Öppna en befintlig Access-databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet beskrivs olika metoder som du kan använda när du öppnar befintliga Microsoft Office Access 2007-databaser. Du kan öppna databaser från Utforskaren och från Access. Du kan öppna flera databaser samtidigt och även skapa genvägar på skrivbordet som öppnar databasobjekten direkt.

Vad vill du göra?

Öppna en Access-databas från Utforskaren i Windows

Öppna en databas från Access

Öppna flera databaser samtidigt

Skapa en genväg för att öppna ett databasobjekt

Öppna en Access-databas i Utforskaren

 • Navigera i Utforskaren till den enhet eller mapp som innehåller Access-databasfilen som du vill öppna och dubbelklicka på databasen.

  Access startar och databasen öppnas.

Öppna en databas från Access

Om Access redan körs öppnar du en databas så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Klicka på en genväg i dialogrutan Öppna eller klicka i rutan Leta i på enheten eller mappen som innehåller databasen du ska använda.

 3. Bläddra i mapplistan till mappen som innehåller databasen.

 4. Gör något av följande när du hittar databasen:

  • Dubbelklicka på databasen om du vill öppna den i standardläget som anges i dialogrutan Access-alternativ eller i det läge som anges av en administrativ princip.

  • Klicka på Öppna om du vill öppna databasen för delad åtkomst i en fleranvändarmiljö så att du och andra användare kan läsa och skriva till databasen.

  • Klicka på pilen bredvid Öppna och sedan på Öppna med skrivskydd om du vill öppna databasen med skrivskydd så att du kan visa men inte redigera den. Andra användare kan fortfarande läsa och spara i databasen.

  • Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt om du vill öppna databasen med exklusiv åtkomst. När du har en databas med exklusiv åtkomst, får alla andra som försöker att öppna databasen ett meddelande om att filen redan används.

  • Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt med skrivskydd om du vill öppna databasen med skrivskydd.

Om du inte hittar databasen som du vill öppna

 1. Klicka på genvägen Den här datorn till vänster i dialogrutan Öppna (eller klicka på Den här datorn i rutan Leta i).

 2. Högerklicka i listan över enheter på den enhet där du tror att databasen finns och klicka på Sök.

 3. Ange sökvillkor och tryck på RETUR för att börja söka efter databasen.

 4. Om du hittar databasen dubbelklickar du på den i sökdialogrutan så att den öppnas.

 5. Eftersom du startade sökningen från dialogrutan Öppna måste du klicka på Avbryt i den dialogrutan innan databasen kan öppnas.

Obs!: Du kan öppna databasfiler i externa filformat av typen dBASE, Paradox, Microsoft Exchange och Microsoft Office Excel 2007 direkt, liksom alla ODBC-datakälla, exempelvis Microsoft SQL Server och Microsoft FoxPro. En ny Access-databas skapas automatiskt i samma mapp som datafilen, och länkar till varje tabell i den externa databasen läggs till.

Tips!

 • Om du vill öppna någon av de senast öppnade databaserna klickar du på filnamnet i listan Öppna tidigare databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access. Databasen öppnas med samma inställningar som användes då du senast öppnade den. Om listan över senast använda filer inte visas:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Avancerat i dialogrutan Access-alternativ.

  3. Skriv ett tal i rutan Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument under Visa (högst nio).

 • Om du öppnar en databas med kommandot Öppna kan du visa en lista med genvägar till databaser som du har använt tidigare genom att klicka på Senast använda dokument i dialogrutan Öppna.

Överst på sidan

Öppna flera databaser samtidigt

I en enskild instans av Access kan du bara ha en databas öppen i taget. Med andra ord kan du inte starta Access, öppna en databas och sedan öppna en annan databas utan att stänga den första databasen. Du kan emellertid köra flera instanser av Access samtidigt, med varsin databas öppen. Varje gång som du startar Access, öppnas en ny instans. Om du till exempel vill ha två Access-databaser öppna samtidigt startar du Access och öppnar den första Access-databasen, sedan startar du en ny instans av Access och öppnar den andra databasen.

Obs!: Hur många instanser som du kan köra av Access begränsas av hur mycket ledigt minne som finns. Det lediga minnet är beroende av hur mycket minne datorn har och hur mycket som används av andra program som körs samtidigt.

Varje instans av Access körs i ett separat fönster. Om du kör flera instanser av Access och vill visa dem samtidigt placerar du fönstren sida vid sida.

Så här placerar du flera Access-fönster sida vid sida

 1. Klicka på Minimera i fönstrets övre högra hörn för varje program som du vill placera sida vid sida.

 2. Högerklicka i Aktivitetsfältet i Windows och klicka sedan på Ordna fönster sida vid sida.

När du har placerat fönstren sida vid sida går det enklare att kopiera och klistra in data, eller dra och släppa databasobjekt, mellan Access-databaserna.

Överst på sidan

Skapa en skrivbordsgenväg till ett databasobjekt

Du kan skapa en genväg på skrivbordet som öppnar ett Access-databasobjekt (till exempel ett formulär eller en rapport). Databasen kan lagras lokalt på datorn, på en filserver i nätverket eller i en delad katalog.

 1. Öppna databasen som innehåller objektet som du vill skapa en genväg till.

 2. Ändra storlek på Access-fönstret och minimera alla andra öppna fönster så att skrivbordet visas bakom Access-fönstret.

 3. I navigeringsfönstret letar du reda på objektet som du vill skapa genvägen till.

 4. Dra objektet från navigeringsfönstret till skrivbordet. När du släpper upp musknappen skapas genvägen på skrivbordet.

 5. Om du vill ha genvägen någon annanstans än på skrivbordet flyttar du den med hjälp av Utforskaren.

När du dubbelklickar på genvägen öppnas den databas där objektet finns sparat och objektet visas. Om Access redan körs och objektet som är kopplat till genvägen finns i en annan databas än den som är öppen, startas en ny instans av Access. Om du vill öppna objektet i ett visst visningsläge i Access, högerklickar du på genvägen och klickar på den vy som du vill visa.

Obs!: 

 • Ta bort genvägen och skapa en ny om du flyttar databasen efter att du har skapat genvägen.

 • Du tar bort en genväg genom att markera den och sedan trycka på DEL. Det är endast genvägen som tas bort, inte det element som öppnas med genvägen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×