Åtgärda OneDrive-synkroniseringsproblem

Åtgärda OneDrive-synkroniseringsproblem

Vi beklagar att du har problem med att synkronisera dina filer med OneDrive. Nu ska vi i alla fall försöka lösa problemet så snabbt som möjligt.

Använder du Windows eller en Mac?

Då börjar vi med att ta reda på vilken version av OneDrive det är som inte synkroniseras.

Titta i aktivitetsfältet på din dator och hovra över molnikonen för OneDrive som inte synkroniseras. Vilken färg har ikonen och hovringstexten?

Eventuellt måste du välja pilen Visa dolda ikoner ( Knappen Visa dolda ikoner. eller Pilen Visa dolda ikoner i Windows 8. ) bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen.

En skärmbild där markören hovrar över den vita OneDrive-ikonen med texten OneDrive – Privat.

Om du ser:

 • En vit ikon med ungefär den här hovringstexten:

  "OneDrive - Privat" eller "OneDrive"

Och du använder:

 • Windows 10, 8, 7 eller Vista

Du använder den nya OneDrive-synkroniseringsklienten.

Åtgärda synkroniseringsproblem med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive - Privat

En skärmbild som visar den vita OneDrive-ikonen i Windows 8.1.

Om du ser:

 • En vit ikon med ungefär den här hovringstexten (och inte "OneDrive"):

  Filerna är uppdaterade

Och du använder:

 • Windows 8.1 eller RT 8.1

Du använder den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive –Privat.

Åtgärda synkroniseringsproblem med den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive - Privat

En skärmbild där markören hovrar över den blå OneDrive-ikonen i Aktivitetsfältet med texten OneDrive – Contoso.

Om du ser:

 • En blå ikon med ungefär den här hovringstexten:

  OneDrive - <ditt företag>

Och du synkroniserar:

 • OneDrive för företag- eller SharePoint-filer i Office 365 Business

Du använder den nya OneDrive-synkroniseringsklienten.

Åtgärda synkroniseringsproblem med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

En skärmbild där markören hovrar över den blå OneDrive-ikonen med texten OneDrive för företag.

Om du ser:

 • En blå ikon med ungefär den här hovringstexten:

  "OneDrive för företag"

Och du synkroniserar:

 • En lokal instans av OneDrive för företag- eller SharePoint Server-filer

Du använder den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

Åtgärda synkroniseringsproblem med den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Åtgärda synkroniseringsproblem med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive - Privat

Prova först de här vanliga lösningarna

 1. Kontrollera att den fil som du vill synkronisera inte är större än 15 GB. Försök att minska filens storlek genom att komprimera den.

  Obs!: Filstorleksgränsen för OneDrive är 15 GB. Om du försöker synkronisera en fil som är för stor kanske du ser ett felmeddelande, till exempel ”Filen är för stor för att laddas upp” eller ”Minska storleken på den här filen om du vill ladda upp den till...”

 2. Kontrollera att du har de senaste Windows-uppdateringarna. Hämta de senaste Windows-uppdateringarna.

Prova sedan att följa de här stegen (klicka för att expandera)

 1. Högerklicka på den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Avsluta.

 3. I Windows 10 går du till Start, skriver OneDrive i sökrutan och klickar sedan på OneDrive. I Windows 7 eller Windows Vista går du till Start, skriver OneDrive i sökrutan och klickar sedan på Microsoft OneDrive.

  Då öppnas mappen OneDrive och programmet OneDrive startar.

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Konton > E-post- och appkonton.

 2. Välj Lägg till ett Microsoft-konto.

 3. Följ instruktionerna på skärmen för att växla till ett Microsoft-konto. Du kan behöva ange en bekräftelsekod.

Obs!: Om du är inloggad i Windows med det Microsoft-konto som du använder för OneDrive och du fortfarande inte kan se dina filer kan det bero på att organisationen har en företagsbrandvägg eller grupprincip som blockerar OneDrive.

Om du är inloggad i Windows 10 med det Microsoft-konto som du använder för OneDrive och du fortfarande inte kan se dina filer kan det bero på att du har mer än 500 MB innehåll och att installationen då inte slutfördes. För att se till att du inte fyller datorn med OneDrive-innehåll kan du välja vilka filer och mappar som du vill synkronisera med datorn.

 1. Öppna Filutforskaren i Windows.

 2. Klicka på OneDrive-mappen. I guiden Slutför konfiguration av OneDrive väljer du de filer och mappar som du vill synkronisera med datorn.

Till skillnad från i Windows 8.1 använder OneDrive i Windows 10 inte platshållarfiler för att ange filer som endast finns online. I stället kan du bara se de filer du väljer att synkronisera med datorn. Om du inte har synkroniserat mappen som innehåller filerna du vill synkronisera kan du inte se de filerna.

Så här synkroniserar du dina mappar:

 1. Högerklicka på den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar.

 3. På fliken Konto klickar du på Välj mappar.

  En skärmbild där markören hovrar över knappen Välj mappar på fliken Konto i OneDrive-inställningarna.

 4. Om du vill göra alla OneDrive-filer tillgängliga på datorn markerar du kryssrutan vid Synkronisera alla filer och mappar i min OneDrive.

  Om du vill ha färre filer på datorn går du till Synkronisera bara dessa mappar och markerar kryssrutorna för de mappar som du vill synkronisera.

Om du har problem med att synkronisera Office-filer kan det vara cachesystemet i Office Upload som stör OneDrive-synkroniseringen. Prova att stänga av motsvarande inställning i OneDrive-inställningarna.

 1. Högerklicka på den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Välj fliken Office och avmarkera kryssrutan Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Viktigt!: När du stänger av inställningen Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar kommer alla ändringar som du och andra gör i Office-filer i din OneDrive inte längre att föras samman automatiskt.

Exempel på sökväg – C:\Användare\<användarnamn>\Bilder\Sparade\2014\Januari\Semester\Nyår\Familj…

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, måste bestå av färre än 400 tecken. Förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive, eller välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

Försök att öppna filen eller mappen och kontrollera att du har behörighet att spara en kopia av den. Om du har problem med att visa en fil i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören.

Konflikter kan inträffa om du laddar upp flera filer på OneDrive-webbplatsen samtidigt, eller om du har gjort ändringar i OneDrive-mappen på en annan dator som synkroniseras samtidigt. Byt namn på filen eller mappen och försök sedan lägga till den igen.

Frigör diskutrymme genom att flytta eller ta bort filer. Här är några tips om hur du kan frigöra diskutrymme. Följ de här anvisningarna för att börja synkronisera din OneDrive-mapp på datorn igen:

 1. Gå igenom lagringssidan på OneDrive-webbplatsen: jämför storleken på OneDrive med det tillgängliga diskutrymmet på datorn. Flytta eller ta bort filer om det behövs.

 2. Högerklicka på den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 3. Markera Avsluta och välj Stäng OneDrive.

 4. Gå till Starta, ange OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive.

 5. Följ anvisningarna för att välja dina OneDrive-inställningar igen, t.ex. välja plats för OneDrive-mappen och välja om du vill aktivera alternativet Hämta filer.

 1. Högerklicka på den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Ta bort länk till datorn.

 3. Följ guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera OneDrive.

Om inget händer i OneDrive-synkroniseringen under en lång tid och om inget annat fungerar kan du prova med att återställa synkroniseringen. Tänk på att om du återställer OneDrive synkroniseras alla OneDrive-filer igen, vilket kan ta lite tid beroende på hur många filer det gäller.

 1. Tryck på Windows-tangenten Ikonen för Windows-tangenten. + R.

 2. I Kör skriver du: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset.

 3. Klicka på OK.

 4. Kontrollera att OneDrive-ikonen i meddelandefältet i aktivitetsfältet först försvinner och sedan visas igen efter någon minut. Så här kontrollerar du det: titta efter den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen.)

 5. Om OneDrive-ikonen inte visas igen efter ett par minuter, öppnar du Kör igen och anger: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe

Obs!: Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar eller avinstallerar OneDrive på datorn. Du kommer åt filerna genom att logga in på OneDrive.com.

 1. Välj knappen Start, skriv Program i sökrutan och välj sedan Lägg till eller ta bort program i resultatlistan (i Windows 7 klickar du på Program och funktioner).

 2. Leta upp och markera Microsoft OneDrive och välj sedan Avinstallera. Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar. Om du inte kan se Microsoft OneDrive i listan trycker på Windows-tangenten Ikonen för Windows-tangenten.  + R och i fönstret Kör anger du %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall. Klicka sedan på OK.

 3. Installera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

 4. Välj knappen Start, sök efter ”OneDrive” och öppna sedan OneDrive-skrivbordsprogrammet.

 5. När installationsprogrammet för OneDrive startar anger du ditt OneDrive-konto och väljer sedan Logga in för att konfigurera kontot.

  Skärmbild av den första skärmen i installationsprogrammet för OneDrive

Åtgärda synkroniseringsproblem med den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive - Privat

Prova först de här vanliga lösningarna

Prova de här stegen först innan du börjar med en mer ingående felsökning:

 • Kontrollera att den fil som du vill synkronisera inte är större än 15 GB. Försök att minska filens storlek genom att komprimera den.

  Obs!: Filstorleksgränsen för OneDrive är 15 GB. Om du försöker synkronisera en fil som är för stor kanske du ser ett felmeddelande, till exempel ”Filen är för stor för att laddas upp” eller ”Minska storleken på den här filen om du vill ladda upp den till...”

 • Kontrollera att du har de senaste Windows-uppdateringarna. Installera den senaste uppdateringen för Windows 8.1.

 • Låt OneDrive söka efter ändringar igen: svep uppåt från skärmens nederkant i OneDrive-appen eller högerklicka, och tryck eller klicka sedan på Synkronisera.

 • Kör felsökaren för OneDrive.

 • Synkroniseringsproblem kan ibland vara ett problem med saknade filer. Mer information om hur du söker efter saknade filer finns i Hitta förlorade eller saknade filer i OneDrive.

  Obs!: Om du får följande meddelande behöver du inte göra något: "Vi går igenom alla dina filer på datorn för att kontrollera att de är uppdaterade. Det kan ta en stund om du har många filer." Det innebär att OneDrive har upptäckt ett möjligt problem och automatiskt åtgärdar det.

Prova sedan att följa de här stegen (klicka för att expandera)

 1. Öppna OneDrive-appen.

 2. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.

  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst ned till höger på skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar sedan på Inställningar.)

 3. Tryck eller klicka på Alternativ och aktivera sedan Synkronisera filer.

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.

  (Om du använder en mus håller du muspekaren längst ned till höger på skärmen, flyttar muspekaren uppåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på OneDrive.

 3. Tryck eller klicka på Anslutningar med datapriser, och ställ in inställningarna Ladda upp och ned filer via anslutningar med datapriser och Synkronisera och säkerhetskopiera inställningar över anslutningar med datapriser.

Exempel på sökväg:

\Användare\<användarnamn>\Bilder\Sparade\2014\Januari\Semester\Nyår\Familj…

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, måste bestå av färre än 255 tecken. Förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive, eller välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

När du förkortat sökvägen måste du börja synkronisera igen:

 • I Utforskaren högerklickar du på OneDrive-mappen och klickar på Synkronisera.

 1. Tryck på tangenterna Ctrl + Skift + Esc och välj Aktivitetshanteraren på menyn.

 2. Tryck eller klicka på fliken Tjänster. Du kan behöva välja Mer information för att expandera fönstret Aktivitetshanteraren.

 3. Leta efter WSearch under Namn och kontrollera att Igång visas för Status.

Om statusen inte är Igång kan du starta den igen:

 • Högerklicka på WSearch och klicka sedan på Starta om.

 1. Tryck på tangenterna Ctrl + Skift + Esc och välj Aktivitetshanteraren på menyn.

 2. Tryck eller klicka på fliken Information. Du kan behöva välja Mer information för att expandera fönstret Aktivitetshanteraren.

 3. Leta efter SkyDrive.exe under Namn och kontrollera att Igång visas för Status.

Om SkyDrive.exe inte är igång gör du följande:

 1. I fönstret Aktivitetshanteraren väljer du Arkiv i det övre verktygsfältet.

 2. Välj Kör ny aktivitet.

 3. I rutan Öppna anger du: skydrive.exe

 4. Klicka på OK.

En del program kanske inte är kompatibla med OneDrive-smartfilsteknik. Du kan använda kompatibilitetsläget för att åtgärda det här:

 1. Öppna Utforskaren och sök efter den körbara filen för ditt program (t.ex. iexplorer.exe).

 2. Högerklicka på programnamnet och välj Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Kompatibilitet, markera Aktivera det här programmet för OneDrive-filer, och klicka sedan på OK.

Om inget händer i OneDrive-synkroniseringen under en lång tid och om inget annat fungerar kan du prova med att återställa synkroniseringen. Tänk på att om du återställer OneDrive synkroniseras alla OneDrive-filer igen, vilket kan ta lite tid beroende på hur många filer det gäller.

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna fönstret Kör:

 2. I fönstret Kör anger du: skydrive.exe /reset

 3. Klicka på OK.

 4. Kontrollera att OneDrive-ikonen i meddelandefältet i aktivitetsfältet först försvinner och sedan visas igen efter någon minut. Så här kontrollerar du det: titta efter den vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Pilen Visa dolda ikoner i Windows 8. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen.)

 5. Om OneDrive-ikonen inte visas igen efter ett par minuter öppnar du Kör igen och anger: skydrive.exe

Åtgärda synkroniseringsproblem med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Följ anvisningarna för att åtgärda problem i OneDrive för företag som prenumerant på Office 365 Business.

Prova först de här vanliga lösningarna

 1. Kontrollera att den fil som du vill synkronisera inte är större än 15 GB. Försök att minska filens storlek genom att komprimera den.

  Obs!: Filstorleksgränsen för OneDrive är 15 GB. Om du försöker synkronisera en fil som är för stor kanske du ser ett felmeddelande, till exempel ”Filen är för stor för att laddas upp” eller ”Minska storleken på den här filen om du vill ladda upp den till...”

 2. Kontrollera att du har de senaste Windows-uppdateringarna. Hämta de senaste Windows-uppdateringarna.

 3. Ladda ned och kör Support- och återställningsassistenten för Office 365. När du kör den ska du välja alternativet OneDrive för företag och följa anvisningarna på skärmen om hur du löser problemet. Mer information om hur du laddar ned och använder Support- och återställningsassistenten hittar du i Åtgärda problem med Outlook och Office 365 med Support- och återställningsassistenten för Microsoft Office 365.

Prova sedan att följa de här stegen (klicka för att expandera)

 1. Högerklicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Avsluta.

 3. I Windows 10 går du till Start, skriver OneDrive i sökrutan och klickar sedan på OneDrive. I Windows 7 eller Windows Vista går du till Start, skriver OneDrive i sökrutan och klickar sedan på Microsoft OneDrive.

  Då öppnas mappen OneDrive och programmet OneDrive startar.

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Konton > E-post- och appkonton.

 2. Välj Lägg till ett Microsoft-konto.

 3. Följ instruktionerna på skärmen för att växla till ett Microsoft-konto. Du kan behöva ange en bekräftelsekod.

Obs!: Om du är inloggad i Windows med det Microsoft-konto som du använder för OneDrive och du fortfarande inte kan se dina filer kan det bero på att organisationen har en företagsbrandvägg eller grupprincip som blockerar OneDrive.

Om du är inloggad i Windows 10 med det Microsoft-konto som du använder för OneDrive och du fortfarande inte kan se dina filer kan det bero på att du har mer än 500 MB innehåll och att installationen då inte slutfördes. För att se till att du inte fyller datorn med OneDrive-innehåll kan du välja vilka filer och mappar som du vill synkronisera med datorn.

 1. Öppna Filutforskaren i Windows.

 2. Klicka på OneDrive-mappen. I guiden Slutför konfiguration av OneDrive väljer du de filer och mappar som du vill synkronisera med datorn.

Till skillnad från i Windows 8.1 använder OneDrive i Windows 10 inte platshållarfiler för att ange filer som endast finns online. I stället kan du bara se de filer du väljer att synkronisera med datorn. Om du inte har synkroniserat mappen som innehåller filerna du vill synkronisera kan du inte se de filerna.

Så här synkroniserar du dina mappar:

 1. Högerklicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar.

 3. På fliken Konto klickar du på Välj mappar.

  Välj mappar för selektiv OneDrive-synkronisering

 4. Om du vill göra alla OneDrive-filer tillgängliga på datorn markerar du kryssrutan vid Synkronisera alla filer och mappar i min OneDrive.

  Om du vill ha färre filer på datorn går du till Synkronisera bara dessa mappar och markerar kryssrutorna för de mappar som du vill synkronisera.

Om du har problem med att synkronisera Office-filer kan det vara cachesystemet i Office Upload som stör OneDrive-synkroniseringen. Prova att stänga av motsvarande inställning i OneDrive-inställningarna.

 1. Högerklicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar.

 3. Välj fliken Office och avmarkera kryssrutan Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Viktigt!: När du stänger av inställningen Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar kommer alla ändringar som du och andra gör i Office-filer i din OneDrive inte längre att föras samman automatiskt.

Exempel på sökväg – C:\Användare\<användarnamn>\Bilder\Sparade\2014\Januari\Semester\Nyår\Familj…

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, måste bestå av färre än 255 tecken. Förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive, eller välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

Försök att öppna filen eller mappen och kontrollera att du har behörighet att spara en kopia av den. Om du har problem med att visa en fil i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören.

Konflikter kan inträffa om du laddar upp flera filer på OneDrive-webbplatsen samtidigt, eller om du har gjort ändringar i OneDrive-mappen på en annan dator som synkroniseras samtidigt. Byt namn på filen eller mappen och försök sedan lägga till den igen.

Frigör diskutrymme genom att flytta eller ta bort filer. Här är några tips om hur du kan frigöra diskutrymme. Följ de här anvisningarna för att börja synkronisera din OneDrive-mapp på datorn igen:

 1. Gå igenom lagringssidan på OneDrive-webbplatsen: jämför storleken på OneDrive med det tillgängliga diskutrymmet på datorn. Flytta eller ta bort filer om det behövs.

 2. Högerklicka på den blå eller vita OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 3. Markera Avsluta och välj Stäng OneDrive.

 4. Gå till Starta, ange OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive.

 5. Följ anvisningarna för att välja dina OneDrive-inställningar igen, t.ex. välja plats för OneDrive-mappen och välja om du vill aktivera alternativet Hämta filer.

 1. Högerklicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Ta bort länk till datorn.

 3. Följ guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera OneDrive.

Om inget händer i OneDrive-synkroniseringen under en lång tid och om inget annat fungerar kan du prova med att återställa synkroniseringen. Tänk på att om du återställer OneDrive synkroniseras alla OneDrive-filer igen, vilket kan ta lite tid beroende på hur många filer det gäller.

 1. Tryck på Windows-tangenten Ikonen för Windows-tangenten. + R.

 2. I Kör skriver du: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset.

 3. Klicka på OK.

 4. Kontrollera att OneDrive-ikonen i meddelandefältet i aktivitetsfältet först försvinner och sedan visas igen efter någon minut. Så här kontrollerar du det: titta efter den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-programmet i systemfältet

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen.)

 5. Om OneDrive-ikonen inte visas igen efter ett par minuter, öppnar du Kör igen och anger: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe

Obs!: Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar eller avinstallerar OneDrive på datorn. Du kommer åt filerna genom att logga in på OneDrive.com.

 1. Välj knappen Start, skriv Program i sökrutan och välj sedan Lägg till eller ta bort program i resultatlistan (i Windows 7 klickar du på Program och funktioner).

 2. Leta upp och markera Microsoft OneDrive och välj sedan Avinstallera. Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar. Om du inte kan se Microsoft OneDrive i listan trycker på Windows-tangenten Ikonen för Windows-tangenten.  + R och i fönstret Kör anger du %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall. Klicka sedan på OK.

 3. Installera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

 4. Välj knappen Start, sök efter ”OneDrive” och öppna sedan OneDrive-skrivbordsprogrammet.

 5. När installationsprogrammet för OneDrive startar anger du ditt OneDrive-konto och väljer sedan Logga in för att konfigurera kontot.

  Skärmbild av den första skärmen i installationsprogrammet för OneDrive

Åtgärda synkroniseringsproblem med den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Prova de här lösningarna i följande ordning:

Har du fortfarande synkroniseringsproblem?

Om du fortfarande har problem med synkroniseringen kan du ställa en fråga i Office 365-communityforumen. Forumen är en fantastisk resurs och övervakas av Microsofts supportpersonal som kan hjälpa dig vidare om du provat dessa anvisningar och det ändå inte fungerar. Du kan också kontakta supporten för Office 365 för företag.

Meddelanden: 

Prova först de här snabbstegen

Det är värt att lägga ett par minuter på att kontrollera några saker innan du provar anvisningarna längre fram i artikeln.

 • Kontrollera din Internetanslutning – Ibland bryts Internetanslutningen och OneDrive behöver en anslutning för att synkronisera. Kontrollera att din Mac kan ansluta till Internet utan problem.

 • Minska storleken på alla filer som överskrider gränsen – Du kan behöva komprimera eller ändra storlek på en fil så att den är mindre än 15 GB och sedan försöka igen. Om du vill lägga till en OneNote-anteckningsbok bör du kontrollera att varje avsnitt är mindre än 1 GB.

 • Kontrollera att du har rätt behörighet till filen eller mappen som du försöker lägga till - Försök att öppna filen eller mappen och kontrollera att du har behörighet att spara en kopia av den. Om du har problem med att visa en fil i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören.

 • Kontrollera om det redan finns filer eller mappar med samma namn på samma plats – Det här kan inträffa om du laddar upp flera filer på OneDrive-webbplatsen samtidigt, eller om du har gjort ändringar i OneDrive-mappen på en annan dator som synkroniseras samtidigt. Byt namn på filen eller mappen och försök sedan lägga till den igen.

Prova sedan att följa de här stegen (klicka för att expandera)

 1. Klicka på OneDrive-ikonen i menyraden.

 2. Klicka på Avsluta OneDrive.

 3. Använd Spotlight för att söka efter OneDrive och öppna det.

 1. Om det är OneDrive – privat öppnar du Mac App Store.

 2. Markera knappen Uppdatera i verktygsfältet.

 3. Om det finns en uppdatering tillgänglig för OneDrive-programmet visas den där.

Eller öppna OneDrive-programmet och se om det finns en Uppdatera-knapp som visas i själva programmet.

Obs!: Om det är OneDrive för företag läser du om hur du kommer igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive på Mac OS X.

Du kan kontrollera om OneDrive är igång genom att titta efter OneDrive-ikonen till höger i menyraden. Eller så kan du kontrollera det från Aktivitetskontroll:

 1. Starta Aktivitetskontroll genom att trycka på tangenterna Kommando och Blanksteg och skriva Aktivitetskontroll.

 2. Välj fliken CPU och leta under processkolumnen efter OneDrive.

Exempel på sökväg:

\Användare\<användarnamn>\Bilder\Sparade\2014\Januari\Semester\Nyår\Familj…

Hela sökvägen, inklusive filnamnet, måste bestå av färre än 255 tecken. Förkorta namnet på filen eller namnet på undermappar i OneDrive, eller välj en undermapp som ligger närmare mappen på översta nivån.

När du förkortat filsökvägen kan du starta OneDrive igen. (Använd Spotlight för att söka efter OneDrive och öppna det.)

Om du avinstallerar programmet tas programinställningarna bort. För program som hämtats från Mac App Store: Klicka på ikonen Startfönster i dockan, håll ned en programikon tills alla ikonerna börjar vicka och klicka sedan på programmets borttagningsknapp. Om en ikon inte har någon borttagningsknapp kan den inte avinstalleras i startfönstret.

När du har avinstallerat kan du installera om programmet från Mac App Store.

Obs!: Om det är OneDrive för företag läser du om hur du kommer igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive på Mac OS X.

Behöver du mer hjälp?

Fler korrigeringar för de senaste OneDrive-problemen

Om du har följt stegen i den här artikeln och fortfarande behöver hjälp skickar du e-post till OneDrive-supportteamet.

Visa fler supportsidor för OneDrive.

En miniatyrbild av e-boken Komma igång med OneDrive.

Vill du få mer information om OneDrive? Ta en titt på den här e-boken när du vill komma igång!

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×