Åtgärda synkroniseringsproblem för SharePoint Online

Åtgärda synkroniseringsproblem för SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande steg garanterar att du kan synkronisera med dina SharePoint Online-bibliotek, att du kan komma åt dina filer online och att du har tillräckligt med utrymme för att synkronisera relevanta filer.

Meddelanden: 

 • Den här artikeln är avsedd för användare som har ett Office 365-arbets- eller skolkonto och refererar till den senaste versionen av SharePoint Online och OneDrive för företag. Om du inte loggar in med ett Office 365-konto kan du läsa om hur du åtgärdar OneDrive för företag-synkroniseringsproblem.

 • I bilderna nedan är Contoso ett fiktivt exempelnamn som används av Microsoft. Du bör se namnet på din egen organisation.

 1. Logga in på Office 365 med arbets- eller skolkontot.

 2. Bläddra till SharePoint Online-platsen.

 3. Markera den dokumentmapp eller det bibliotek som du vill synkronisera.

Skärmbild som visar synkroniseringsknappen i ett SharePoint-bibliotek.

Om du inte ser synkroniseringsalternativet, eller om du ser en fråga om vilket bibliotek du vill synkronisera, har webbplatsen inte konfigurerats för synkronisering. Du bör kontakta webbplatsens ägare.

Obs!: Ägare till sidor och webbplatser kan redigera via Biblioteksinställningar > Avancerade inställningarOfflinetillgänglighet för klient.

Om du inte kommer åt SharePoint Online kontaktar du ägaren eller nätverksadministratören.

OneDrive och Windows uppdateras regelbundet och synkroniseringsproblem kan undvikasSharePoint Online om du håller datorn uppdaterad.

 1. Ladda ned de senaste Windows-uppdateringarna för att få ut mesta möjliga av SharePoint Online. Med Windows 10 Fall Creators Update aktiveras Filer på begäran som kan hjälpa dig att lösa synkroniseringsproblem. Läs mer om Filer på begäran i OneDrive.

 2. Ladda ned den senaste versionen av OneDrive och installera den. 

  Meddelanden: 

  • Om du redan har den senaste versionen avslutas installationsprogrammet automatiskt.

  • Mer information om den senaste versionen finns i Viktig information.

 3. Tryck på Tryck på Windows-tangenten , sök efterOneDrive och öppna sedan skrivbordsversionen av OneDrive-appen.  

  Obs!: Om "OneDrive för företag" visas ska du inte välja det, eftersom det kan vara en äldre version som fortfarande är installerad.

 4. När installationsprogrammet för OneDrive startar anger du SharePoint Online-kontot för arbetet eller skolan och väljer Logga in för att konfigurera kontot.

  Nytt UI för OneDrive-startskärmen

Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar, avinstallerar eller avlänkar OneDrive på datorn. Du kommer alltid åt SharePoint genom att logga in online.

 1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. Välj Mer > Inställningar.

 3. Klicka på stoppa synkronisering för platsen som inte synkroniseras korrekt.

  Skärmbild av kontoinställningar i synkroniseringsklienten för OneDrive.

 4. Följ stegen och synkronisera SharePoint-filer med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Du förlorar inga filer eller SharePoint Online-data om du inaktiverar, avinstallerar eller avlänkar OneDrive på datorn. Du kommer alltid åt filerna genom att logga in på OneDrive för företag-kontot online.

 1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. Välj meroch klicka sedan på ta bort länk till datorn.

 3. Följ guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera OneDrive.

Om du vill ha mer information kan du läsa om hur du synkroniserar filer med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows.

Om du ser att synkroniseringsikonen har fastnat under en längre tid kan synkroniseringsproblemen lösas genom att du flyttar vissa filer från synkroniseringsmappen.

 1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. Välj fler > Pausa synkronisering... > 2 timmar

 3. Välj en fil från en av synkroniseringsmapparna och flytta den till en mapp som inte är en del av OneDrive, t.ex. C:\Användare\

 4. Välj Mer igen och välj Återuppta synkronisering ... 

 5. När synkroniseringen är klar kan du flytta tillbaka filen igen.

Det finns tre typer av villkor för filer och filnamn i SharePoint Online:

 1. Kontrollera att ingen av filerna du vill synkronisera är större än 15 GB. Om du ser ett felmeddelande, till exempel "Filen är för stor för att laddas upp" eller "Minska storleken på den här filen om du vill ladda upp den till..." kan du försöka minska storleken på en fil genom att zippa den. Du kan eventuellt minska filstorleken för en bild.

 2. Kontrollera att hela sökvägen, inklusive filnamnet, innehåller färre än 400 tecken. Exempel på sökväg:
  C:\Användare\<användarnamn>\Bilder\Sparade\2017\December\Semester\Nyår\Familj…

  Lös det genom att förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i SharePoint Online eller Välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

 3. Kontrollera att filen inte innehåller ogiltiga tecken (till exempel <, >, :, ", |, ?, *, /, \) eller att mappen inte innehåller filtyper som inte stöds. Lär dig mer om Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar filer och mappar.

Om du har problem med att synkronisera Office-filer kan det vara cachesystemet i Office Upload som stör SharePoint Online-synkroniseringen. Prova att stänga av motsvarande inställning i OneDrive-inställningarna.

 1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. Välj Mer > Inställningar.

 3. Välj fliken Office och avmarkera kryssrutan Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

  Office-uppladdningsfliken i OneDrive-inställningarna

  Obs!: När du stänger av inställningen Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar kommer alla ändringar som du och andra gör i Office-filer i din SharePoint Online inte längre att föras samman automatiskt.

Om du reparerar eller installerar om Office kan det ibland lösa synkroniseringskonflikter mellan Office och SharePoint Online. Läs mer i Ladda ned och installera eller ominstallera Office 365 eller Office 2016 på en PC- eller Mac-dator.

Om du fortfarande har problem med att synkronisera kan du återställa OneDrive.

Meddelanden: 

 • Om du återställer OneDrive synkroniserar du om alla dina OneDrive-filer och återställer vissa standardinställningar, inklusive om du har synkroniserat filerna.

 • Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar eller avinstallerar OneDrive på datorn.

 1. Tryck på Windows-tangenten  Tryck på Windows-tangenten och R.

 2. I fönstret Kör skriver du: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe/reset.

 3. Tryck på OK.

 4. Efter en minut eller två startas OneDrive om och installationen påbörjas. Läs mer om hur du konfigurerar svarsfiler med OneDrive-synkroniseringsklienten i Windows.

Tips och råd

Följ dessa tips för att få ut mesta möjliga av SharePoint Online och göra synkroniseringen så problemfri som möjligt.

Med OneDriveFiler på begäran får du hjälp att komma åt alla filer på OneDrive utan att behöva ladda ned dem och använda lagringsutrymmet på din enhet. Läs mer om OneDrive Filer på begäran.

Du kan också ladda ned färre filer genom att välja vilka OneDrive-mappar du vill synkronisera med datorn.

Obs!: Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar eller avinstallerar OneDrive på datorn.

Om SharePoint Online-synkroniseringen verkar ha fastnat under en längre tid eller status visas som ”Bearbetar 0kB av xMB”, kan det bero på att du har många filer på SharePoint Online eller många nya filer som ska laddas upp. Om du har fler än 100 000 filer kan synkroniseringen ta lång tid.

Obs!: Om du vill överföra stora filer eller många filer samtidigt rekommenderar vi att lägga till filerna i skrivbordsprogrammet för  OneDrive i stället för att använda knappen Ladda upp på webbplatsen.

Så här ser du hur många filer du har i OneDrive-mapparna:

 1. Öppna Utforskaren.

 2. Högerklicka på mappen OneDrive och välj Egenskaper.

  OneDrive-egenskaper

 3. Om antalet i Innehåller är mer än 100 000 bör du fundera på vilka OneDrive-mappar som ska synkroniseras med datorn.

Om synkroniseringen redan pågår kan du Pausa och Återuppta synkroniseringen så att den kommer igång igen.

 1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att se OneDrive-ikonen eller klicka på Tryck på Windows-tangenten och börja skriva ”välj vilka ikoner” för att visa alternativet för meddelandefältinställningar och sedan visa MicrosoftOneDrive. Om ikonen fortfarande inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Tryck på Windows-tangenten , skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive (inte på "OneDrive för företag" eftersom det kan vara en äldre version) i sökresultatet.

 2. Välj MerPausa synkronisering ...  och välj antingen 2, 8 eller 24 timmar.

 3. Välj mer igen och välj Återuppta synkronisering.

Läs mer

Åtgärda andra synkroniseringsproblem med Microsoft OneDrive för företag

Gör att användare kan synkronisera SharePoint-filer med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×