Öppna i Utforskaren eller Visa med Utforskaren i SharePoint

Det är ofta enklare att hantera filer och mappar när du arbetar utanför SharePoint, med hjälp av öppna med Utforskaren, men i stället för att använda kommandot Öppna med Utforskaren är ett bättre alternativ att Synkronisera dina SharePoint-filer eller Flytta eller kopiera filer i SharePoint. Med Öppna med Utforskaren kan du kopiera och flytta flera filer och mappar mellan mappar, precis som du gör på skrivbordet.

Obs!: SharePoint Öppna med Utforskaren använder ActiveX-teknikså att den endast stöds i Internet Explorer. Öppna med Utforskaren fungerar inte i Windows med Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla FireFox, eller på Mac-plattformen.

ActiveX-kontrollen behövs bara när du arbetar med filer i Utforskaren i Windows. När du är klar med Utforskaren kan du sedan använda valfri webbläsare som stöds med SharePoint.

 • Du använder inte en webbläsare som stöder ActiveX-kontroller.    Öppna med Utforskaren fungerar bara i Internet Explorer 10 eller 11. Edge är standardwebbläsare för Windows 10, men även Internet Explorer 11 installeras. Öppna med Utforskaren fungerar inte med Edge, Chrome eller Firefox. Du kan använda Internet Explorer för att utföra dina filöverföringar och sedan återgå till att använda din favoritwebbläsare (om det inte är IE).

 • Internet Explorer har ActiveX-kontroller eller så är tillägg blockerade.    I Internet Explorer 11 trycker du på Alt+Tpå tangentbordet. Om det finns en bockmarkering bredvid ActiveX-filtrering på menyn Verktyg, tryck på X för att inaktivera det. Du kan även klicka på Verktyg, klicka på Säkerhet och sedan klicka på ActiveX-filtrering.

 • Du använder 64-bitarsversionen av Internet Explorer.    ActiveX-kontroller är uteslutande en 32-bitarsteknik. De kan inte köras i 64-bitarsversionen av Internet Explorer. I Internet Explorer 11 finns det bara en webbläsare och den växlar automatiskt till 32-bitars för ActiveX-kontroller. Om du använder 64-bitars Internet Explorer 10 växlar du till 32-bitars versionen. Om du vill kontrollera din version trycker du på Alt+H, och sedan på O för Om Internet Explorer.

 • SharePoint-tilläggen är inte installerade.    Klicka på Verktyg i Internet Explorer, och klicka sedan på Hantera tillägg. De här tilläggen bör vara installerade och aktiverade:

  Namn

  Utgivare

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

 • Windows WebClient körs inte    Windows WebClient tillhandahåller support för Windows och ActiveX-kontrollen pratar med SharePoint bibliotek. Det är som standard aktiverat och körs i Windows. Om det inte körs kan du få problem med att använda öppna med Utforskaren. WebClient är en del av Internet Explorer. Följ de här stegen för att kontrol lera WebClient.

  1. Trycker du på Windows-tangenten + R, Skriv service. mscoch tryck sedan på Retur.

  2. Leta reda på WebClienti dialog rutan tjänster. Om du inte hittar det klickar du på namn för att sortera listan i alfabetisk ordning.

  3. Kontrol lera status för att se till att det är igång. Om inte högerklickar du på WebClientoch väljer Start.

  Dialog rutan Windows-tjänster med WebClient markerad

Obs!: Din versionshistorik kopieras inte när du använder synkronisering eller Öppna med Utforskaren. Endast de senaste eller publicerade versionerna av dokumenten kopieras eller flyttas. Mer information finns i varför inte synkronisera eller öppna med Utforskaren kopiera eller flytta min versions information?

Utforskaren är filhanteringssystemet i Windows, som du använder på skrivbordet. Du kan öppna SharePoint-bibliotek i Utforskaren och flytta eller kopiera filer och mappar från dina datormappar till SharePoint. Du kan också öppna flera SharePoint-bibliotek i Utforskaren och kopiera eller flytta mappar mellan dem.

Obs!: Om Utcheckning krävs är aktiverat kanske du tillfälligt måste inaktivera det så att du kan ladda ned flera filer. Läs mer i Konfigurera ett bibliotek som kräver utcheckning av filer.

 1. I SharePoint öppnar du dokumentbiblioteket som innehåller filen eller mapparna som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • I SharePoint Online, klicka på menyn Visa och klicka sedan på Visa i Utforskaren.

   Alla dokument-menyn med öppna i Utforskaren markerat
  • I SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2010, klicka på fliken Bibliotek och klicka sedan på Öppna med Utforskaren.

   SharePoint 2016, Öppna med Utforskaren i IE11
  • I SharePoint Server 2007, klicka på Åtgärder Bild av meny och klicka sedan på Öppna i Utforskaren i Windows.

   Meny alternativet öppna i Utforskaren under åtgärder

  Obs!: Visa i Utforskaren, Öppna med Utforskaren, och Öppna i Utforskaren i Windows fungerar bara med Internet Explorer 10 eller 11.

 3. Förutom att öppna i Utforskaren, så kan SharePoint Online även öppna biblioteket i en annan flik i klassiskt SharePoint läge. Du kan ignorera eller stänga det här biblioteksfönstret.

  Du får ett popup-fönster som frågar om du vill synkronisera biblioteket. Det här är upp till dig. När du öppnar ett bibliotek i Utforskaren är mappen på skrivbordet tillfällig. Om du använder synkronisering, får du en beständig mapp som hålls synkroniserad med dokumentbiblioteket. Mer information finns i Synkronisera SharePoint-filer med appen OneDrive.

 4. Om dialogrutan Internet Explorer-säkerhet visas klickar du på Tillåt. Du kan också klicka på kryss rutan Visa inte varningen för det här programmet igen .

 5. Öppna målmappen för dokumentet, och upprepa steg 2.

 6. Nu när du har båda dokumentbibliotek öppna i Utforskaren – källan och målet – så kan du kopiera eller flytta filer och mappar mellan dem.

  Ordna de två fönstren så att du kan kopiera eller flytta mellan dem. Du kan visa båda på skärmen genom att utföra följande steg:

  • Klicka på källfönstret och tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 + Vänsterpil. Fönstret ska dockas till vänster på skärmen.

  • Gör likadant med målfönstret, fast tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 + Högerpil så att fönstret dockas till höger på skärmen. Nu ska båda fönster synas.

   Placera Utforskaren i sida vid sida

  Du kan också helt enkelt ändra storlek på fönstren och lägga dem så att de överlappar varandra.

  Överlappande mappar i Windows
 7. Gör något av följande:

  • Kopiera genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Kopia, eller trycka på Ctrl+C för att kopiera.

   Högerklicka, välj Kopiera
  • Flytta genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Klipp ut, eller trycka på Ctrl+X för att kopiera.

   Högerklicka och välj Klipp ut om du vill flytta en fil

   Om du vill flytta filer, så kan du även markera och dra filerna från ett fönster i Utforskaren till ett annat, i stället för att använda Klipp ut och Klistra in.

  Obs!: Om ditt bibliotek använder versionshantering, så får du endast publicerade dokument eller de senaste dokumenten. Du kan inte flytta eller kopiera tidigare versioner. Mer information finns i varför inte synkronisera eller öppna med Utforskaren kopiera eller flytta min versions information?

 8. Högerklicka i målmappen och välj Klistra in, eller tryck på Ctrl + V.

  Högerklicka och välj Klistra in

  Obs!: Om alternativet Klistra in inte visas, så ska du återgå till källmappen, markera filerna och mapparna, högerklicka och välja Klipp ut eller Kopiera.

  Kopiera filer mellan två fönster i Utforskaren
 9. När du har kopierat eller flyttat alla önskade filer kan du stänga båda Utforskarfönster. Eventuella fil- eller mappändringar du gjort överförs automatiskt till SharePoint.

 10. Återgå till målbiblioteket i SharePoint. Om de nya filerna, mapparna eller ändringarna inte visas ännu, så ska du uppdatera sidan.

  Tomt bibliotek

  Innan du kopierar filer

  Bibliotek med kopierade filer från Utforskaren

  När du kopierat filer

Förutom att använda Öppna med Utforskaren kan du även synkronisera biblioteket med ditt skrivbord. När du synkroniserar får du en beständig kopia av SharePoint-biblioteket på skrivbordet. Du kan spara filer direkt till den synkroniserade mappen, så överförs de automatiskt till det SharePoint-bibliotek som den synkroniseras med.

Du kan synkronisera käll- och målbiblioteket, eller bägge, och dessutom arbeta mellan dem. Mer information finns i Synkronisera SharePoint-filer med appen OneDrive.

Information om hur du laddar upp filer finns i Ladda upp en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek. Överst på sidan

Versionshantering är en del av ett SharePoint-bibliotek. Versions- och spårningsinformation lagras i SharePoint-data, och inte i filerna. I stället för att skriva över äldre filer när du checkar in en ny version lagrar SharePoint äldre filer tillsammans med de nyare, och skiljer dem åt med versionsnummer. Filerna är fortfarande separata och spåras i biblioteket, men versionerna finns endast i SharePoint-biblioteket.

Versions hanterings diagram

Synkronisering och Öppna med Utforskaren fungerar med filer som innehåller endast de metadata som behövs för den enskilda filen, t.ex. ändringsdatum eller författare. När du kopierar med Öppna med Utforskaren, så kan du endast kopiera eller flytta filer och deras omedelbart kopplade information. Ytterligare information och andra filer i SharePoint tas inte med.

Om du använder SharePoint Online så flyttas versionshistoriken med kommandot Flytta till, eftersom det körs inom biblioteket. Flytta till bibehåller versionshistoriken eftersom det bara finns en kopia av filen och strukturen. När SharePoint Online flyttar en fil mellan mappar eller bibliotek med kommandot Flytta till, så tas versioner och spårningsinformation med.

Med kommandot Kopiera till i SharePoint Online kopieras dock endast den senaste filen. Detta förhindrar att historiken delas upp över två platser. Du kan uppdatera en av filerna, men ändringarna visas bara den filen.

Om du kopierar filer för att lagra en säkerhetskopia och vill bibehålla versionshistoriken, så bör du överväga att använda en SharePoint-serverbaserad säkerhetskopiering i stället för att kopiera manuellt. Om något skulle hända med dina aktuella filer, kan du i så fall hämta säkerhetskopian av SharePoint.

Både synkronisering och Öppna med Utforskaren ansluter ett SharePoint bibliotek till en mapp på skrivbordet, men det finns en skillnad. För Öppna med Utforskaren används en tillfällig mapp som öppnas i Utforskaren. Den mappen bevaras endast tills du stänger den och innehållet sparas till SharePoint. Att använda Öppna med Utforskaren är en bra metod om du bara vill göra engångskopia av filen eller mappen, och inte behöver en beständig lokal mapp.

Med synkronisering används OneDrive-synkroniseringsapp för att skapa en permanent mapp som du kan använda på daglig basis. Allt innehåll som du lägger till, redigerar eller tar bort antingen från biblioteket eller från mappen Skrivbord synkroniseras automatiskt med den andra platsen. Om du t.ex. synkroniserar ett bibliotek kan du spara direkt från Word eller Excel till den lokala mappen, så överförs allt automatiskt till SharePoint-biblioteket. Om du arbetar offline så uppdateras SharePoint-biblioteket automatiskt så snart du är online igen.

Mer information om synkronisering finns i Synkronisera SharePoint-filer med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Mer information

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×