Åtgärda en inkonsekvent formel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Detta fel innebär att mönster av formler i närheten inte stämmer överens med formeln i cellen.

Felsöka problem med det är inkonsekvent

 1. Klicka på formler > Visa formler.

 2. Detta kan du visa formler i alla celler i stället för beräknade resultat.

 3. Jämföra Inkonsekvent formel med sådana före och efter den och korrigera inkonsekvenser oavsiktlig.

 4. När du är klar klickar du på formler > Visa formler. Som växlar du tillbaka till visar det beräknade resultatet av alla celler.

 5. Om det inte fungerar, har Markera en cell i närheten som inte samma problem.

 6. Klicka på formler > Spåra överordnade.

 7. Välj sedan cellen som har samma problem.

 8. Klicka på formler > Spåra överordnade.

 9. Jämför blå pilar eller områden i blått. Korrigera problem med Inkonsekvent formel.

 10. Klicka på formler > Ta bort pilar.

Fler lösningar

Markera cellen med Inkonsekvent formel och håll sedan ned SKIFT medan du trycker på någon av piltangenterna. Detta markerar cellen inkonsekvent tillsammans med andra. Gör något av följande:

 • Tryck på CTRL + D om du vill fylla formeln nedåt om du markerade celler nedan.

 • Om du valt cellerna ovan, klickar du på Start > Fyll > in att fylla i formeln.

 • Om du markerade celler till höger trycker du på CTRL + R för att fylla formeln åt höger.

 • Om du markerade celler till vänster klickar du på Start > Fyll > vänster om du vill fylla formeln åt vänster.

Om du har fler celler som behöver formeln upprepar du ovanstående procedur gå i önskad riktning.

 1. Markera cellen med problemet.

 2. Klicka på den här knappen: Felmeddelandeknappen i Excel och välj sedan Kopiera formeln från ovanför eller Kopiera formeln från vänster.

 3. Om det inte fungerar och du måste formel från cellen nedanför, klickar du på Start > Fyll > uppåt.

 4. Om du behöver formel från cellen till höger klickar du på Start > Fyll > vänster.

Om formeln inte är ett fel kan du välja att ignorera det:

 1. Klicka på formler > Felkontroll

 2. Klicka på Ignorera fel.

 3. Klicka på OK eller Nästa för att gå till nästa fel.

Obs!: Om inte vill att Excel ska kontrollera för inkonsekvent formler sådan, Stäng dialogrutan felkontroll. Klicka på Arkiv > Alternativ > formler. Avmarkera kryssrutan formler som inte stämmer överens med andra formler i regionen längst ned.

Om du använder en Mac klickar du på Excel > Inställningar > Felkontroll och avmarkerar sedan formler som inte matchar i närheten formler.

En felsymbol visas när formeln inte matchar mönstret i Närliggande formler. Det här innebär inte alltid att formeln är fel. Om formeln är fel löste gör cellreferens konsekvent ofta problemet.

Om du till exempel vill multiplicera kolumn A med kolumn B använder du formlerna A1*B1, A2*B2, A3*B3 och så vidare. Om formeln efter A3*B3 är A4*B2 identifierar Excel att det är en inkonsekvent formel eftersom formeln ska vara A4*B4 om du vill fortsätta mönstret.

 1. Klicka på den cell som innehåller felindikatorn och titta på formelfältet och kontrollera att cellreferenserna är rätt.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen som visas.

  Inkonsekvent formel i C4

  Snabbmenyn visar de alternativ som är tillgängliga för att lösa det här varningsmeddelandet.

 3. Gör något av följande:

Markera

Om du vill

Kopiera formeln ovan

Göra formeln konsekvent genom att kopiera mönstret från cellen ovanför. I vårt exempel blir formeln A4*B4 så att den matchar mönstret A3*B3 i cellen ovanför.

Ignorera fel

Ta bort felindikatorn, till exempel om inkonsekvens i formeln är avsiktligt eller annars acceptabel.

Redigera i formelfältet

Kontrollera formelsyntaxen och kontrollera att cellreferenserna stämmer.

Alternativ för felkontroll

Välj vilken typ av fel som du vill att Excel ska flagga. Om du vill dölja felindikatorer för inkonsekvent formler avmarkerar du kryssrutan flagga formler som är inte stämmer överens med formler i angränsande celler.

Tips: 

  • Markera område som innehåller fel som du vill ignorera om du vill ignorera felindikatorer för flera celler samtidigt. Därefter klickar du på pilen bredvid knappen som visades Knappen Varning för inkonsekvent formel och välj Ignorera fel på snabbmenyn.

  • Om du vill ignorera felindikatorer för hela bladet klickar du först på en cell med en felsymbol. Tryck på KOMMANDO + A för att markera bladet. Därefter klickar du på pilen bredvid knappen som visades Knappen Varning för inkonsekvent formel och välj Ignorera fel på snabbmenyn.

Fler resurser

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Identifiera fel i formler

Dölja felvärden och felindikationer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×