Öppna en arbetsbok i webbläsaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan öppna en arbetsbok i webbläsaren på flera olika sätt:

 • Öppna arbetsboken i webbläsaren för visning och bläddring.

 • Öppna en ögonblicksbild av arbetsboken i Microsoft Excel 2010, om du vill arbeta med visas informationen i en arbetsbok, till exempel cellinnehållet.

 • Öppna fullständig arbetsboken i Excel 2010, om du vill arbeta med alla element i arbetsboken, inklusive formler och data anslutningsinformation.

När du öppnar en arbetsbok i webbläsaren visas arbetsboken i vyn Kalkylblad eller Namngivet objekt. Kalkylbladets författare valde den här vyn när kalkylbladet publicerades.

Vad vill du göra?

Öppna en arbetsbok i webbläsaren

Öppna en arbetsbok i Excel

Läsa mer om vyer

Öppna en arbetsbok i webbläsaren

Vanligtvis kan du öppna en arbetsbok i webbläsaren bara genom att klicka på arbetsbokens namn i dokumentbiblioteket, eller genom att använda den nedrullningsbara menyn som visas när du markerar arbetsbokens namn. För att det ska gå att öppna arbetsboken för visning automatiskt genom att klicka på namnet måste du konfigurera inställningarna i dokumentbiblioteket.

Öppna en arbetsbok för visning

Om du vill visa en arbetsbok med hjälp av den nedrullningsbara listrutan kan du göra följande:

 1. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller arbetsboken.

 2. Peka på arbetsboksobjektet.

 3. Klicka på pilen bredvid objektet.

 4. Klicka på Visa i webbläsaren.

Öppna en arbetsbok i Excel

Viktigt!: En webbdelsförfattare kan anpassa verktygsfältet i det webbaserade visningsprogrammet så att ikonen Öppna i Excel döljs. Om du inte kan öppna en arbetsbok från en webbdel i Excel kontaktar du webbplatsadministratören för mer information.

Du kan öppna en webbläsarbaserad arbetsbok i Excel 2010, om du har Excel installerat på datorn. Det finns två sätt att gör du så här: öppna hela arbetsboken så att du kan redigera den, eller öppna en begränsad arbetsbok som kallas en ögonblicksbild.

Öppna en arbetsbok i Excel

Så här öppnar du en webbaserad arbetsbok i Excel:

 1. Öppna arbetsboken i webbläsaren från ett dokumentbibliotek, eller öppna den webbdelssida som innehåller arbetsboken i en webbdel i EWA.

 2. I verktygsfältet i det webbaserade visningsprogrammet, klickar du på pilen bredvid Öppna-menyn.

 3. Klicka på Öppna i Excel.

I visningsprogrammet kopieras hela arbetsboken till datorn och öppnas sedan i Excel. Kopian innehåller alla ändringar du har gjort i den aktuella sessionen, till exempel sortering och filtrering, och alla omberäknade formler och uppdaterade dataanslutningar. När arbetsboken har öppnats i Excel kan du visa och ändra den. När du är klar kan du spara arbetsboken på datorn eller publicera den på nytt till SharePoint-webbplatsen.

Öppna en ögonblicksbild av en arbetsbok

En ögonblicksbild är en begränsad version av en arbetsbok. I huvudsak bevaras den visningsbara informationen i ögonblicksbilden, och dold information, till exempel formler, kopplingar och dolda data, tas bort.

Så här öppnar du en ögonblicksbild av en arbetsbok i Excel:

 1. Öppna arbetsboken i webbläsaren från ett dokumentbibliotek, eller öppna den webbdelssida som innehåller arbetsboken i en webbdel i EWA.

 2. I verktygsfältet i det webbaserade visningsprogrammet, klickar du på pilen bredvid Öppna-menyn.

 3. Välj Öppna ögonblicksbild i Excel.

I tabellen nedan beskrivs den information som ingår i en ögonblicksbild.

Information

Beskrivning

Formatering

All cellformatering och alla formatmallar och teman.

Synlig rutnätsinformation

Alla celler, kolumner, rader och kalkylblad som visas för närvarande.

Cellvärden

Aktuella text-, tal- och datumvärden i cellerna och returnerade värden för formler och funktioner.

Objekt

Tabeller, diagram, pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter i Excel.

I nästa tabell beskrivs information som inte tas med i en ögonblicksbild.

Information

Beskrivning

Privat information

Sekretessinformation som kan finnas i arbetsboken, till exempel ditt användarnamn eller personlig dokumentinformation i dokumentegenskaperna.

Villkorsstyrd formatering

All villkorsstyrd formatering.

Dold information

Dolda celler, rader, kolumner och kalkylblad.

Formler

Alla formler och funktioner i Microsoft Excel-kalkylblad.

Interaktiva funktioner

Alla interaktiva funktioner, till exempel att visa och dölja datanivåer i en pivottabellrapport, filtrering och sortering av Excel-tabeller och Excel-kalkylblad och gruppering och uppdelning av information i en disposition.

Anslutningar

Alla anslutningar till externa datakällor och cachelagrade data.

Webbrelaterat

Hyperlänkar och alternativ för webbpublicering.

Läsa mer om vyer

När du sparar en Excel-arbetsbok på en SharePoint-webbplats kan du bestämma om du vill spara den fullständiga arbetsboken eller vissa Namngivna objekt. När du öppnar arbetsboken i webbläsaren kan du inte växla mellan vyer i samma session.

Hela arbetsboken    i den här vyn Web viewer visar hela kalkylblad och all information om kalkylblad. Arbetsbokens författare kan ange om du vill visa alla kalkylblad i en arbetsbok eller särskilda kalkylblad.

Namngivna objekt    I den här vyn visar Web viewer endast angivna namngivna objekt från arbetsboken. Ett namngivet objekt kan vara något av följande: ett diagram, en Excel-tabell, en pivottabell, pivotdiagram eller ett namngivet område med celler. Namngivna objektsvy är användbart när du (en användare eller en arbetsbok författare) vill göra följande:

 • Visa ett eller fler specifika objekt i en arbetsbok, t.ex ett diagram eller en tabell, och dölja all annan information. Som arbetsboksförfattare vill du kanske dela ett sammanfattningsdiagram, men av säkerhetsskäl dölja den verkliga informationen.

Erbjuda användare alternativet att välja specifika objekt från listrutan Visa i verktygsfältet. I listrutan Visa visas endast de namngivna objekten i en arbetsbok. De enskilda kalkylbladen listas inte.

Mer information om hur du skapar namngivna objekt i en Excel-arbetsbok finns i Hjälp om Microsoft Office Excel.

I en arbetsbok i vyn Namngivet objekt kan fortfarande fönstret Parameter visas och användares inmatade värden för parametrarna kan accepteras, även om det namngivna objektet inte innehåller de angivna parametrarna. Antag t.ex. att det namngivna objektet är ett diagram. Arbetsbokens författare kanske anger parametrar så att användarna kan mata in datavärden för diagrammet, även om data inte visas med diagrammet i vyn Namngivet objekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×