Öppna och stäng Outlook-datafiler (.pst)

Öppna och stäng Outlook-datafiler (.pst)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Outlook är en del av dina dagliga rutinmässiga. Du kan använda den för att skicka e-postmeddelanden, konfigurera händelser i kalendern och skapa uppgifter och andra objekt. Men undrar du hur och var dessa objekt lagras? All information lagras på servern för Office 365, Exchange-konto, men en offlinekopia lagras också på din lokala dator i en Offline Outlook-datafil (.ost).

POP och IMAP-konton kan du lagra dina Outlook-objekt i en Outlook-datafil (.pst). Om du vill öppna eller stänga en Outlook-datafil (.pst) kan göra du det med ett par enkla steg.

Anteckning: om din organisation har principer i plats där automatisk arkivering av e-postmeddelanden, din gamla e-postmeddelanden, kalenderhändelser och aktiviteter kan lagras i ett Arkiv Outlook-datafil (.pst). Även om ditt konto använder en offline Outlook-datafil (.ost) för alla dess dagliga information, kan du fortfarande har en archive.pst-fil som innehåller äldre information.

 1. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Öppna Outlook-datafil.

  Öppna en Outlook-datafil

  Obs!: Beroende på hur du konfigurerat Outlook öppnas troligen den mapp där .pst-filen finns automatiskt. Om den inte gör det bläddrar du till filens plats. Om du är osäker på var Outlook-datafilen finns läser du Hitta Outlook-datafilerna.

 2. Markera Outlook-datafil (.pst) och välj sedan Öppna.

 3. När du öppnar Outlook-datafil (.pst) kan visas filen i mappfönstret. Vanligtvis hittar du den längst ned i mapplistan. Följande bild visar ett exempel. Namnet på din Outlook-datafil (.pst) är antagligen inte outlook-datafil. Namnet är vanligtvis, baserat på det konto som filen är associerad med. Till exempel namnges en Outlook-datafil för kontot Cheryl.Parsons64@yahoo.com troligen Cheryl Parsons eller Cheryl.Parsons64@yahoo.com.

  Välj pilen bredvid filen för att öppna Outlook-datafilen.

Du kan ta bort en Outlook-datafil från fönstret Mappar genom att stänga filen. Det här tar däremot inte bort filen från datorn.

 • Högerklicka på namnet på den Outlook-datafil i mappfönstret och välj sedan Stäng ”Outlook-datafil”.

Vad vill du göra?

Om du har en Outlook-datafil (.pst) som inte visas i Navigeringsfönstret kan du lägga till den så att du kan arbeta med objekten i datafilen.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv > Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 2. Klicka på Lägg tillpå fliken Datafiler .

 3. Klicka på Outlook-datafil (.pst)-filen som du vill öppna och klicka sedan på OK.

Outlook-datafil (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas de här filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Filer som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas på en annan plats i en dold mapp.

 • Windows 7 och Windows Vista
  enhet: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP
  enhet: \Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Information om dolda mappar i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Det filnamn som du anger för en Outlook-datafil (.pst) visas i navigeringsfönstret. Innan du Outlook 2010 var standard visningsnamnet för Outlook-datafil (.pst)Personliga mappar. Det kan vara förvirrande om du arbetar med flera Outlook-datafiler (.pst) som skapats i tidigare versioner av Outlook. Vi rekommenderar att du använder ett beskrivande namn för varje Outlook-datafil (.pst).

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv > Kontoinställningar.

 2. Klicka på filen Outlook-datafil (.pst) på fliken Datafiler > Inställningar.

 3. Ange ett beskrivande namn för Outlook-datafil (.pst) i rutan namn .

  Dialogrutan Outlook-datafil

  Obs!: Filnamnet ändras inte när du ändrar visningsnamnet. Det är bara namnet så som det visas i navigeringsfönstret som ändras.

När du inte längre behöver regelbunden åtkomst till en Outlook-datafil (.pst) kan du stäng filen. En stängd fil visas inte längre i navigeringsfönstret men den tas inte bort från datorn.

 • Högerklicka på namnet på Outlook-datafil (.pst) som du vill ta bort i navigeringsfönstret och klicka sedan på Stäng filnamn.

  Kommandot Stäng Outlook-datafil (.pst)

Varning!: Om kommandot Stäng inte visas försöker antagligen ta bort standardfilen Outlook-datafil (.pst) som används för att spara din nya meddelanden. Om du vill ta bort datafilen, skulle nya meddelanden ha ingenstans för att gå.

Om du har skapat en PST-fil som inte visas i navigeringsfönstret lägger du till PST-filen i Outlook så att du kan arbeta med objekten i den.

 1. Peka på ÖppnaArkiv -menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.

 2. Klicka på den PST-fil som du vill öppna och klicka sedan på OK.

  Obs!: Namnet på den mapp som associeras med datafilen visas i Mapplistan. Om du vill visa Mapplistanklickar på till-menyn klickar du på Mapplista. Mappen kallas som standard Personliga mappar.

Följande är en lista med över var Outlook-datafiler sparas på datorn. Vissa av mapparna kan vara dolda mappar. Gör något av följande om du vill visa dem:

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Mappalternativ.

  Dialogrutan Mappalternativ

 3. Klicka på fliken Visa och klicka sedan på alternativet Visa dolda filer och mappar .

Sökvägar i Windows Vista

Outlook-datafiler (.pst)    enhet:\Användare\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemappfil (.ost)    enhet:\Användare\användarnamn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Sökvägar i Windows XP

Outlook-datafiler (.pst)    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemappfil (.ost)    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tänk på följande punkter:

 • Du kan spara, kopiera eller flytta en datafil (en annan än den fil som används som standardleveransplats) till en annan plats på hårddisken eller till en resurs på nätverket. Kom ihåg att du måste ha läs-/skrivbehörighet för att öppna en Personliga mappar-fil (.pst) från en nätverksresurs.

 • Om du behöver komma åt en datafil som lagras på en nätverksresurs eller på en annan dator stänger du program som kan använda den filen. En datafil kan bara användas av en användare eller ett program i taget.

 • PST-datafilen stöder inte skrivskyddade medier som CD- och DVD-skivor.

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto levereras och lagras normalt e-postmeddelanden, kontakter och andra objekt i din postlåda på servern. När du installerar Outlook på en ny dator och konfigurerar ett Exchange-konto blir alla dina objekt tillgängliga för dig igen. Den återstående informationen i den här artikeln gäller inte för dig, om du inte har arkiverade lokala datafiler eller har angett att dina Exchange-e-postmeddelanden ska levereras till en lokal datafil.

Om du använder ett POP3-e-postkonto, som är en av de vanligaste personliga e-postkontona, laddas dina e-postmeddelanden ned från ditt POP3-e-postserver hos Internetleverantören till din dator och levereras till och lagras lokalt i en Personliga mappar-fil (.pst) med namnet Outlook.pst (standardnamnet för datafil). Outlook.pst lagras i mappen enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Meddelanden: Standardplatsen för PST-filen är en dold mapp. Om du vill navigera till den här mappen i Utforskaren måste du först aktivera visning av dolda mappar.

 • Klicka på MappalternativVerktyg -menyn i Windows Explorer.

 • Klicka på Visa dolda filer och mapparunder Avancerade inställningar, under filer och mapparunder dolda filer och mapparpå fliken Visa .

 • Om du vill se alla filnamnstillägg avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper under filer och mappar.

  Dolda mappar visas nedtonat för att visa att de inte är vanliga mappar.

Du kan flytta valfri Outlook.pst-fil till valfri plats på datorn. Vissa personer gillar till exempel att ha sina Outlook-datafiler på D-enheten eller under Mina dokument, så att det går snabbare att säkerhetskopiera filer.

Innan du flyttar PST-filen kan du vilja ändra dess visningsnamn till Personliga mappar till något mer beskrivande. Om du ändrar namnet kan du lättare skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med fler än en PST-fil.

 1. Högerklicka på Personliga mappari navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper för ”personliga mappar”.

  Genvägsmeny för Personliga mappar

  Personliga mappar är alltid en mapp i navigeringsfönstret i e-post.

  Dialogrutan Egenskaper för personliga mappar

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Skriv ett namn som är meningsfull för dig, till exempel Greta Outlook-Datai textrutan namn .

  Dialogrutan Personliga mappar

 4. Klicka två gånger på OK.

Nu kan du börja flytta Outlook-datafiler till en annan plats på datorn.

 1. I Outlook anteckningarna du filens plats och namn.

  • I navigeringsfönstret högerklickar du på Personliga mappar eller det namn som visas för PST-filen och klicka sedan på Egenskaper för mappnamn.

  • Klicka på Avancerat.

  • Anteckna hela sökvägen och namnet på PST-filen i rutan filnamn .

 2. Avsluta Outlook och flytta sedan filen.

  • Använd Utforskaren för att kopiera varje PST-fil från dess standardplats i mappen enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook till valfri mapp på datorn.

   Meddelanden: Standardplatsen är en dold mapp. Om du vill navigera till den här mappen i Utforskaren måste du först aktivera visning av dolda mappar.

   • Klicka på MappalternativVerktyg -menyn i Windows Explorer.

   • Klicka på Visa dolda filer och mapparunder Avancerade inställningar, under filer och mapparunder dolda filer och mapparpå fliken Visa .

   • Om du vill se alla filnamnstillägg avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper under filer och mappar.

    Dolda mappar visas nedtonat för att visa att de inte är vanliga mappar.

 3. Klicka på Användarkontonpå Kontrollpanelen och klicka sedan på e-post.

  Obs!: Om du använder klassisk vy på Kontrollpanelen dubbelklickar du på e-post.

 4. Klicka på Visa profileroch välj sedan den profil som innehåller den PST-fil.

 5. Klicka på Egenskaperoch sedan klicka på Datafiler.

 6. Markera datafilen i listan och klicka sedan på Inställningar.

 7. Klicka på OKnär ett meddelande visas om att filen inte hittas på den gamla platsen.

 8. Bläddra till den nya platsen för mappen, markera datafilen och klicka sedan på Öppna.

 9. Klicka på OKoch klicka sedan på Stäng två gånger.

 10. Klicka på OK och starta om Outlook.

Om du arbetar offline med Outlook eller använder Exchange med cachelagrat Exchange-läge kan du ändra platsen för den lokala offlinemappfilen (.ost) till en annan mapp eller hårddisk.

 1. Avsluta Outlook.

 2. Klicka på Startoch klicka sedan på Kontrollpanelen.

 3. Dubbelklicka på e-postoch klicka sedan på E-postkonton.

 4. Klicka på Visa profileroch markera den profil som innehåller den .pst-fil.

 5. Klicka på Egenskaperoch sedan klicka på Datafiler.

 6. Markera Exchange-kontot och klicka sedan på Inställningar.

 7. Avmarkera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge på fliken Avancerat .

  Obs!: När du ser detta meddelande: du måste starta om Outlook för att ändringarna ska börja gälla, klicka på OK.

 8. Klicka på Inställningaroch klicka på Inställningar för offlinemappfilpå fliken Avancerat .

 9. Klicka på Inaktivera offlineanvändningoch klicka sedan på Ja i dialogrutan som visas.

 10. Klicka på Inställningar för offlinemappfil.

 11. Klicka på Bläddra, går du till den plats där du vill spara din OST-fil anger du ett namn i rutan filnamn och klicka sedan på Öppna.

 12. Klicka på OKoch markera sedan kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge .

 13. Klicka på OK. När du ser detta meddelande: du måste starta om Outlook för att ändringarna ska börja gälla, klicka på OK.

 14. Klicka på Stäng.

  Nästa gång du startar Outlook synkroniseras den nya OST-filen med postlådan på den server där Exchange körs.

Det finns för närvarande inget sätt att lösenordsskydda Outlook vid start eller att låsa upp Outlook om du snabbt måste gå iväg från datorn, förutom att använda ditt lösenord för inloggning i Microsoft Windows eller genom att använda tredjepartsprogram särskilt skrivna för att lösenordsskydda Outlook. Men du kan ange ett lösenord för din Personliga mappar-fil (.pst). Om du använder ett Internet-e-postkonto i Outlook, som ett POP3- eller HTTP-konto levereras e-postmeddelandena till en PST-datafil på datorns hårddisk. Du kan använda ett lösenord för PST-filen för att förhindra att andra som delar datorn inkräktar av misstag.

 1. Klicka på Mapplista till-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du har ett POP3-konto, högerklicka på Personliga mapparoch klicka sedan på Egenskaper för ”personliga mappar” på snabbmenyn.

   Obs!: Om du har angett ett anpassat namn för datafilen i stället namnet för Personliga mappar.

  • Om du har ett IMAP eller HTTP-e-postkonto, till exempel Microsoft Windows Live Mail, högerklicka på namnet på kontot och klicka sedan på Egenskaper för kontonamn .

 3. Klicka på Avanceratpå fliken Allmänt .

 4. Klicka på Ändra lösenord.

 5. Skriv det nya lösenordet i dialogrutan Ändra lösenord – upp till 15 tecken, och bekräfta det genom att skriva in den på nytt.

  Meddelanden: 

  • Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Svaga lösenord är dem som inte har en sådan kombination. Ett starkt lösenord är till exempel Y6dh!et5 och ett svagt är till exempel Hem27. Lösenord bör bestå av minst 8 tecken. En lösenordsfras med minst 14 tecken är bättre. Mer information finns i Skapa starkare lösenord och skydda dem.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 6. Kontrollera att kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan är avmarkerad. Detta förhindrar lösenordet cachelagrat, så du måste skriva lösenordet varje gång du kör Outlook. Kom ihåg lösenordet.

  Viktigt!: Microsoft din Internetleverantör och din e-postadministratör har inte tillgång till ditt lösenord och de kan inte heller hjälpa dig att återställa innehållet i PST-filen om du glömmer lösenordet.

 7. Klicka på OK tre gånger.

När du klickar på mappen för e-postkontot uppmanas du att ange lösenordet. När du får åtkomst behöver du inte ange lösenordet igen för den sessionen. Om du avslutar och sedan startar om Outlook uppmanas du att ange lösenordet när du klickar på mappen för e-postkontot.

Viktigt!: PST-lösenordsfunktionen är inte avsedd att skydda mot hackare. Det är bara ett sätt att förhindra oavsiktliga intrång av andra personer som du litar på och delar datorn med, till exempel hemma med familjen. Ett säkrare sätt att skydda dina data på en dator som du delar med andra personer är att skapa ett lösenordsskyddat Windows-användarkonto för varje person som använder datorn.

Standardvisningsnamnet för personlig mappfil (.pst) är Personliga mappar. Det kan vara förvirrande om du arbetar med flera PST-filer som har samma namn. Det är bra att anpassa visningsnamnet.

 1. Högerklicka på Personliga mappari navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper för ”personliga mappar”.

  Dialogrutan Egenskaper för personliga mappar

 2. Klicka på Avancerat.

  Dialogrutan Personliga mappar

 3. Skriv ett namn som är meningsfull för dig, till exempel Greta Outlook-Datai rutan namn .

 4. Klicka två gånger på OK.

I navigeringsfönstret visas en mapp överst med det namn som du har angett. Nu kan du snabbt skilja datafilen från andra filer.

Tips: Att anpassa filnamnen är också användbart om du har flera PST-filarkiv. Om du till exempel skapar en månatlig PST-fil för att lagra alla dina skickade objekt den månaden kan du byta namn på visningsnamnet från Personliga mappar till något mer beskrivande, till exempel Arkiv med skickad e-post – december 2007.

Även om du har en tendens att samla på e-post kanske du vill rensa meddelanden i navigeringsfönstret. Du kanske inte behöver direktåtkomst till en PST-arkivfil. Du kan t bort en Outlook-datafil från navigeringsfönstret utan att ta bort filen från datorn.

 • Högerklicka på filen personliga mappar som du vill ta bort i navigeringsfönstret och klicka sedan på Stäng personliga mappar.

Om alternativet Stäng personliga mappar inte är tillgängliga, försöker du antagligen ta bort PST-filen som Outlook använder för att spara din nya meddelanden. Om du tar bort datafilen får nya meddelanden ingenstans för att gå.

Tips: Är du rätt för att ta bort en fil och förlora dina data? När du stänger en PST-fil tas den och objekten i den inte bort. Filen visas bara inte längre i navigeringsfönstret. Du kan alltid lägga till en PST-fil igen så att den visas genom att göra följande:

 1. Peka på ÖppnaArkiv -menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.

 2. Klicka på den PST-fil som du vill öppna och klicka sedan på OK.

Mer om Outlook-datafiler

Mer information om Outlookdatafiler finns i följande avsnitt:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×