.

 9. Du uppmanas inte att uppdatera filen när du stänger det om du arbetar med filen medan du arbetar utan en anslutning till servern. Öppna filen igen om du vill uppdatera filen på servern, gör eventuella ändringar som du vill använda och stäng filen. När dialogrutan Redigera Offline visas klickar du på Uppdatera.

  Obs!: Om du inte checka ut filen först och någon uppdaterar filen på SharePoint-servern, visas ett meddelande att informera dig om en ändringskonflikt. Följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera ändringarna.

Om din SharePoint-webbplats och bibliotek konfigurerat ska ta emot e-postmeddelanden kan du lägga till en fil i biblioteket genom att skicka den som en bifogad fil i ett meddelande. Om du gör detta har du inte ansluta ditt SharePoint-bibliotek till Outlook.

Innan du kan skicka meddelanden till ett bibliotek, måste du veta om biblioteket är inställd att ta emot e-post bifogade filer och vilken e-postadress du använder.

 1. Om du vill söka efter e-postadressen för biblioteket gör du något av följande:

  • Titta i adressboken. Om e-postadressen inte är det, kan du hämta det från den person som konfigurerade biblioteket. Du kan lägga till det i din kontaktlista så att du lätt kan hitta den.

  • Visa beskrivning av biblioteket på SharePoint-webbplats som visas under rubriken för biblioteket. Webbplatsägare kan ha lagt till e-postadressen till biblioteket i beskrivningen.

  • Visa e-postinställningar för biblioteket. Detta kräver att du har behörighet att visa inställningar för bibliotek:

   1. Öppna webbplatsen i en webbläsare och klicka sedan på bibliotekets namn om du vill öppna ett bibliotek.

    Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

   2. Klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar på menyn Inställningar.

    Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

   3. Om biblioteket har konfigurerats för att ta emot meddelanden, visas den e-postadressen under Listinformation bredvid E-postadress.

    Din organisation kan ha en egen e-postlistan, som kallas en SharePoint-grupp som gör att medlemmar kan skicka meddelanden till varandra. SharePoint-gruppadressen kan innehålla adresser av bibliotek så att när du skickar meddelanden till medlemmar i gruppen bifogade läggs automatiskt till i SharePoint-webbplatsen. SharePoint-administratören kan du få mer information på organisationens SharePoint-bibliotek.

 2. Skapa ett meddelande i Outlook, och sedan lägga till en fil som en bifogad fil.

 3. Ange e-postadressen till SharePoint-bibliotek i rutan till eller kopia. Om din organisation använder en SharePoint-grupp som innehåller biblioteket, använder du e-postadressen till SharePoint-gruppen.

 4. Klicka på Skicka.

Om du använder Outlook ofta för att hantera din information kanske du föredrar att arbeta med filer från ditt SharePoint-bibliotek direkt i Office Outlook 2007 i stället för i en webbläsare. Du kanske till exempel svarar på e-post och behöver referera till några riktlinjer på din SharePoint-webbplats. Om du har anslutit ditt SharePoint-bibliotek till Outlook kan du bläddra efter och visa filen precis som du gör med ett e-postmeddelande utan att lämna Outlook.

Dokument från ett SharePoint-bibliotek i Outlook

1. Du kan ordna och sortera SharePoint-bibliotekets vy på olika sätt i Outlook 2007.

2. Den röda pilen visas när du arbetar med en fil offline. Du kan klicka på den för att visa mer information om filstatus, till exempel när den ändrades.

En annan fördel med att redigera dina filer från Outlook är att dina filer lagras på hårddisken när du arbetar med dem, vilket normalt går snabbare än att arbeta på en server.

Att arbeta med filer från din SharePoint-webbplats i Outlook passar bäst när du vill bläddra igenom och redigera rutinfiler som du lagrar i ett dokumentbibliotek, exempelvis dokument, kalkylblad och presentationer. Du kan även bläddra genom filer i andra typer av bibliotek, till exempel bildbibliotek. Mer komplexa dataoperationer, som att arbeta med anpassade listor eller att uppdatera databasprogram hanteras bättre direkt på SharePoint-webbplatsen. Om du vill ändra inställningarna eller strukturen på ett bibliotek eller skapa ett nytt bibliotek bör du arbeta med biblioteket direkt på SharePoint-webbplatsen.

Du kan öppna filer från många typer av program i Office Outlook 2007. Om filen är kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007, kan du också redigera filen och uppdatera dina ändringar på servern när du är klar. Exempel på kompatibla filer är Microsoft Office Excel 2007-arbetsblad, Microsoft Office PowerPoint 2007-presentationer och Microsoft Office Word 2007-dokument.

Du kan även arbeta offline med filerna, till exempel när du flyger. När du kommer tillbaka till kontoret kan du uppdatera versionerna på din SharePoint-webbplats.

Dina ändringar i en fil uppdateras inte automatiskt på servern när du redigerar och sparar filen. Det här gör att du kan arbeta snabbare med offlinefiler eftersom din dator inte behöver ansluta till servern när du arbetar. När du stänger en fil uppmanas du att uppdatera ändringarna på servern. Bara de ändringar som du har gjort på specifika filer uppdateras, vilket innebär att Outlook inte behöver synkronisera hela biblioteket igen med servern.

Om någon annan gör ändringar i en fil innan du uppdaterar den på servern får du antingen uppmaningen att koppla bådas ändringar när du uppdaterar filen på servern, eller att ange vilken version av filen du vill spara. Om du vill hindra andra från att göra ändringar i en fil kan du checka ut filen innan du arbetar med den.

När du ansluter ett SharePoint-bibliotek till Office Outlook 2007 visas biblioteket i en mapp som heter SharePoint-listor. Härifrån kan du använda funktionerna för spårning och kommunikation som du normalt använder i Outlook, till exempel att flagga en fil för uppföljning, kategorisera filen och vidarebefordra filen till kollegor. Flaggorna och kategorierna som du använder med Outlook finns inte tillgängliga när du arbetar med din webbplats i en webbläsare, men de kan hjälpa dig att ordna ditt arbete i Outlook.

När du arbetar i Outlook kan du lätt hitta filer som du arbetar med genom att använda sökmappar i mappen SharePoint-listor. Sökmappar lagrar inte objekt utan är vyer som kan hjälpa dig att snabbt hitta objekt som finns lagrade i andra mappar.

På samma sätt som du kan se meddelandena i din Inkorg kan du också se filrubriker för filer i ditt bibliotek, söka i dem och öppna dem. Alla mappstrukturer i biblioteket visas också i Outlook. Filerna tar inte upp plats i din Inkorg eftersom de lagras i en PST-fil (personlig mappfil) på din hårddisk.

Du kan också hämta en enskild fil eller mapp om du inte behöver arbeta med mer i Outlook. Om filen eller filerna du arbetar med finns i mappar hämtas mappstrukturen. Du kan dock inte hämta en filtrerad vy över ett bibliotek, som de filer som skapades av en viss avdelning.

I förhandsgranskningsfönstret i Office Outlook 2007 kan du förhandsgranska många typer av filer som finns lagrade i ett SharePoint-bibliotek. Ytterligare information om filens status, till exempel när den ändrades senast, kan visas högst upp i filen.

Information om en fil från ett SharePoint-bibliotek som visas i förhandsgranskningsfönstret

 1. Öppna biblioteket på SharePoint-webbsidan i webbläsaren.

  Om du inte hittar ditt bibliotek klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på Anslut till Outlookåtgärder-menyn Bild av meny .

  Menyn Åtgärder i Delade dokument

 3. När du uppmanas att bekräfta att du vill ansluta biblioteket till Outlook klickar du på Ja.

  Biblioteket läggs till mapplistan i en ny mapp som heter SharePoint-listor i Outlook.

  När du klickar på biblioteket som lades till visas filerna i det på samma sätt som e-postmeddelanden. Dubbelklicka på filen så att den öppnas eller högerklicka på den om du vill se fler alternativ.

  Meddelanden: 

  • Om ditt bibliotek har mappar och du vill ansluta alla mappar och filer till Outlook visar du biblioteket på den högsta nivån innan du ansluter det till Outlook. Om du bläddrar genom innehållet i en mapp i biblioteket när du ansluter är det bara innehållet i mappen som ansluts.

  • Om du bara vill ansluta innehållet i en mapp till Outlook finns det två alternativ. Om mappen som innehåller dina filer inte är öppen pekar du på den, peka på pilen som visas och klicka sedan på Anslut till Outlook. Om den mapp som du vill ansluta redan är öppen följer du stegen för att ansluta ett bibliotek genom att klicka på Anslut till OutlookÅtgärder-menyn.

Tips: När du ansluter ett bibliotek till Outlook kan skicka du ett delningsmeddelande till andra gruppmedlemmar som bjuder in dem att ansluta till biblioteket. Högerklicka på biblioteksnamnet på i Outlook och klicka sedan på Dela bibliotekets namn. Det skapas ett e-postmeddelande som innehåller en länk och ett kommando för att ansluta till biblioteket.

Om du inte har hämtat en fil visas den i gruppen Tillgängligt för hämtning i meddelandelistan. Du kan markera att filen ska hämtas vid nästa Skicka och ta emot-kommando, eller också kan du hämta den direkt om du har en anslutning till SharePoint-webbplatsen.

 1. Högerklicka på den fil du vill hämta i gruppen Tillgängligt för hämtning i meddelandelistan.

  Tips: Du kan välja flera filer samtidigt genom att hålla nere CTRL när du klickar på filhuvudena.

 2. Klicka på Markera om du vill hämta dokument på snabbmenyn.

Obs!: I förhandsgranskningen för en fil som inte har hämtats än kan knappen Hämta det här dokumentet visas. Du kan klicka på knappen för att hämta dokumentet om du har en anslutning till servern.

Överst på sidan

Om du vill öppna en fil i Office Outlook 2007 måste först du ansluta biblioteket till Outlook. Mer information finns i ansluta ett SharePoint-bibliotek till Outlook i den här artikeln.

När du har hämtat filer till Outlook kan du öppna filerna när du arbetar offline. Om du vill kontrollera om filerna är tillgängliga, växla till en vy som ordnar dina filer baserat på deras tillgänglighet. Alla filer som inte hämtas visas i gruppen tillgängligt för hämtning. Länkar till allmän information om hur du ordnar vyer i Outlook i avsnittet Se även.

 1. Expandera mappen SharePoint-listor i navigeringsfönstret i E-post och välj sedan ditt SharePoint-biblioteks namn.

  Om ingen mapp för SharePoint-listor visas klickar du på pilen bredvid Alla e-postobjekt och kontrollerar att SharePoint-listor är markerat.

 2. Dubbelklicka på namnet på din fil för att öppna den. Om du uppmanas att verifiera filens källa klickar du på Öppna om du tror att den är säker att öppna.

 3. Om filen uppdaterades på servern efter att du hämtade den till Outlook kan du få uppmaningen att välja om du vill öppna den nyaste versionen av filen. Klicka på Ja eller Nej beroende på om du vill öppna kopian på hårddisken eller kopian på servern.

 4. Filen öppnas i det program som den skapades i, om du har det programmet installerat på datorn.

Överst på sidan

Om du vill redigera en fil i Office Outlook 2007, måste du först ansluta biblioteket till Outlook. Mer information finns i ansluta ett SharePoint-bibliotek till Outlook i den här artikeln.

Tips: För att hindra någon att göra ändringar i en fil som du jobbar med kan du först checka ut den från biblioteket på SharePoint-webbplatsen. Om du checkar ut filen innan du öppnar den öppnas filen i redigeringsläget och du kan börja redigera den på en gång.

När du har hämtat filer till Outlook kan du öppna filerna när du arbetar offline. Om du vill kontrollera om filerna är tillgängliga, växla till en vy som ordnar filerna baserat på deras tillgänglighet. Alla filer som inte hämtas visas i gruppen tillgängligt för hämtning. Länkar till allmän information om hur du ordnar vyer i Outlook i avsnittet Se även.

 1. Expandera mappen SharePoint-listor i navigeringsfönstret i E-post och välj sedan ditt SharePoint-biblioteks namn.

  Om ingen mapp för SharePoint-listor visas klickar du på pilen bredvid Alla e-postobjekt och kontrollerar att SharePoint-listor är markerat.

 2. Dubbelklicka på namnet på din fil för att öppna den. Om du uppmanas att verifiera filens källa klickar du på Öppna om du tror att den är säker att öppna.

 3. Om filen uppdaterades på servern efter att du hämtade den till Outlook kan du få uppmaningen att välja om du vill öppna den nyaste versionen av filen. Klicka på Ja eller Nej beroende på om du vill öppna kopian på hårddisken eller kopian på servern.

 4. Filen öppnas i det program som den skapades i, om du har det programmet installerat på datorn.

  Om filen skapades i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som Word 2007, Excel 2007 eller PowerPoint 2007 kan ett meddelandefält visas högst upp i filen. Meddelandefältet visas under filens namnlist och eventuella verktygsfält som visas högst upp i filen. Meddelandefältet innefattar texten offlineserverdokument och en Redigera offline-knapp.

 5. Klicka på knappen Redigera offline.

  Ett meddelande kan visas med information om att arbeta offline, med till exempel länkar till mappen SharePoint-utkast på din hårddisk och till Alternativ för offlineredigering för ditt program.

 6. Ändra filen som du vill och spara den sedan som vanligt.

 7. Stäng filen.

  Om du är ansluten till servern när du stänger filen kan dialogrutan Redigera offline visas för att du ska kunna uppdatera dina ändringar på servern. Om du inte är ansluten till servern för din SharePoint-webbplats visas inte dialogrutan när du stänger filen, men den kan visas när du ansluter igen och sedan öppnar filen.

 8. Klicka påUppdatera om du är redo att uppdatera filen på servern.

 9. Om filen är utcheckad kan andra inte se ändringarna på servern förrän du checkar in filen igen. Om filen är utcheckad kan du få en uppmaning att checka in den. Om du är redo att checka in filen klickar du på Ja.

  Du kan få uppmaningen att ange ytterligare information, som en kommentar om ändringarna som du har gjort eller annan information om filen.

 10. Om du arbetar med filen när du är frånkopplad från servern får du ingen uppmaning om att uppdatera filen när du stänger den. När du är redo att uppdatera filen på servern öppnar du filen igen, gör alla ändringar du vill och stänger den sedan. När dialogrutan Redigera offline visas klickar du på Uppdatera.

Obs!: Om du inte checkade ut filen innan du började arbeta med den, och någon annan uppdaterade filen på servern medan du arbetade med den visas ett meddelande om serverkonflikt. Följ anvisningarna för att förena ändringarna.

Om du har ett stort bibliotek kanske du inte vill se alla filer i Outlook 2007. Du kan ta bort enskilda filer eller mappar ut mappen SharePoint-listor i Outlook om du inte måste arbeta med dem. Det här innebär inte att filerna tas bort från SharePoint-biblioteket.

 1. Välj det bibliotek som du vill ta bort en eller flera filer från i mappen SharePoint-listor i navigeringsfönstret i E-post .

 2. Välj de filer som du vill ta bort i meddelandelistan.

  Om du vill välja flera filer håller du nere CTRL medan du klickar på filhuvudena. Om du vill välja alla filer trycker du på CTRL+A.

 3. Högerklicka på markeringen och klicka sedan på Ta bort offlinekopia.

Den borttagna filrubriken flyttas nu från gruppen Hämtade dokument till gruppen Tillgängligt för hämtning. När du klickar på rubriken för den flyttade filen visar inte läsfönstret någon förhandsgranskning eftersom den lokala kopian av filen har tagits bort.

 1. Välj det bibliotek som du vill ta bort i mappen SharePoint-listor i navigeringsfönstret i E-post .

 2. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Ta bort bibliotekets namn på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

  Obs!: Den här proceduren tar endast bort biblioteket från Outlook, inte från SharePoint-webbplatsen.

Om din SharePoint-webbplats och ditt bibliotek har funktionerna för e-post aktiverade kan du lägga till en fil till biblioteket genom att skicka den som en bilaga i ett e-postmeddelande på samma sätt som du skulle göra för att skicka den till en kollega. Du måste inte ansluta ditt bibliotek till Outlook.

Innan du kan skicka e-post till ett bibliotek måste du veta om bibliotekets e-postfunktioner har ställts in på att ta emot e-post och i så fall ta reda på adressen.

 1. Gör något av följande för att få bibliotekets e-postadress:

  • Titta i adressboken. Om e-postadressen inte finns där kan du få den från den person som installerade biblioteket. Du kan sedan lägga till e-postadressen i listan Kontakter så att du enkelt kan hitta den senare.

  • Visa beskrivningen av biblioteket på SharePoint-webbplatsen som visas under bibliotekets rubrik. Din webbplatsägare kan ha lagt till e-postadressen till biblioteket i beskrivningen.

  • Visa bibliotekets e-postinställningar om du har behörighet att göra det:

   1. Klicka på namnet på biblioteket så att det öppnas på webbplatsen i webbläsaren.
    Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på biblioteket.

   2. Klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar på Inställningar-menyn menyn inställningar .
    Börja med att klicka på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

   3. Om biblioteket har konfigurerats för att ta emot e-post står adressen under Listinformation, bredvid E-postadress.

  • Använd e-postadressen för din SharePoint-grupp för att skicka filen som en bilaga. Ditt företag kanske har sin egen e-postlista, en så kallad SharePoint-grupp, som gör att medlemmarna kan skicka e-post till varandra. SharePoint-gruppens adress kan innefatta biblioteksadresser, och när du skickar e-postmeddelanden till meddelanden i gruppen läggs bilagorna till automatiskt till Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen.

 2. Bifoga filen, till exempel ett dokument eller ett kalkylblad, till ett e-postmeddelande i Outlook.

 3. Ange adressen till biblioteket i rutan Till eller Kopia. Om biblioteket redan ingår i din SharePoint-grupp anger du e-postadressen för SharePoint-gruppen i stället.

 4. Klicka på Skicka.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×