Öppna filer från Arkiv-menyn

På fliken Öppna på Arkiv-menyn visas en lista med de filer som du nyligen har öppnat. På fliken finns också länkar till platser där du ofta lagrar filer.

Platsen Öppna i Word 2013

Dubbelklicka på Dator för att komma till lokala filer, inklusive flyttbara flash-enheter. Du kan också välja en av de platser du kommer åt med dina konton, logga in om det behövs och sedan öppna önskad fil. Om du vill lägga till en ny plats klickar du på Lägg till en plats.

I listan Senaste visas de filer du nyligen har öppnat från någon av dina enheter. Om den här listan blir för lång kan du ta bort filer från den. Högerklicka bara på filnamnet och välj sedan Ta bort från listan. Du kan göra andra ändringar i listan Senaste. Mer information finns i Anpassa listan över nyligen använda filer. Om du inte använder listan Senaste och vill hellre navigera direkt i mappar använder du Ctrl+F12 för att öppna dialogrutan Öppna direkt.

Tips: Om du vill hoppa över Arkiv > Öppna och alltid använda dialogrutan Öppna gör du så här: välj Arkiv > Alternativ > Spara och markera sedan kryssrutan Visa inte dialogrutan Backstage när du öppnar och sparar filer. Stäng sedan alla öppna Office-program och öppna dem på nytt.

Söka efter en fil

Om du har ett dokument i datorn men inte vet exakt i vilken mapp det ligger så kan du hitta det så länge du vet åtminstone en del av namnet eller en del av texten i dokumentet. Klicka på knappen Bläddra längst ned i platslistan till vänster. När du ser dialogrutan Öppna skriver du den text du vill söka efter i rutan Sök längst upp till höger och trycker på Retur. Då visas en lista med matchande dokument du kan välja bland.

Återställa dokument som inte har sparats

Knappen Återställ ej sparade dokument kan komma att visas om det uppstår en situation där du t.ex. oavsiktligen stänger en fil utan att spara den eller om det inträffar ett strömavbrott medan du arbetar. Ibland kan det uppstå en konflikt mellan den plats för automatisk återskapning som angetts i Arkiv > Alternativ > Spara och sökvägen den här knappen leder till. Om det inträffar gör du följande:

  1. Gå till Arkiv > Alternativ > Spara > Plats för filer för återskapning för att kopiera sökvägen till mappen där återskapa automatiskt placerar filer som inte har sparats.

  2. Klicka på Arkiv > Öppna > Återställ ej sparade dokument.

  3. I dialogrutan Öppna tar du bort den sökväg som visas och klistrar in den sökväg som du kopierade i steg 1. Klicka sedan på Gå till-pilen.

  4. Öppna mappen där den önskade filen finns.

  5. Öppna filen. Den har "Osparad" i filnamnet och filnamnstillägget .asd.

  6. Spara den återskapade filen med ett nytt namn. Du kan skriva över den ursprungliga filen om du inte vill ha två kopior.

Tips: Om du vill förhindra konflikter i framtiden uppdaterar du Arkiv > Alternativ > Spara > Plats för filer för återskapning till den sökväg för osparade filer som knappen Återställ ej sparade dokument leder till (sökvägen blir något i stil med: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles)

Snabbreferens

Lär dig mer om platsen Spara som
Skydda dina filer i händelse av programkrasch
Återskapa dina Office-filer

Har du en fråga eller feedback om Microsoft Office som vi inte tagit upp?

Se Hur ger jag feedback på Microsoft Office?

Vi lyssnar!

Den här artikeln granskade av Ben den 14 mars 2017 tack vare feedback från våra användare. Om du tycker att du fick hjälp, och särskilt om du inte tycker att du fick det, får du gärna klicka på feedbackkontrollerna nedan och lämna konstruktiva kommentarer så att vi kan förbättra den.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×