Office
Logga in

Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel från Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan kopiera den aktuella arbetsboken som du visar i Excel Services till datorn och öppna den i Microsoft Office Excel. Du kan göra detta på två sätt: öppna den fullständiga arbetsboken eller öppna en begränsad arbetsbok, en så kallad ögonblicksbild.

Vad vill du göra?

Varför öppnar en arbetsbok på datorn i Office Excel?

Vad sparas och tas bort när du öppnar en ögonblicksbild?

Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel

Varför öppna en arbetsbok på datorn i Office Excel?

Informationen och diagrammen som visas i Excel Services kommer från en Microsoft Office Excel-arbetsbok som har sparats antingen i ett dokumentbibliotek, en närverksmapp eller en HTTP-plats av den som skapade arbetsboken. Ibland kanske du vill kopiera arbetsboken i aktuellt läge till den lokala datorn och öppna den i Excel. Du kanske exempelvis vill:

 • Dra nytta av funktionerna i Excel.

 • Ändra cellvärden och formler för att returnera andra resultat.

 • Lägga till eller uppdatera diagram, pivottabellrapporter eller pivotdiagramrapporter.

 • Använda verktyg för vad händer om-analyser, t.ex. Målsökning eller Problemlösaren, för att få svar på oväntade frågor.

 • Arbeta med Excel-tabeller genom att lägga till beräknade kolumner eller genom att visa olika delsummor.

Mer information finns i skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services.

Överst på sidan

Vad sparas och vad tas bort när jag öppnar en ögonblicksbild?

En ögonblicksbild är en begränsad version av en arbetsbok. I huvudsak är det den visningsbara informationen som sparas, men information som du inte vill ska spridas kanske tas bort. I de följande avsnitten beskrivs vad som sparas och vad som tas bort när du öppnar en ögonblicksbild.

Sparas

 • Formatering     All cellformatering, alla formatmallar och alla teman.

 • Synliga information    Alla celler, kolumner, rader och kalkylblad som för närvarande visas.

 • Cellvärden     Aktuella text-, tal- och datumvärden i celler och returvärdena för formler och funktioner.

 • Objekt     Excel-tabeller, diagram, pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter.

Tas bort

 • Privat information    Sekretessinformation som kan finnas i arbetsboken och som du kanske inte ens är medveten om, till exempel användarnamn eller personlig sammanfattningsinformation i dokumentegenskaperna.

 • Villkorsstyrd formatering    All villkorsstyrd formatering.

 • Dolda data    Dolda celler, rader, kolumner och kalkylblad.

 • Formler     Alla kalkylbladsformler och kalkylbladsfunktioner i Microsoft Office Excel.

 • Interaktiva funktioner     Eventuella interaktiva funktioner, t.ex. att visa och dölja datanivåer i en pivottabellrapport, filtrering och sortering av Excel-tabeller och Excel-kalkylblad, och gruppering och uppdelning av information i en disposition.

 • Kopplingar     Alla kopplingar till externa datakällor och cachelagrade data.

 • Webbrelaterat     Hyperlänkar och alternativ för webbpublicering.

Överst på sidan

Öppna en arbetsbok eller ögonblicksbild i Excel

Obs!: Microsoft Office Excel måste vara installerat på datorn. Mer information om hur du använder Office Excel finns i Office Excel-hjälpen.

 1. Om det behövs öppnar du webbdelssidan som innehåller arbetsboken som har lästs in till webbdelen Excel Web Access, eller så öppnar du arbetsboken från ett dokumentbibliotek i webbläsarvyn.

 2. Klicka på pilen bredvid Öppna-menyn från verktygsfältet Microsoft Office Excel Web Access och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Öppna i Excel om du vill öppna den fullständiga arbetsboken.

   Det aktuella läget för hela arbetsboken, inklusive alla åtgärder som du har utfört i den aktuella sessionen, till exempel sorterat eller filtrerat, och inklusive omberäknade formler och uppdaterade dataanslutningar, kopieras till den lokala datorn och öppnas i Excel så att du kan visa och ändra den.

  • Öppna ögonblicksbilden genom att klicka på Öppna ögonblicksbild i Excel.

   Det aktuella läget för hela arbetsboken eller enbart de valda kalkylbladen och namngivna objekt som har valts av författaren när arbetsboken publicerades, inklusive alla åtgärder som du har utfört under den aktuella sessionen, till exempel sorterat eller filtrerat, kopieras till den lokala datorn och öppnas i Excel så att du kan visa och ändra den.

   Tips: Du kan också öppna en ögonblicksbild från dokumentbiblioteket där du hittar arbetsboken genom att peka på arbetsboksobjektet, klicka på pilen bredvid det och sedan klicka på Ögonblicksbild i Excel.

Viktigt!: Kommandona Öppna i Excel och Öppna ögonblicksbild i Excel är främst avsedda för användare som vill utforska informationen på den egna datorn med hjälp av alla funktionerna i Excel. Dessa kommandon påverkar inte den ursprungliga arbetsboken i dokumentbiblioteket eller nätverksmappen.

Problem: Jag kan inte öppna den arbetsbok eller en ögonblicksbild

Du kanske inte har behörigheten Öppna objekt som krävs för att kunna öppna en arbetsbok. Du kanske inte har behörigheten Visa objekt som krävs för att öppna en ögonblicksbild. Kontakta administratören för webbplatsen.

Problem: Öppna-menyn visas inte i verktygsfältet.

En administratör kan anpassa Excel Web Access så att Öppna-menyn är dold i Excel Web Access-verktygsfältet. Till exempel kan ställa in egenskapen Typ av verktygsfält så här döljer du på Öppna-menyn eller Öppna i Excel, öppna ögonblicksbild i Excel egenskapen tas bort. Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×