Öka publikationernas effekt med hjälp av typografiska stilar

Microsoft Publisher 2010 innehåller nya verktyg som hjälper dig att förvandla vanlig text till fin typografi. Använd de stilistiska uppsättningar, stilistiska alternativ, äkta kapitäler, ligaturer, listtecken med mera som finns tillgängliga i OpenType-teckensnitt som Calibri och Gabriola. Du kan även använda andra OpenType-teckensnitt som är tillgängliga från andra företag. Om de avancerade typografiska funktionerna kan användas med ett teckensnitt, och i så fall vilka funktioner, avgörs av teckensnittsdesignern. För närvarande har de flesta teckensnitt inte stöd för avancerade OpenType-funktioner

.

När du skapar en textruta visas fliken Verktyg för textruta i menyfliksområdet. Om det teckensnitt du använder har stöd för OpenType aktiveras gruppen Typografi där du får tillgång till formateringsfunktioner och -verktyg, bland annat de nya typografifunktionerna.
Gruppen Typografi i Publisher 2010
Bild 1: Gruppen Typografi på fliken Verktyg för textruta.

I den här artikeln

Anfang

Listtecken

Ligaturer

Stilistisk uppsättning

Swash

Stilistiska alternativ

Anfang

Med det här alternativet kan du lägga till en större begynnelsebokstav, som kallas en anfang. Den här formateringsstilen används ofta för att markera det inledande stycket i en publikation genom att använda en anfang som gör ett nyhetsbrev eller en inbjudan mer intressant. Mer information om att skapa en egen anfang finns i: Infoga en anfang.

Listtecken

Den här listrutan aktiveras om OpenType-listtecken kan användas med teckensnittet.

Fast formatering innebär att siffror formateras så att alla siffror använder samma antal bildpunkter och radas upp korrekt i ett tabellformat.

Proportionell formatering innebär att siffror formateras så att antalet bildpunkter är proportionellt, till exempel en 0 kan vara bredare än en 1.

Linjering och gammal stil innebär att siffror antingen justeras mot en riktlinje så att de får samma lodräta position, eller får ha olika positioner som i det här exemplet:
Exempel på listtecken i linjering och i gammal stil
Bild 2: Exempel på sifferformatering i linjering och i gammal stil.

Ligaturer

Ligaturer är kopplingar mellan tecken, till exempel mellan th eller ff, där två tecken går ihop i ett. Med alternativet Standard för ligaturer används endast de vanligaste bokstavskombinationerna. Om teckensnittsdesignern även har utformat en utökad uppsättning ligaturer kan du använda dessa om du väljer Standard och godtyckliga eller Historiska och standard.

Stilistisk uppsättning

Alla teckensnitt har från en till tjugo uppsättningar typografistilar för det valda teckensnittet. Stilistisk uppsättning för avancerad typografi i OpenType-teckensnitt i Publisher 2010

Bild 3: Stilistiska uppsättningar för Gabriola.

Swash

Med den här knappen aktiveras utsmyckningar på tecknen, förutsatt att designern har skapat dem. Utsmyckningarna har ofta formen av större och mer pråliga seriffer.

Stilistiska alternativ

Här kan du välja ett alternativt utseende för de markerade tecknen, förutsatt att teckensnittsdesignern har skapat sådana alternativ.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×