Öppna eller redigera en fil i ett SharePoint-bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vilken metod som du väljer att använda när du öppnar eller redigerar en fil i ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats beror på vad du vill göra med filen och hur biblioteket konfigurerats. Du kan exempelvis vilja öppna filen endast för att läsa den, men du kan också vilja göra ändringar i den.

Artikelinnehåll

Översikt

Öppna en fil från en SharePoint-webbplats

Checka ut en fil från ett Office-program

Redigera en fil genom att öppna den från en SharePoint-webbplats

Redigera en fil genom att öppna den från ett Office-program

Översikt

Om du öppnar en fil medan du söker i ett bibliotek på en SharePoint-webbplats visas i Microsoft Office 2007-systemet-programmet som filen hör till ett meddelande i vilket du får frågan om du vill öppna filen i skrivskyddat läge eller om du vill redigera den.

I Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office Excel 2007 finns dessutom ett läsläge för de tillfällen när filerna öppnas på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats. Läsläget underlättar genomsökning av filer och minskar gyttret av kommandon som inte behövs för läsning. I programmen visas också ett redigeringskommando i meddelandefältet som du kan klicka på om du bestämmer dig för att göra ändringar i filen.

När du klickar på en fil på en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-webbplats öppnas filen i skrivskyddat läge. Om du vill öppna filen och redigera den kan du använda redigeringskommandot på filens nedrullningsbara meny. Om du inte vet vilken version av Windows SharePoint Services du använder, kan du med hjälp av redigeringskommandot öppna filen och redigera i någon av versionerna.

När du öppnar en fil i ett SharePoint-bibliotek genom att använda ett Office-version 2007-program, öppnas filen för redigering. När du öppnat en fil på webbservern skapas en genväg till webbservern i din Mina nätverksplatser-mapp. Du kan med hjälp av den här genvägen öppna filer på ett enklare sätt på webbservern vid ett senare tillfälle.

Checka ut filer för att arbeta i dem

Om flera personer arbetar med samma filer kan det vara bra att checka ut filerna innan du börjar arbeta i dem. När du checkat ut en fil är du den enda personen som kan göra ändringar i den medan den är utcheckad till dig. Därmed minskar risken för att förväxling och redigeringskonflikter ska inträffa. En fil måste checkas in innan andra personer kan se ändringarna.

Ett bibliotek kan konfigureras så att utcheckning krävs i det. När utcheckning krävs i ett bibliotek måste du checka ut filer innan du redigerar dem. Nya filer måste checkas in innan andra personer kan se dem.

Om du inte checkar ut filen och den ändras av någon annan medan du arbetar i den, kan du bli uppmanad att lösa eventuella redigeringskonflikter. Om du erhåller detta meddelande kan du bestämma vilken version av filen du vill behålla eller sammanfoga båda uppsättningarna ändringar.

Arbeta med filer på din hårddisk

När du checkar ut en fil från ett Office-version 2007-program och filen finns i ett bibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, kan du arbeta med filen på din hårddisk i Office-programmet. I de flesta fall är detta sätt snabbare än att arbeta med filen på en server. Filen sparas i mappen för serverutkast på din hårddisk. Du kan ändra denna plats genom alternativen för att spara i Microsoft Office-programmet.

Om du anslutit ditt Windows SharePoint Services 3.0-bibliotek till Microsoft Office Outlook 2007, kan du också arbeta med filer på din hårddisk. Mer information om hur SharePoint-bibliotek används med Office Outlook 2007 finns i Hjälp i Outlook.

När du checkar ut en fil till mappen för serverutkast eller ansluter ditt bibliotek till Office Outlook 2007 kan du till och med arbeta med en fil när du inte är ansluten, till exempel när du inte är på kontoret. När du ansluts igen kan du uppdatera dina ändringar på servern. Om du arbetar i en fil genom att öppna den i Outlook uppmanas du uppdatera servern när du ansluts igen och öppnar filen. Om du checkat ut filen måste du checka in filen för att andra personer ska kunna se dina ändringar.

Överst på sidan

Öppna en fil på en SharePoint-webbplats

Obs!: Din webbplats kan ha anpassats på ett annat sätt, men du kan i de flesta fall använda följande instruktioner om du vill fastställa vilken version av Windows SharePoint Services som körs på webbplatsen: På en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats visas en meny med ditt användarnamn eller användarkonto i det övre högra hörnet. På en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats innehåller den högsta navigeringsnivån i det övre vänstra hörnet länkar för Hem, Dokument och listor och Hjälp.

 1. Öppna biblioteket där din fil finns på SharePoint-webbplatsen.

  Vad kan jag göra om du inte kan hitta ditt bibliotek

  1. Om namnet på ditt bibliotek inte visas gör du följande:

   • Klicka på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats på Visa allt webbplatsinnehåll.

   • Klicka på en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats på Dokument och listor.

  2. Klicka på namnet på din lista.

 2. Klicka på filen som du vill öppna.

 3. Gör något av följande:

  1. På en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats kan det hända att ett meddelande visas, beroende på vilket program du använder, där du uppmanas att ange hur du vill öppna filen. Klicka på Endast läsning.

  2. På en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats kan ett meddelande visas där du får frågan om det är säkert att öppna filen. Klicka på OK om du känner att det är säkert att öppna filen.

   Meddelanden: 

   • Om en fil är skrivskyddad visas i de flesta fall Skrivskyddad inom parenteser eller hakparenteser i namnlisten i programmet.

   • I Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 visas vanligtvis ett meddelandefält med en knapp för redigering i filens överdel. Om du bestämmer dig för att redigera filen istället för att bara läsa den kan du klicka på knappen Redigera dokument, Redigera arbetsbok eller Redigera presentation och börja redigera filen.

   • Om du bestämmer dig för att redigera en fil istället för att bara läsa den och du inte ser ett meddelandefält i filens överdel, stänger du filen och öppnar den igen för redigering.

Överst på sidan

Checka ut en fil från ett Office-program

Använd följande procedur om du vill checka ut en fil medan den är öppen i Office-programmet. Du kan också checka ut en fil från biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Gör följande i de här Office-version 2007-programmen:

Word, Excel eller PowerPoint

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och klicka sedan på Checka ut.

Visio

 • Klicka på Checka utArkiv-menyn.

Övriga Office-program

Du kan checka ut andra typer av filer genom att använda kommandona i biblioteket på SharePoint-webbplatsen. Mer information finns i Hjälp på SharePoint-webbplatsen.

Tips: Om utcheckning krävs i ditt bibliotek visas ett Checka ut-kommando i meddelandefältet när du öppnar en fil i ett av följande Microsoft Office 2007-systemet-program: Word, Excel eller PowerPoint.

Överst på sidan

Redigera en fil genom att öppna den på en SharePoint-webbplats

Om du vill öppna en Office-version 2007-fil från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats klickar du bara på filen. Beroende på vilket program du använder kan det hända att en dialogruta visas som ger dig möjlighet att välja mellan att öppna och redigera filen. Om du vill redigera en fil på en webbplats där en tidigare version av Windows SharePoint Services körs, om du vill redigera en webbsida eller om du inte vet vilken version som körs på SharePoint-webbplatsen, kan du använda redigeringskommandot som visas i den nedrullningsbara listan för filen.

Obs!: Din webbplats kan ha anpassats på ett annat sätt, men du kan i de flesta fall använda följande instruktioner om du vill fastställa vilken version av Windows SharePoint Services som körs på webbplatsen: På en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats visas en meny med ditt användarnamn eller användarkonto i övre högra hörnet. På en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats innehåller den högsta navigeringsnivån i det övre vänstra hörnet länkar för Hem, Dokument och listor och Hjälp.

 1. Öppna biblioteket där din fil finns på SharePoint-webbplatsen.

  Vad kan jag göra om du inte kan hitta ditt bibliotek

 1. Om namnet på ditt bibliotek inte visas gör du följande:

  • Klicka på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats på Visa allt webbplatsinnehåll.

  • Klicka på en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats på Dokument och listor.

 2. Klicka på namnet för din lista.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vet att filen finns på en Windows SharePoint Services 3.0 -webbplats klickar du på filen och sedan på Redigera.

  • Om du använder en tidigare version eller om du inte vet vilken version du använder, peka på den fil som du vill redigera, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Redigera i programnamn. Till exempel om du vill redigera ett Word-dokument, klicka på Redigera i Microsoft Office Word.

 2. Om ett meddelande visas med frågan om det är säkert att öppna filen klickar du på OK om du känner att det är säkert att öppna filen.

  Meddelanden: 

  • Om utcheckning krävs i ditt bibliotek anges redigeringskommandot Checka ut och redigera istället för bara Redigera.

  • Om filen checkas ut måste du checka in den innan andra personer kan se dina ändringar.

  • När du sparat filen kan andra personer se ändringarna som du gjort efter att de uppdaterat sina webbläsare, såvida inte godkännande krävs för biblioteket, filen är en utkastversion i ett bibliotek där uppföljning görs av både huvud- och delversioner eller om filen fortfarande är utcheckad.

Överst på sidan

Redigera en fil genom att öppna den i ett Office-program

 1. Gör följande i dessa Microsoft Office 2007-systemet -program:

  Word, Excel och PowerPoint

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio eller Outlook

  • Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

 2. Klicka på Mina nätverksplatser under Leta i.

 3. Klicka på namnet på den SharePoint-webbplats där din fil finns och sedan på Öppna.

  Tips: Alternativt kan du öppna genom att dubbelklicka på namnet på webbplatsen. Du kan också dubbelklicka när du öppnar ditt bibliotek eller din fil i följande steg.

  Obs!: Om din server inte visas i Mina nätverksplatser skriver du serverns URL-adress i rutan Filnamn.

 4. Klicka på namnet på det bibliotek som innehåller filen, exempelvis Delade dokument och sedan på Öppna.

 5. Klicka på namnet på den fil som du vill öppna och sedan på Öppna.

  Tips: Om du inte vill göra ändringar i filen kan du öppna den i skrivskyddat läge. Klicka på pilen på knappen Öppna och sedan på Endast läsning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×