Öppna Office-program i felsäkert läge på en Windows-dator

Genom att starta ett Microsoft Office för Windows-program i felsäkert läge för Office kan du ofta använda programmet trots att vissa problem påträffats. Det är användbart när du behöver öppna en fil som i normalt läge får programmet att krascha eller om du vill ta reda på vilket tilläggsprogram som orsakar problem vid start.

Viktigt!: 30 april 2016: En ny uppdatering släpptes nyligen för att korrigera felet "Ett fel har inträffat ..." när du startar Office 2016-program i felsäkert läge i Windows 7. Mer information finns under rubriken Office 2016 på Windows startar inte i felsäker läge [ÅTGÄRDAT] i en av dessa problemlösningsartiklar för Word, Excel, PowerPoint eller Outlook.

Starta Office för Windows-program i felsäkert läge för Office

Använd en av dessa metoder för att starta ett Office-program i felsäkert läge för Office på en Windows-dator:

Denna metod fungerar för de flesta Office-versioner på en Windows-dator:

 1. Leta upp genvägsikonen för Office-programmet.

 2. Tryck och håll ned Ctrl-tangenten och dubbelklicka på programmets genväg.

 3. Klicka på Ja när ett fönster visas och frågar om du vill starta programmet i felsäkert läge.

Obs!: För att gå ur felsäkert läge för Office stänger du och startar Office-programmet igen. Det kommer att öppnas i normalt läge om inga fel inträffar när programmet öppnas.

Denna metod fungerar för de flesta Office-versioner på en Windows-dator:

 1. Högerklicka på Start-knappen (längst ned till vänster) i Windows och klicka på Kör.

  Alternativt kan du trycka på Windows-tangenten och R-tangenten på tangentbordet.

 2. I rutan Kör skriver du något av dessa kommandon:

  • I Excel: Skriv excel /säkert, och klicka på OK.

  • I Outlook: Skriv outlook /säkert och klicka på OK.

  • I Word: Skriv winword /säkert och klicka på OK.

  • I PowerPoint: Skriv powerpoint /säkert och klicka på OK.

  • I Publisher: Skriv mspub /säkert och klicka på OK.

  • För Visio: Skriv visio /safe och klicka på OK.

Obs!: För att gå ur felsäkert läge för Office stänger du och startar Office-programmet igen. Det kommer att öppnas i normalt läge om inga fel inträffar när programmet öppnas.

Om det inte går att starta ett Microsoft Office-program i felsäkert läge för Office eller om du har återkommande problem med att öppna program i normalt läge, kan du försöka reparera Office. Mer information finns i Reparera ett Office-program

Obs!: Felsäkert läge för Office är inte samma sak som felsäkert läge för Windows. Information om felsäkert läge för Windows finns i starta datorn i felsäkert läge.

Mer information

Automatiserat felsäkert läge tillämpas om ett Microsoft Office-program inte kunde starta på grund av specifika problem, som ett tilläggsprogram som inte startar eller en resurs, fil, registerpost eller mall med fel. Ett meddelande visas för att identifiera problemet och fråga om du vill inaktivera den del av programmet som har problem. Om problemen med att öppna Office-programmet fortsätter, kan automatiserat felsäkert läge be dig inaktivera fler funktioner som hindrar Office-programmet från att starta normalt.

Om du vill visa en lista med inaktiverade objekt öppnar du dialogrutan Inaktiverade objekt genom att göra följande i det Microsoft Office-program du använder:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Tillägg.

 4. Klicka på Inaktiverade objektHantera-menyn och sedan på Gå till.

Obs!: Du kan inte visa eller ändra inaktiverade objekt i Microsoft SharePoint Workspace.

När du har visat objekten i dialogrutan Inaktiverade objekt kan du välja ett objekt och sedan klicka på Aktivera om du vill aktivera det igen. För vissa objekt måste du läsa in eller installera om ett tilläggsprogram eller öppna filen igen. När du har aktiverat ett objekt kanske programmet stöter på ett problem nästa gång det startas. I så fall ombeds du att inaktivera objektet igen.

Obs!: Du avslutar felsäkert läge genom att avsluta programmet och sedan starta det som vanligt.

Följande begränsningar gäller när du startar ett Office-program i felsäkert läge:

Obs!: Vissa av nedanstående poster gäller inte alla Microsoft Office-program.

 • Inga mallar kan sparas.

 • I Microsoft Office SharePoint Designer öppnas inte den senast använda webbplatsen.

 • I Microsoft SharePoint Workspace är följande funktioner inaktiverade: synkronisering, kännedom, avisering, meddelandefunktion och schemaläggaren.

 • Anpassningar av verktygsfält eller kommandofält läses inte in och de anpassningar som du gör kan inte sparas.

 • Autokorrigeringslista läses inte in och de ändringar som du gör sparas inte.

 • Återskapade dokument öppnas inte automatiskt.

 • Alla kommandoradsalternativ ignoreras med undantag för /a och /n.

 • Filer kan inte sparas i den alternativa startkatalogen.

 • Inställningar kan inte sparas.

 • Tilläggsfunktioner och tilläggsprogram läses inte in automatiskt.

 • Dokument med begränsad behörighet kan inte skapas eller öppnas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×