Öppna en specifik arbetsbok eller mall automatiskt när du startar Excel

Om du alltid använder Excel för att arbeta med samma arbetsbok eller skapar nya arbetsböcker med samma mall kan du ställa in Excel så att den arbetsboken eller de mallarna öppnas när Excel startas.

Om du vill öppna samma arbetsbok varje gång du startar Excel klickar du på Arkiv-menyn > Spara som > Dator > Bläddra och bläddrar sedan till mappen XLSTART.

 • I en ren installation av Windows Vista och senare versioner är sökvägen till XLSTART-mappen vanligtvis:

  Office 2013 – C:\Användare\(Användarnamn)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART


Office 2013 C2R – C:\Användare\(Användarnamn)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART

 • Om du har uppgraderat från en annan version av Windows kan sökvägen även vara:

  Office 2013 – C:\Program\Microsoft Office\Office 15\XLSTART

  Office 2013 C2R – C:\Program\Microsoft Office 15\rot\Office 15\XLSTART

Obs!: Om din arbetsbok eller mall innehåller ett makro som körs automatiskt när din arbetsbok är öppen, till exempel Auto_Öppna, kommer det makrot att även köras när du startar Excel.

Använda en alternativ startmapp

Om du vill spara din startarbetsbok på en annan plats gör du så här:

 1. Klicka på Arkiv > Excel-alternativ > Avancerat.

 2. I rutan Vid start öppnas alla filer i under Allmänt skriver du in den fullständiga sökvägen till mappen som du vill använda som alternativ startmapp.

Obs!: Eftersom alla filer i den alternativa startmappen kommer att försöka öppnas i Excel rekommenderar vi att du anger en mapp som endast innehåller filer som kan öppnas i Excel. Om både XLSTART-mappen och den alternativa startmappen innehåller en arbetsbok med samma namn kommer filen i XLSTART-mappen att öppnas.

Förhindra att en specifik arbetsbok öppnas när du startar Excel

Om du vill förhindra att en specifik arbetsbok öppnas automatiskt när du startar Excel gör du så här:

 • Hitta den mapp där arbetsboken är sparad (antingen XLSTART-mappen eller en alternativ mapp på en annan plats), markera arbetsboken och tryck sedan på Ta bort.

Öppna en arbetsboksmall automatiskt när du startar Excel

Du kan spara arbetsboksinställningar som du använder ofta i en arbetsboksmall och sedan öppna den arbetsboksmallen automatiskt varje gång du startar Excel.

Om du vill använda en arbetsboksmall skapar du en arbetsbok som innehåller de blad, standardtexter (till exempel sidrubriker och kolumn- och radrubriker), formler, makron, stilar och övrig formatering som du vill tillämpa varje gång du använder mallen.

De här inställningarna kan sparas i en mall:

 • Cell- och bladformat.

 • Bladformat och inställningar för utskrivningsområden för varje blad.

 • Cellformat.

 • Antal och typer av blad i arbetsboken.

 • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, kolumner och rader om du vill förändra ändringar i arbetsboksceller.

 • Text som du vill upprepa, som till exempel etiketter på sidor, kolumner och rader.

 • Information, grafik, formler, diagram och annan information.

 • Inställningar för dataverifiering.

 • Makron, hyperlänkar och ActiveX-kontroller på formulär.

 • Alternativ för arbetsboksuträkningar och fönstervyer.

Om du vill skapa en mall gör du så här:

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Mall i rutan Filformat.

 3. Markera den mapp där du vill spara mallen i rutan Spara i.

 4. I rutan Filnamn gör du en av följande saker:

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmallen skriver du Bok.

  • Om du vill skapa standardkalkylbladsmallen skriver du Blad.

  • Om du vill skapa en mall för en anpassad arbetsbok eller kalkylblad anger du det namn som du vill använda.

 5. Klicka på Spara.

 6. Klicka på Arkiv > Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när du startar Excel

Om du har lagrat ett automatiskt makro (till exempel Auto_Öppna) i en arbetsbok som öppnas när du startar Excel kommer det makrot att köras när arbetsboken öppnas.

 • Om du vill förhindra att makron körs trycker du ned Skift-tangenten när du startar Excel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×