Öppna ett tomt datablad.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln lär du dig hur du öppnar ett nytt, tomt datablad i Microsoft Office Access 2007. Dessutom beskrivs hur du använder design-i-Bläddra, en ny funktion som gör det möjligt att utforma stora delar av ett datablad visuellt i stället för att använda tabelldesignern.

I den här artikeln

Om hur du öppnar tomt datablad

Skapa ett tomt datablad i en ny databas

Lägga till ett tomt datablad i en befintlig databas

Lägga till en mall datablad i en befintlig databas

Datatypen bifogad fil eller OLE-objekt

Lägga till ett uppslagsfält i ett datablad

Relatera nya databladet för resten av databasen

Ändra datatypen för ett fält

Hantera fält i ett datablad

Hur Access tilldelar datatyper som du anger information manuellt

Hur Access tilldelar-datatyper som stöds när du klistrar in information

Om hur du öppnar tomt datablad

Ett datablad är en visuell representation av data i en tabell eller de resultat som returneras av en fråga. Datablad liknar Microsoft Office Excel 2007 kalkylblad, men med olika funktioner i vissa fall. Till exempel du kan vanligtvis lägga till endast en post i varje fält i ett datablad och du vanligtvis måste ange en viss typ av data i ett visst fält, till exempel datum och tider eller Ja/Nej-värden. Ett fält kan också införa begränsningar vid storlek eller längden på dina data kan du bara Office Excel 2007 inte utföras som standard. Du kan till exempel ange högst 256 tecken i vissa textfält.

Nya funktioner i datablad

Office Access 2007 gör enklare att skapa en tabell. Öppna ett tomt datablad (en tabell) och utföra de flesta av Designuppgifter som du tidigare kan göra med tabelldesignern. Till exempel när du har skapat ett nytt datablad som kan du ange datatypen för de flesta fälten i den nya tabellen genom att ange data manuellt eller genom att klistra in data i fälten. Om du anger ett datum i ett tomt fält, Skriv till exempel Access uppsättningar datatypen Datum/tid för det fältet. Om du har skrivit texten, till exempel ett namn används datatypen Text till fältet och så vidare.

Du kan också ange eller ändra namn på fält utan att behöva använda tabelldesignern och du kan lägga till nya fält genom att ange text i en tom kolumn till höger eller vänster sida i rutnätet, beroende på dina språkinställningar. Dessutom kan du använda kommandon för teckenformatering, till exempel Fet och Kursiv att lägga till format i fält, en uppgift som du gjorde tidigare i tabelldesignern.

Obs!: Slutligen, trots att Access gör det snabbare och lättare att skapa en tabell, tabeller ska fortfarande följa reglerna för databasdesign.

Mer information om dessa regler finns i artikeln grundläggande databasdesign.

Öppna ett tomt datablad.

När du öppnar ett tomt datablad kan du lägga till en ny, tom tabell i databasen. Du kan inte öppna ett tomt datablad utan att skapa en ny tabell. När Access hämtas nya datablad, följer du så här:

 • Du kan ange ett namn för varje fält eller du kan acceptera standardnamnen som finns i Access.

 • Du kan lägga till data i fälten manuellt eller klistra in data. Du behöver inte längre ange en datatyp för varje fält först eftersom vid inskrivning Access skapar datatypen baserat på typ av data som du anger. Om du anger ett namn i det första fältet i den nya tabellen anges exempelvis fältet till datatypen Text. Om du anger ett datum i fältet Nästa Access anger du måtten till datatypen Datum/tid typ och så vidare. Mer information om vilka datatyper som anges som du anger data, se hur Access tilldelar datatyper som du anger informationen manuellt och hur Access tilldelar datatyper när du klistrar in informationlängre fram i den här artikeln.

  Obs!: Vissa datatyper kan inte väljas för ett fält genom att bara klistra in data. Du kan till exempel ange datatyper bifogad fil eller OLE-objekt genom att klistra in en fil i ett tomt fält. Du kan också skapa ett uppslagsfält genom att klistra in en lista med data i ett fält. Mer information om hur du använder dessa-datatyper som stöds finns i avsnitten datatypen bifogad fil eller OLE-objekt och Lägg till ett uppslagsfält i ett datablad, senare i den här artikeln.

 • Om du behöver ändra datatyp för ett fält kan använda du verktyg som finns i Access.

Hur Designregler påverkar datablad

Kom ihåg relationsdatabaser gälla för en uppsättning Designregler för, och du måste följa reglerna design som du skapar dina datablad när du öppnar och börja fylla i ett datablad. Reglerna aktivera databaser ska fungera korrekt och de försäkra dig om att du kan hämta rätt data från en databas. En diskussion design reglerna inte ingår i den här artikeln. .

Om du inte känner till reglerna för databasdesign finns i artikeln grundläggande databasdesign.

Hur en primärnyckel läggs till nya datablad

Som standard skapas en primärnyckel fält med namnet ”ID” för alla nya datablad och det anger du datatypen för fältet till räknare. Som standard döljer även Access fältet från databladsvyn men du kan visa ID-fältet när som helst genom att högerklicka på någon av kolumnrubrikerna, Ta fram kolumner och sedan använda dialogrutan Ta fram kolumner för att visa dolda fält. Den här bilden visar dialogrutan Ta fram kolumner för en ny tabell:

Dialogrutan Ta fram kolumner

Du kan också visa ID-fältet och andra dolda fält genom att öppna tabellen i designvyn, och även när du visar listan över Tabellfält i fönstret Fältlista. Mer information om hur du använder åtgärdsfönstret finns i avsnittet relatera nya databladet för resten av databasen, senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Skapa ett tomt datablad i en ny databas

När du behöver för att skapa en enkel databas, till exempel en lista med kontakter, kan du skapa en ny databas med ett tomt datablad. Office Access 2007 gör det snabbare och lättare än tidigare versioner eftersom du inte behöver använda designvyn för att skapa den nya tabellen. Kom ihåg att du använder databladsvyn för att utföra alla tabell Designuppgifter utom för att skapa ett uppslagsfält. Mer information om att lägga till ett uppslagsfält i en tabell finns i avsnittet Lägg till ett uppslagsfält i ett datablad, senare i den här artikeln.

Skapa en ny tabell i en ny databas

 1. Starta Access och klicka på Tom databas under Ny tom databas på sidan Komma igång med Microsoft Access.

 2. Ange ett namn för den nya databasen i rutan Filnamn under Tom databas. Klicka på mappikonen om du vill ändra platsen för den nya databasen. När du är klar klickar du på Skapa.

  Access skapar den nya databasen och öppnar en tabell som heter tabell1 i databladsvyn, så:

  En ny, tom tabell i en ny databas

 3. Dubbelklicka på den första kolumnrubriken (färgade cellen som läser Lägg till nytt fält ) i datablad, och ange ett namn för fältet.

 4. Klicka på kolumnrubriken nästa eller Använd piltangenterna för att fokusera på nästa sidhuvudet och anger sedan ett namn för det fältet. Upprepa proceduren tills du är klar med namnge din tabellfält.

 5. Ange relevanta data i den första tomma cellen nedanför ett fältnamn.

  Access använder de data som du anger om du vill ange en datatyp för fältet. Till exempel om du anger ett datum anges fältet till datatypen Datum/tid typ.

  Viktigt!: Kom ihåg att ett fält ska innehålla endast en typ av data. Till exempel ett datumfält får inte innehålla kundnamnen och ett fält får inte innehålla telefonnummer.

  Mer information om vilka datatyper som anges som du anger data, se hur Access tilldelar datatyper som du anger informationen manuellt och hur Access tilldelar datatyper när du klistrar in informationlängre fram i den här artikeln.

 6. Klicka på Spara.

  Tangentbordsgenväg: Tryck på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 7. Ange ett namn för den nya tabellen i fältet Tabellnamn och klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • När tabellen skapas, som läggs till en primärnyckel fält med namnet ID och den anger du datatypen för fältet till räknare. Fältet också döljs som standard. Om du vill visa fältet högerklickar du på någon av kolumnrubrikerna, klicka på Ta fram kolumner och Använd dialogrutan Ta fram kolumner för att visa kolumnen.

   -eller-

   Högerklicka på dokumentfliken för tabellen och klicka på Designläge.

  • Du kan ändra eller ta bort primärnyckeln genom att öppna tabellen i designvyn. Information om hur du gör detta finns i artikeln lägga till, ange, ändra eller ta bort primärnyckeln.

  • Om du är nybörjare i Access och känner till databasdesign och varför du behöver primärnycklar finns i artikeln grundläggande databasdesign.

Överst på sidan

Lägga till ett tomt datablad i en befintlig databas

När du lägger till ett nytt datablad (en tabell) i en befintlig databas fristående den nya tabellen tills relatera till din befintliga listor. Anta att du behöver spåra beställningar som en myndighet. Om du vill göra det att lägga till en tabell med namnet Government kontakter till en försäljning databas. Dra nytta av de kraftfulla som finns i en relationsdatabas – att söka efter beställningar som en viss kontakt, till exempel, måste du skapa en relation mellan den nya tabellen och tabellen (eller tabellerna) som innehåller orderinformationen.

Mer information om design och tabell databasrelationer finns i artiklarna databasdesign och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Tänk också på att du måste lägga till bifogade filer eller OLE-objektfält till den nya tabellen manuellt med hjälp av listan Datatyp (på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering ) eller genom att använda tabelldesignern. I anvisningarna i avsnittet datatypen bifogad fil eller OLE-objekt, senare i den här artikeln beskrivs hur du lägger till dessa typer av fält.

Lägga till ett datablad i en databas

 1. Öppna den databas som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Access lägger till en ny, tom tabell och öppnas i databladsvyn.

  Ett nytt datablad som har lagts till i en befintlig databas

 3. Dubbelklicka på den första kolumnrubriken (färgade cellen som läser Lägg till nytt fält ) i datablad, och ange ett namn för fältet.

 4. Klicka på nästa fält eller Använd piltangenterna för att gå till nästa fält och ange ett namn för det fältet. Upprepa proceduren tills du är klar med namnge din tabellfält.

 5. Ange relevanta data i den första tomma cellen nedanför ett fältnamn.

  Access använder de data som du anger om du vill ange en datatyp för fältet. Till exempel om du anger ett datum anges fältet till datatypen Datum/tid typ.

  Mer information om vilka datatyper som anges som du anger data, se hur Access tilldelar datatyper som du anger informationen manuelltsenare i den här artikeln.

 6. Klicka på Spara.

  Tangentbordsgenväg: Tryck på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 7. Ange ett namn för den nya tabellen i fältet Tabellnamn och klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en mall datablad i en befintlig databas

Förutom tomma tabeller innehåller Office Access 2007 också en uppsättning utan mall tabeller. Var och en av tabellerna utan mall motsvarar databasmallar som Office Access 2007 innehåller. Du kan till exempel lägga till en tabell utformad för att acceptera tillgång, en kontakt eller problemet data. Tabellerna utan mall inget sätt att skapa små databaser på kortare tid eftersom du inte behöver ange ett namn på fält och ange datatyper.

Kom ihåg att du kan lägga till en mall tabell till en befintlig databas när du fortsätter.

Lägga till en mall tabell i en databas

 1. Öppna den databas som du vill ändra.

 2. Klicka på Tabellmallar på fliken Skapa i gruppen tabeller och välj något av de tillgängliga mallarna i listan.

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Den nya tabellen öppnas i databladsvyn. Varje fält i den nya tabellen innehåller ett namn och en datatyp och du kan ange data utan att göra ytterligare arbete.

 3. Ange dina data.

 4. Klicka på Spara.

  Tangentbordsgenväg: Tryck på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 5. Ange ett namn för den nya tabellen i fältet Tabellnamn och klicka på OK.

Överst på sidan

Datatypen bifogad fil eller OLE-objekt

När du använder databladsvyn för att skapa en ny tabell kan ange du de flesta datatyper genom att ange vissa data i den första raden i ett fält. Men kan inte du använda den för att ange datatyperna bifogad fil och OLE-objekt, Du måste ange dessa datatyper manuellt med hjälp av listan Ange datatyp på fliken datablad eller genom att använda tabelldesignern. I det här avsnittet förklaras hur du använder båda metoderna för att ange datatyper.

Använd listan Ange datatyp

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Välj ett nytt fält.

  Nya fält finns på antingen åt höger eller vänster sida i databladet (beroende på dina inställningar för Windows nationella inställningar och språkinställningar) som standard och sidhuvudet läser Lägg till nytt fält.

  Ett nytt fält i ett datablad

  Obs!: Du måste välja ett nytt fält. Du kan inte ändra datatypen för ett befintligt fält till typer bifogad fil eller OLE-objekt.

 3. Om du lägger till ett OLE-objektfält dubbelklicka rubrikraden och ange ett namn för fältet. Annars kan gå vidare till nästa steg eftersom när du lägger till ett fält för bifogade filer kan ändras rubrikraden till en gemikon.

 4. Klicka på den första tomma dataraden under sidhuvud.

 5. Klicka på nedpilen bredvid Datatyp (listan överst i gruppen) på fliken datablad i gruppen datatyp och formatering och välj OLE-objekt eller bifogad fil.

  Listan med datatyper

  Om du väljer datatypen bifogad fil Access uppsättningar sidhuvudet raden ska visas på gemet så: Ett nytt tabellfält som anges till datatypen Bifogad fil

 6. Spara ändringarna.

 7. Om du vill lägga till en del av data i det nya fältet, dubbelklicka på den första tomma raden och söka efter data i dialogrutan bifogade filer.

  Mer information om hur du bifogar filer till din egen databas finns i artikeln bifoga filer och bilder till poster i databasen.

Designläge för tabell

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Markera en tom rad i kolumnen Fältnamn och ange ett namn för det nya fältet.

  Obs!: Du måste välja ett nytt fält. Du kan inte ändra datatypen för ett befintligt fält till typer bifogad fil eller OLE-objekt.

 3. Klicka på nedpilen bredvid nytt fältnamn i kolumnen Datatyp och välj OLE-objekt eller bifogad fil i listan.

 4. Spara ändringarna.

Information om hur du bifogar filer till poster i databladet finns i artikeln bifoga filer och bilder till poster i databasen.

Överst på sidan

Lägga till ett uppslagsfält i ett datablad

Ett uppslagsfält är den funktion som måste ange manuellt för ett nytt datablad. Ett uppslagsfält visar en uppsättning värden i form av en lista. När du väljer ett objekt i en nedrullningsbar listruta i en Access-databas som en regel bara du använder en uppslagslista. Du kan skapa två typer av LETAUPP listor.

 • Tabell-baserade listor    använda frågor för att hämta värden från andra tabeller. Frågan finns i tabellen under det nya databladet. Du skapar en lista med tabellen när du behöver arbeta med värden som finns någon annanstans i databasen. Anta att du underhålla en databas med att lösa problem. Problemet information finns i en tabell, men listan med personer som arbetar med problem finns i en annan tabell och data i de tabell ändringarna ofta. Använda en lista med tabellen slipper du manuellt anger du en lång lista med namn och du får den mest aktuella informationen. Du kan använda data i en tabell för att fylla i en lista med tabell eller du kan använda data som returneras av en annan fråga för att fylla i en lista med tabellen.

 • Värde-baserade listor    är relativt korta listor med objekt som bara används i en och samma plats i en databas. Anta att du använder Access att lagra och hantera information om företagsresurser. Du kan skapa ett uppslagsfält som heter villkor (eller något liknande) och Tillåt användare att välja ett värde i listan, till exempel bra, lika, dålig och så vidare. Du skapar värdelistorna genom att ange en lista över objekt direkt i tabellen under det nya databladet.

När du lägger till en tabell-baserade uppslagslista nya databladet kan skapas en relation mellan den underliggande nya databladet och tabellen som uppslagsfältet hämtar data. Resulterande uppslagsfältet blir också en sekundärnyckel – en kolumn vars värden matchar primära nyckelvärden i en annan tabell. Om du är nybörjare i Access och vill ha mer information om relationer, primärnycklar och sekundärnycklar, finns i artikeln grundläggande databasdesign.

Slutligen kan du lägga till ett värde eller tabell uppslagslista med hjälp av en guide eller genom att skapa dem manuellt i tabelldesignern. Guiden innehåller den enklaste och snabbaste metoden för att skapa ett uppslagsfält så i det här avsnittet förklaras hur du använder den här metoden.

Lägga till ett uppslagsfält i databladsvyn

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Uppslagskolumn på fliken datablad i gruppen fält och kolumner.

  Uppslagsguiden visas.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en lista med tabell   

   1. Välj jag vill att min uppslagskolumn ska slå upp värden i en tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa.

   2. Under Visa väljer du ett alternativ, markera en tabell eller fråga från listan och klicka sedan på Nästa.

    Till exempel om du vill använda värden från en tabell i uppslagsfältet klickar du på tabeller. Om du vill använda en fråga klickar du på frågor. Om du vill se en lista över alla tabeller och frågor i databasen klickar du på båda.

   3. Flytta de fält som du vill ska visas i din uppslagslista från fönstret Tillgängliga fält till rutan Markerade fält och klicka sedan på Nästa.

   4. Du kan också välja en eller flera Sortera alternativ för de fält som du valde i föregående steg och sedan på Nästa.

   5. Om du vill justera bredden på varje kolumn i söklistan och klicka sedan på Nästa.

   6. Du kan också under vilken etikett du vill att din uppslagskolumn kan ange ett namn i textrutan.

   7. Du kan också markera kryssrutan Tillåt flera värden.

    Om du väljer det här alternativet kan du markera och lagra fler än ett objekt i listan.

   8. Klicka på Slutför. Om du uppmanas att spara tabellen, klickar du på Ja.

    Leta upp frågan läggs till den nya tabellen. Som standard hämtar frågan de fält som du anger plus nyckelvärden i källtabellen. Sedan anges datatypen för uppslagsfältet så att de matchar datatypen inställd för primärnyckelfältet i källtabellen. Till exempel om primärnyckelfältet i källtabellen använder datatypen Räknare, anger Access datatyp för uppslagsfältet till datatypen tal.

   9. Gå tillbaka till databladsvyn går du till uppslagsfältet och markera ett objekt i listan.

  • Skapa en lista med värde   

   1. Klicka på Jag skriver värdena själv och klicka på Nästa.

   2. Ange antalet kolumner som du vill ska visas i listan, och sedan gå till den första tomma cellen och ange ett värde i rutan antal kolumner.

    När du anger din första värdet visas en annan tomma cellen nedanför den aktuella cellen.

   3. När du är klar med att ange ditt första värdet använda TABB eller NEDPIL tangenten för att flytta fokus till nästa cell och ange sedan ett andra värde.

   4. Upprepa steg 2 och 3 tills du har skapat din lista och klicka sedan på Nästa.

   5. Du kan också ange ett namn för det nya fältet och klicka sedan på Slutför.

Lägga till ett uppslagsfält i designvyn

 1. Högerklicka på tabellen under ny databladet i navigeringsfönstret och klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Markera det fält som du vill konvertera.

  -eller-

  Markera en tom rad och ange ett namn för det nya fältet i kolumnen Fältnamn.

 3. Klicka på nedpilen och markera Uppslagsguiden i kolumnen Datatyp.

  Uppslagsguiden visas.

 4. Följ anvisningarna i föregående avsnitt finns med hjälp av guiden.

När du skapar ett uppslagsfält kan använda du en ny funktion som kallas ett uppslagsfält med flera lista. Mer information om uppslagsfält med flera listor och tekniken bakom dem (en funktion som kallas flervärdesfält) finns i lägga till eller ändra ett uppslagsfält som du kan lagra flera värdenartiklar, Guide till flervärdesfältoch använda en lista flera värden lagras.

Överst på sidan

Relatera nya databladet för resten av databasen

Informationen i ett nytt datablad som är isolerad från andra uppgifter i en databas som standard tills du skapa minst en relation mellan tabellen underliggande databladet och de andra tabellerna i databasen. Office Access 2007 gör enklare att skapa relationer, eftersom du kan nu dra och släppa fält från ett åtgärdsfönster till ett öppet datablad.

Du kan skapa två typer av relationer med den nya metoden.

 • Lägga till en sekundärnyckelfältet i tabellen under det nya databladet. Det här placerar nya databladet på n-sidan av en 1: n-relation.

 • Dela primär nyckelvärden från din nya datablad med en annan tabell. Det här placerar nya databladet på ”1”-sidan av en 1: n-relation.

När du skapar antingen typen av relation kan använda du Uppslagsguiden för att skapa ett uppslagsfält med tabellen. Följande steg förklarar hur du skapar båda typer av relationer.

Viktigt    Du måste känna till databasdesign att skapa relationer mellan tabeller.

Mer information om databasdesign och relationer finns i artiklarna databasdesign, lägga till, ange, ändra eller ta bort primärnyckeln, Guide till tabellrelationer och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Lägga till en sekundärnyckelfältet i det nya databladet

 1. Om det inte redan är öppna din nya datablad i databladsvyn. Dubbelklicka på tabellen om du vill göra det, i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält på fliken datablad i gruppen fält och kolumner.

  Åtgärdsfönstret Fältlista visas och anger de andra tabellerna i databasen.

 3. Expandera posten för den tabell som du vill använda.

 4. Dra primärnyckelfältet från Fältlistan till öppna databladet och släpper du fältet mellan två av befintliga fält i databladet. Mus markören ändras till en i-balk när du markerar ett giltigt släppa punkt.

  Dra ett fält från fältlistan och släpp det mellan två kolumner

  Uppslagsguiden visas när du är klar med släppa det nya fältet.

 5. Gå till nästa uppsättning steg för att slutföra processen.

Använda Uppslagsguiden för att skapa relationen

 1. Flytta de fält som du vill ska visas i din uppslagslista från fönstret Tillgängliga fält till rutan Markerade fält och klicka sedan på Nästa.

 2. Du kan också välja en eller flera Sortera alternativ för de fält som du valde i föregående steg och sedan på Nästa.

 3. Om du vill justera bredden på varje kolumn i söklistan och klicka sedan på Nästa.

 4. Du kan också under vilken etikett du vill att din uppslagskolumn kan ange ett namn i textrutan.

 5. Du kan också markera kryssrutan Tillåt flera värden.

  Om du väljer det här alternativet kan du markera och lagra fler än ett objekt i listan.

 6. Klicka på Slutför. Om du uppmanas att spara tabellen, klickar du på Ja.

  Leta upp frågan läggs till den nya tabellen. Som standard hämtar frågan de fält som du anger plus nyckelvärden i källtabellen. Sedan anges datatypen för uppslagsfältet så att de matchar datatypen inställd för primärnyckelfältet i källtabellen. Till exempel om primärnyckelfältet i källtabellen använder datatypen Räknare, anger Access datatyp för uppslagsfältet till datatypen tal.

Lägga till primärnyckeln från din nya datablad i en annan tabell

 1. Om du har nya databladet öppna, stänga den.

 2. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till nya sekundärnyckeln i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på Lägg till befintliga fält på fliken datablad i gruppen fält och kolumner.

  Åtgärdsfönstret Fältlista visas och anger de andra tabellerna i databasen, inklusive nya databladet.

 4. I åtgärdsfönstret, klicka på plustecknet bredvid posten för din nya datablad, dra primärnyckelfältet (standardnamnet för fältet är ID) från åtgärdsfönstret till öppna databladet och släpp den på samma plats.

  Som standard, måste du ta bort det nya fältet mellan två av befintliga fält i databladet. Mus markören ändras till en i-balk när du markerar ett giltigt släppa punkt.

  Dra ett fält från fältlistan och släpp det mellan två kolumner

  Uppslagsguiden visas när du är klar med släppa det nya fältet.

 5. Följ Föregående uppsättning steg om du vill slutföra Uppslagsguiden.

Överst på sidan

Ändra datatypen för ett fält

När du skapar en tabell i databladsvyn kanske du angett data som resulterat i Access att välja fel datatyp. Om du bara ange de första fem siffrorna i ett amerikanskt format postnummer används till exempel datatypen tal till fältet, en inställning som hindrar dig från att ange postnummer från andra delar av världen. Du kan ändra datatyp för fältet om du vill korrigera den typen av problem.

I Access finns två sätt att ändra en datatyp. Du kan använda kommandona på fliken datablad eller du kan använda tabelldesignern. Följande steg förklarar hur du använder båda metoderna.

Viktigt    Ändrar datatyper kan du få åtkomst till ta bort befintliga data. Till exempel om du ändrar ett textfält till datatypen tal och fältet innehåller bokstäver samt tal, tas bort befintliga data eftersom det går inte att utföra beräkningar på tecken.

Använd menyflikskommandona om för att ändra en datatyp

 1. I navigeringsfältet dubbelklickar du på tabellen du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Markera fältkontrollen du vill ändra.

 3. Välj ett alternativ från listan Ange datatyp längst upp i gruppen i gruppen datatyp och formatering på fliken datablad.

  Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 4. Klicka på Ja om du ombeds att bekräfta ändringen, om du är säker på att du vill fortsätta.

 5. Spara ändringarna.

Använda tabelldesignern så här ändrar du en datatyp

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på kolumnen Datatyp och välj en ny datatyp.

 3. Klicka på Ja om du ombeds att bekräfta ändringen, om du är säker på att du vill fortsätta.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Hantera fält i ett datablad

Du kan utföra ett antal tabell-hanteringsuppgifter genom att högerklicka på rubrikraden och välja ett kommando resulterande snabbmenyn. Du kan till exempel infoga ett fält i en viss plats, ta bort eller byta namn på ett fält, visa eller dölja en kolumn och starta Uppslagsguiden och konvertera en kolumn till ett uppslagsfält.

Använd kommandona på snabbmenyn.

 • Högerklicka på en kolumnrubrik och välj ett kommando på snabbmenyn.

  Den här bilden Visar snabbmenyn:

  Snabbmenyn för tabellfält

Överst på sidan

Hur Access tilldelar datatyper som du anger information manuellt

När du skapar ett tomt datablad tilldelas en datatyp till varje fält när du först ange data i det fältet. I följande tabell visas de olika typerna av data som du kan ange och datatypen som används till var och en.

Obs!: Du kan inte ange datatyperna som bifogad fil eller OLE-objekt genom att ange data i ett tomt fält. Information om hur du ställer in dessa-datatyper som stöds finns i datatypen bifogad fil eller OLE-objekt tidigare i det här dokumentet.

Om du skriver:

Office Access 2007skapar enmed en typ av:

John

Text

Ett block med text eller text och tal som är längre än 256 tecken.

PM.

Obs!: Du kan inte använda design i Bläddra för att aktivera RTF-format. Information om att aktivera RTF-format finns i artikeln skriva eller redigera data i en kontroll eller kolumn som stöder RTF.

http://www.contoso.com

Access känner igen följande Internet-protokoll: http, ftp, gopher, wais, fil, https, mhtml, mailto, msn, diskussionsgrupper, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Obs!: Du måste följa protocol med ett tecken som inte är blanksteg för att komma åt känner igen protokollet och ange datatypen hyperlänk.

Hyperlänk

50000

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000,99

Number, Double

50000,389

Number, Double

12/31/2006

Datum- och tidsformat som anges i Windows nationella inställningar och språkinställningar styra hur Access formaterar datum/tid-data.

Visa hur du kan ange eller ändra inställningarna

I Windows Vista   

 1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Om du använder standardvyn i Kontrollpanelen dubbelklickar du på Klocka, språk och Region.

  -eller-

  Om du använder klassisktläge dubbelklickar du på

  Nationella inställningar och språkinställningar.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör ändringarna. Till exempel om du vill ändra hela eller delar av ett talformat, klicka på fliken tal och ändra den inställning du vill använda. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

I Microsoft Windows XP (klassisktläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör ändringarna. Till exempel om du vill ändra hela eller delar av ett talformat, klicka på fliken tal och ändra den inställning du vill använda. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på ändra formatet för tal, datum och tider.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken som innehåller de inställningar som du vill ändra och gör ändringarna. Till exempel om du vill ändra hela eller delar av ett talformat, klicka på fliken tal och ändra den inställning du vill använda. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

Datum/tid

Den 31 december 2006

Obs!: Access känner inte dag namn (måndag, tisdag och så vidare) som giltiga indata för att välja datatypen Datum/tid typ. Du måste ange namnet på en månad.

Date/Time

10:50:23

Date/Time

10:50 AM

Date/Time

17:50

Date/Time

12,50 kr

Access identifierar den valutasymbol som angetts i inställningarna för Windows nationella inställningar och språkinställningar.

Visa hur du kan ange eller ändra inställningarna

I Windows Vista   

 1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Om du använder standardvyn i Kontrollpanelen dubbelklickar du på Klocka, språk och Region.

  -eller-

  Om du använder klassisktläge dubbelklickar du på

  Nationella inställningar och språkinställningar.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa detta format på fliken Format under aktuellt format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken valuta och markera den symbol som du vill använda i listan valutasymbol. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

I Microsoft Windows XP (klassiskt läge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Dubbelklicka på nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 3. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 4. Klicka på fliken valuta och markera den symbol som du vill använda i listan valutasymbol. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

I Microsoft Windows XP (kategoriläge)   

 1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Kontrollpanelen visas.

 2. Klicka på datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Dialogrutan datum, tid, språk och nationella inställningar visas.

 3. Klicka på ändra formatet för tal, datum och tider.

  I dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar visas.

 4. Klicka på Anpassa under standarder och format.

  Dialogrutan Anpassa nationella inställningar visas.

 5. Klicka på fliken valuta och markera den symbol som du vill använda i listan valutasymbol. Klicka på knappen Hjälp (? ) om du behöver hjälp med ett alternativ och sedan på önskat alternativ.

Currency

21,75

Number, Double

123,00 %

Number, Double

3,46E+03

Number, Double

Överst på sidan

Hur Access tilldelar-datatyper som stöds när du klistrar in information

När du klistrar in data i nya kalkylblad du klistrar in blandade eller inkonsekventa typer av data i ett eller flera fält. Till exempel säger du klistrar in flera kolumner med kontaktdata och dessa data innehåller postnummer från hela världen – en blandning av poster och tal.

När du klistrar in data Access bearbetar varje post (varje rad i kolumnen) och avgör datatypen för varje post. Access försöker sedan Välj en datatyp som lagrar all information utan att förlora eller AVKORTA några poster. Som en del av detta gäller Access ibland en omfattande datatyp för ett fält.

Den här listan ges några exempel på hur åtkomst väljer-datatyper som stöds.

 • När Access hittar miljöer med olika datatyper är ställer det vanligtvis in fältet till datatypen Text eftersom textfält ger störst flexibilitet.

 • När Access hittar siffror och en valutasymbol är Access anger datatypen tal och tar bort valutasymbol. Praktiska övningar medger större sortering och filtrering funktioner och ett större antal mängdfunktioner. Om du vill att någon valutasymbol kan du tillämpa valutaformatet på fältet eller konvertera fältet till datatypen valuta.

 • Om du klistrar in data med en blandning av valutasymboler Access gäller datatypen Text till fältet och bevara symbolerna.

 • Om du klistrar in datum och tider med en blandning av visningsformat (till exempel 12/14/2005 och 14.12.2005), Access gäller datatypen Datum/tid typ och det allmänna datumformatet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×