Öppna och använda underhållssidan för webbdelar

Öppna och använda underhållssidan för webbdelar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du misstänker att en webbdel orsakar problem på din SharePoint-sida, kan du öppna underhållssidan för att isolera och åtgärda problem. Du måste ha behörighet att använda sidan Redigera.

Obs!: Om du arbetar med klassisk webbdelar finns i anvisningar för 2016, 2013.

Underhållssidan i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 är egentligen en ”underhållsläge”. I underhållsläge kan du:

 • Visa och kopiera data och manifest informationen för varje webbdel.

 • Ta bort webbdelar som du tror orsakar problem.

 • Ordna om webbdelar.

Obs!: Du kan inte redigera webbdelar i underhållsläge.

Underhållsläge öppnas först i skrivskyddat läge, men om du har behörighet att redigera, ta bort och ordna om webbdelar.

Webbdel underhållsläge

Öppna webbplats del underhållsläge

 1. Gå till sidan som du vill öppna webbdel underhållsläge.

 2. I adressraden i din webbläsare tillägg ?maintenancemode = true till slutet av URL-Adressen för sidan. Till exempel:

  https://contoso.sharepoint.com/teams/SitePages/Home.aspx?maintenancemode=true

På sidan visas en sammanfattning av data från flikarna Manifest och Data. Den sammanfattande informationen omfattar:

Alias

Namnet på webbdelen

Id

Unikt ID för webbdelen

Instans-Id

ID-Numret för en viss instans av en webbdel (det vill säga om du har två mer av samma webbdelar på en sida, var och en måste samma webbdel-ID, men en annan instans-ID.

IsInternal

Anger om webbdelen har gjorts av Microsoft eller en tredje part. Om värdet är True görs den av Microsoft. Om False kan ändringar av en tredje part.

Version

Versionsnumret för webbdelen.

Miljö

Miljö: Anger den SharePoint-miljön används.

 • 0 = testmiljö

 • 1 = lokala arbetsbord

 • 2 = SharePoint

 • 3 = klassisk SharePoint

UserAgent

En sträng som innehåller information om enheten och programvara används (till exempel webbläsarens typ och version).

Kopieringsdata

 1. Gå till den webbdel som du vill kopiera data.

 2. Klicka på Kopiera data.

  Klicka på ikonen kopiera data om du vill kopiera den aktuella webbdel data

 3. Klistra in data i en textredigerare eller ett verktyg som du använder för webbdel utveckling.

Obs!: Det ännu inte går att redigera data direkt eller manifest information i webbdel underhållsläge.

Ta bort eller flytta webbdelar

 1. När du befinner dig i underhållsläge, klickar du på Redigera högst upp direkt på sidan.

  Gör något av följande:

  • Klicka på Ta bort Ta bort webbdel ikon om du vill ta bort en webbdel.

  • Klicka på Flytta Knappen Flytta webbdel och dra sedan objektet där du vill.

Spara, ta bort, eller publicera ändringar

 • Klicka på Ångra ändringar om du vill ångra alla ändringar du gjort.

  Klicka på Ignorera ändringar om du vill ignorera alla ändringar som du gjorde med webbdelen

 • Klicka på Spara och Stäng om du vill spara ändringarna.

  Klicka på Spara och Stäng om du vill behålla dina ändringar

 • Klicka på Publicera om du vill publicera dina ändringar.

  Klicka på Publicera när du är redo att visa dina ändringar

Lämna underhållsläge

Ta bort ?maintenancemode = true från URL och uppdatera sidan.

Tips: 

 • Den här informationen gäller endast för klassisk webbdelar. Om du arbetar med moderna webbdelar finns i anvisningar för Online.

 • Om du inte vet vilken webbdel eller webbdelsanslutning som orsakar ett problem på webbdelen sida är det en bra idé att arbeta i steg för steg genom att stänga en webbdel i taget och sedan bläddra bland webbdelssidan (klicka på Gå tillbaka till min webbdelssida ) för att se om det löser problemet. När du har identifierat webbdelen problemet kan du återställa eller ta bort den.

 1. Öppna sidan som innehåller webbdelen.

 2. Klicka på sidfliken, klicka på nedpilen bredvid Redigera egenskaper i gruppen Hantera och klicka sedan på Redigera egenskaper.

  Obs!: Om du inte ser fliken Sida längst upp på sidan klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Redigera sida.

  Fliken Sida öppnad i menyfliksområdet med Redigera egenskaper markerat
 3. Klicka på Öppna webbdelssida i underhållsvy för att visa underhållssidan för webbdelen. Du kan behöva rulla nedåt på sidan.

  Obs!: Om du vill komma åt underhållssidan för en sida som inte är lagrad i ett dokumentbibliotek, till exempel webbplatsens startsida lägger du till ?Contents = 1 till slutet av URL-Adressen för sidan.

 4. Kontrollera att du befinner dig i den vy du vill använda, antingen en personlig vy eller en delad vy. Om du behöver växla vy gör du något av följande:

  • Om du är i en personlig vy och vill växla till en delad vy klickar du på Växla till delad vy.

  • Om du är i en delad vy och vill växla till en personlig vy klickar du på Växla till personlig vy.

  Växlingslänk för personlig eller offentlig vy
 5. Markera en eller flera webbdelar och gör sedan något av följande:

  • Om du vill flytta en webbdel av webbsidan och tillbaka till sidan webbdelsgalleriet klickar du på Stäng.

  • Klicka på Återställ om du vill ta bort personliga egenskapsvärden och återgå till de delade egenskapsvärdena för webbdelen. Du uppmanas att bekräfta innan du återställer en webbdel.

  • Klicka på Ta bort om du vill ta bort en webbdel från sidan permanent. Du uppmanas att bekräfta innan du tar bort en webbdel.

   Obs!: Om alternativet Tillåt redigering i personlig vy under egenskapen för webbdelen web Avancerat är markerad kan bara en webbdel tas bort i en delad vy. Standard är markerad.

 6. När du är klar klickar du på Gå tillbaka till webbdelssidan.

  Obs!: Du kan inte använda underhållssidan för webbdelar för att stänga, återställa eller ta bort en statisk webbdel (det vill säga en webbdel utanför en webbdelszon). Om du vill behålla en statisk webbdel måste du använda en SharePoint-kompatibel webbdesignprogram, till exempel Microsoft SharePoint Designer 2013.

Information om vilken version av SharePoint du använder finns i Vilken version av SharePoint använder jag?.

Mer information finns i

Lägga till, flytta, minimera eller ta bort en webbdel från en sida

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×