Åtgärda problem med skrivare, skannrar och LOB-program som skickar e-post med hjälp av Office 365.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I e-postklienter visas felmeddelanden om åtgärder som bör vidtas om något går fel. Problem med att skicka e-post från enheter och program är inte så lätta att åtgärda, och du kan kanske inte få tillräckligt klar och tydlig information. Den här artikeln kan hjälpa dig att felsöka, och skrivarkonfigurationer används som exempel.

Kontrollera konfigurationen som ett första steg för att åtgärda problem. Detaljerad information om konfigurationsalternativen finns i Konfigurera en multifunktionsenhet eller ett multifunktionsprogram för att skicka e-post med hjälp av Office 365.

Nedan beskrivs de tre konfigurationsalternativen så att du enklare kan avgöra vilket som används:

1. Sändning via SMTP-klient (rekommenderas)

 • Skrivaren är ansluten till Office 365-servern "smtp.office365.com".

 • Du har angett en e-postadress och ett lösenord för skrivarpostlådan.

 • Du kan skicka e-post till personer i och utanför din organisation.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med sändning via SMTP-klient.

2. Direktsändning

 • Skrivaren är ansluten till en Office 365-server vars namn slutar med "mail.protection.outlook.com".

 • Det finns ingen konfigurerad anslutare i Office 365 för e-postmeddelanden som skickas från organisationens nätverk.

 • Du kan bara skicka e-post till personer i organisationen med skrivaren. Du kan inte skicka e-post till mottagare utanför organisationen.

Visar hur en multifunktionsskrivare använder din MX-slutpunkt för Office 365 för att skicka e-post endast direkt till mottagarna i din organisation.

3. SMTP-relä för Office 365

 • Skrivaren är ansluten till en Office 365-server vars namn slutar med "mail.protection.outlook.com".

 • Det finns en konfigurerad anslutare i Office 365 för e-postmeddelanden som skickas från organisationens nätverk till Office 365.

 • Du kan skicka e-post till personer i och utanför din organisation.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med SMTP-relä.

Åtgärda problem med sändning via SMTP-klient

 1. Kontrollera inställningarna som angetts direkt i skrivaren:

  Skrivarinställning

  Värde

  Server/smart värd

  smtp.office365.com

  Port

  Port 587 (rekommenderas) eller port 25

  TLS/ StartTLS

  Aktiverat

  Användarnamn/e-postadress och lösenord

  Inloggningsuppgifterna för Office 365-postlådan som skrivaren använder

 2. Om din skrivare inte kräver ett lösenord för e-postadressen du angav försöker skrivaren skicka e-postmeddelanden utan att logga in på Office 365. Sändning via SMTP-klient kräver att skrivaren loggar in på Office 365. Direktsändning och Office 365-SMTP-relä kräver inte en inloggning. Överväg något av de här alternativen i stället.

 3. Skrivaren eller programmet måste skicka e-post från samma adress som du angav inloggningsuppgifter för under e-postkonfigurationen. Om skrivaren eller programmet försöker skicka e-post från ett annat konto, resulterar detta i ett felmeddelande av den här typen:

  5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender.

  Om du till exempel har angett inloggningsuppgifter för sales@contoso.com i inställningarna för programmet, men programmet försöker skicka e-postmeddelanden från salesperson1@contoso.com, stöds detta inte. Använd i så fall SMTP-relä för Office 365 i stället.

 4. Testa användarnamnet och lösenordet genom att logga in på Outlook på webben, och försök skicka ett e-postmeddelande för att kontrollera att kontot inte är blockerat. Om användaren är blockerad kan du hitta hjälp i artikeln Ta bort en användare, domän eller IP-adress från en lista med blockerade adresser som skickat skräppost.

 5. Testa sedan att du kan ansluta till Office 365 från nätverket genom att göra följande:

  1. Följ anvisningarna för att Installera verktyget Telnet-klienten på en dator i samma nätverk som den enhet eller ett program.

  2. Kör verktyget från kommandoraden genom att skriva telnet.

  3. Skriv open smtp.office365.com 587 (eller byt ut 25 mot 587 om du använder den portinställningen i stället).

  4. Om det fungerar att ansluta till en Office 365-server visas en svarsrad som ser ut ungefär så här:

   220 BY1PR10CA0041.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 1 Jun 2015 12:00:00 +0000

  5. Om du inte kan ansluta till Office 365 kan nätverksbrandväggen eller din internetleverantör ha blockerat port 587 eller 25. Korrigera detta så att du kan skicka e-post från din skrivare.

 6. Om ingenting av detta stämmer för din enhet, kanske den inte uppfyller kraven för TLS-kryptering (Transport Layer Security). Enheten måste ha TLS version 1.0 eller högre. Uppdatera den inbyggda programvaran på enheten för att lösa det här, eller prova något av de andra konfigurationsalternativen där TLS är valfritt.

  Mer information om TLS hur Exchange Online använder TLS om du vill skydda e-anslutningar i Office 365 och detaljerad teknisk information om hur Exchange Online använder TLS med TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ordning, Läs förbättra e-postflöde säkerhet för Exchange Online.

Det här kan ha flera olika orsaker:

 1. Kontrollera att du angett rätt användarnamn och lösenord.

 2. Försök logga in på OWA med skrivarens användarnamn och lösenord. Skicka ett e-postmeddelande för att kontrollera att postlådan är aktiv och inte har blockerats för att ha skickat skräppost.

 3. Kontrollera att enheten eller programmet har stöd för TLS version 1.0 eller högre. Det bästa sättet att kontrollera det är genom att uppgradera den inbyggda programvaran på enheten eller uppdatera programmet du skickar e-post från till den senaste versionen. Kontakta tillverkaren av enheten för att bekräfta att den har stöd för TLS version 1.0 eller högre.

Det här felet anger att enheten försöker skicka ett e-postmeddelande från en adress som inte stämmer överens med inloggningsuppgifterna. Exempel: Du har angett inloggningsuppgifter för sales@contoso.com i inställningarna för programmet, men programmet försöker skicka e-postmeddelanden från salesperson1@contoso.com. Om programmet eller skrivaren reagerar på det här sättet bör du använda SMTP-relä för Office 365 i stället för sändning via SMTP-klient.

Det här felet anger att skrivaren ansluter till slutpunkten för sändning via SMTP-klient (smtp.office365.com). Skrivaren måste emellertid även logga in på en postlåda för att skicka ett meddelande. Det här felet inträffar när du inte har angett postlådeinloggningsuppgifter i skrivarens inställningar. Om det inte finns något alternativ för att ange autentiseringsuppgifter stöder inte skrivaren sändning via SMTP-klient. Använd antingen direktsändning eller SMTP-relä för Office 365 i stället. Se Konfigurera en multifunktionsenhet eller ett multifunktionsprogram för att skicka e-post med hjälp av Office 365.

Det här felet anger att enheten försöker skicka ett e-postmeddelande från en Office 365-postlåda som finns på en blockeringslista för skräppost. Mer information finns i Ta bort en användare, domän eller IP-adress från en lista med blockerade adresser som skickat skräppost.

Åtgärda problem med direktsändning

Det här kan ha flera olika orsaker.

 1. En vanlig orsak till problem med direktsändning är en blockerad IP-adress. Om skräppostskyddsverktyg identifierar utgående skräppost från din organisation kan din IP-adress vara blockerad av en blockeringslista för skräppost. Kontrollera om din IP-adress finns på en blockeringslista med hjälp av en tredjepartstjänst, till exempel MXToolbox eller WhatIsMyIPAddress. Kontakta organisationen som lagt till din IP-adress på sin blockeringslista. Office 365 använder blockeringslistor för att skydda våra tjänster. Mer information finns i Ta bort en användare, domän eller IP-adress från en lista med blockerade adresser som skickat skräppost.

 2. Kontrollera att det inte är något problem med din enhet genom att skicka ett testmeddelande via e-post och på så sätt testa anslutningen till Office 365. Skicka ett testmeddelande med hjälp av anvisningarna i artikeln om att använda Telnet för att testa SMTP-kommunikation. Om du inte kan ansluta till Office 365 kanske nätverket eller internetleverantören har blockerat kommunikation via port 25. Om du inte kan återställa detta kan du använda sändning via SMTP-klient i stället.

Detta anger att du ansluter till slutpunkten för sändning via SMTP-klient (smtp.office365.com), som inte kan användas för direktsändning. Vid direktsändning använder du MX-slutpunkten för Office 365-klienten, som slutar med "mail.protection.outlook.com". Du kan hitta din MX-slutpunkt genom att följa anvisningarna i Stegvisa instruktioner för direktsändning.

Detta är avsiktligt. Direktsändning tillåter att e-post skickas endast till mottagare i din organisation som har Office 365 som värd. Om du behöver skicka till externa mottagare bör du använda sändning via SMTP-klient eller Office 365-SMTP-relä i stället.

Det går inte att använda en IP-adress i stället för en MX-slutpunkt. Det kan resultera i att du inte kan skicka meddelanden framöver. Om MX-slutpunkten är för lång kan du använda sändning via SMTP-klient, som har en kortare slutpunkt (smtp.office365.com).

För direktsändning rekommenderar vi att du använder en enhet som skickar från en statisk IP-adress. På så sätt kan du konfigurera en SPF-post (Sender Policy Framework) för att förhindra att e-postmeddelanden märks som skräppost. Kontrollera SPF-posten är konfigurerad med en statisk IP-adress. En ändring av nätverket eller internetleverantör kan ändra en statisk IP-adress. Uppdatera SPF-posten så att ändringen återspeglas. Om du inte skickar från din egen statiska IP-adress kan du överväga att använda dig av sändning via SMTP-klient i stället.

Åtgärda problem med SMTP-relä för Office 365

Det här kan ha flera olika orsaker.

 1. En vanlig orsak till problem med SMTP-relä för Office 365 är en blockerad IP-adress. Om skräppostskyddsverktyg identifierar utgående skräppost från din organisation kan din IP-adress vara blockerad av en blockeringslista för skräppost. Kontrollera om din IP-adress finns på en blockeringslista med hjälp av en tredjepartstjänst, till exempel MXToolbox eller WhatIsMyIPAddress. Kontakta organisationen som lagt till din IP-adress på sin blockeringslista. Office 365 använder blockeringslistor för att skydda våra tjänster. Mer information finns i Ta bort en användare, domän eller IP-adress från en lista med blockerade adresser som skickat skräppost.

 2. Kontrollera att det inte är något problem med din enhet genom att skicka ett testmeddelande via e-post och på så sätt testa anslutningen till Office 365. Skicka ett testmeddelande med hjälp av anvisningarna i artikeln om att använda Telnet för att testa SMTP-kommunikation. Om du inte kan ansluta till Office 365 kanske nätverket eller internetleverantören har blockerat kommunikation via port 25. Om du inte kan återställa detta kan du använda sändning via SMTP-klient i stället.

Ändringar av nätverket eller internetleverantör kan ändra en statisk IP-adress. Det leder till att din anslutare inte identifierar och vidarebefordrar meddelanden till externa mottagare. Uppdatera anslutaren och SPF-posten med den nya IP-adressen. Följ anvisningarna i artikeln om hur du kan konfigurera SMTP-relä för Office 365 för att redigera dina befintliga anslutningsinställningar.

SMTP-relä för Office 365 kräver att din enhet skickar e-post från en statisk IP-adress. Kontrollera SPF-posten är konfigurerad med en statisk IP-adress. En ändring av nätverket eller internetleverantör kan ändra en statisk IP-adress. Uppdatera SPF-posten så att ändringen återspeglas. Om du inte skickar från din egen statiska IP-adress kan du överväga att använda dig av sändning via SMTP-klient i stället.

Mer information finns i

Konfigurera IIS för relä med Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×