Återställa filer i Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Återskapning, en funktion som är tillgänglig i vissa Office-program, försöker återställa filer automatiskt i händelse av ett program eller en system krasch. Detta görs genom att regelbundet spara en kopia av filen i bakgrunden.  Som standard sparar återskapa automatiskt en återskapnings fil var 10: e minut.

Viktigt!: Använd inte återskapa automatiskt för att spara filer regelbundet genom att använda Spara automatiskt (se nedan) eller genom att klicka på Spara  Knappen Spara . Att spara dina filer ofta är det bästa sättet att spara ditt arbete.


Du kan ange hur ofta dessa filer för återskapning ska sparas. Om du till exempel anger att återskapning ska sparas var 5: e minut kan du återställa mer information i händelse av oväntad avstängning – till exempel från ett strömavbrott – än om den är inställd på att sparas var tionde minut eller 15 minuter.

Om du sparar filen manuellt tas tidigare filer för återskapning bort eftersom du just har sparat ändringarna.

AutoSave är en funktion som automatiskt sparar filen när du arbetar – precis som om du sparar filen manuellt – så att du inte behöver oroa dig för att spara pengar. På Mac är funktionen Spara automatiskt tillgänglig i Excel, Word och PowerPoint för prenumeranter på Office 365. När Spara automatiskt är aktiverat för återskapningsfiler behövs inte filer för återskapning.

Mer information finns i: Vad är Spara automatiskt?

Återskapa en fil som sparats med återskapning

Vanligt vis återställer programmet automatiskt ditt arbete nästa gång du öppnar appen efter ett strömavbrott eller annan oväntad avstängning genom att upptäcka att en återskapnings fil finns och automatiskt öppna den.  Om du vill behålla den återställda filen bör du omedelbart spara den innan du stänger eller redigerar den.

Om du vill hitta de autoÅterställda filerna på datorn växlar du till Finder ochklickar sedan på Go > gå till mapp (eller tryck på SKIFT + KOMMANDO + G) och ange lämplig mappsökväg från tabellen nedan. Ersätt <username> med ditt användar namn:

Excel

/Users/<username>/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Library/Application Support/Microsoft

PowerPoint

/Användare/<username>/Library/containers/com. Microsoft. PowerPoint/data/bibliotek/inställningar/automatisk återställning

Word

/Användare/<username>/Library/containers/com. Microsoft/data/bibliotek/inställningar/automatisk återställning

Meddelanden: 

 • Mappen återskapnings är en dold mapp, så du kommer antagligen inte att se den om du bara försöker navigera till den i Finder. Använd verktyget gå till mapp och ange den fullständiga sökvägen för att komma runt.

 • Om du stänger en fil och klickar på Spara inte, kommer återskapnings filen att tas bort eftersom Office antar att allting är OK och att återskapnings filen inte behövs.

Ändra hur ofta filer för återskapning sparas automatiskt i Word, PowerPoint eller Excel

 1. Klicka på Inställningar på menyn Word, PowerPoint eller Excel.

 2. Klicka på Spara  Ikonen Spara .

 3. Ange hur ofta du vill att appen ska spara dokument i rutan Spara information för återskapning.

Ändra plats för att spara filer för återskapning i Word

Obs!: Filen för återskapnings fil kan inte ändras i Excel eller PowerPoint. För de program som filer för återskapning sparas i mapparna ovan.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under personliga inställningarklickar du på sökvägar  Ikonen Sökvägar .

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Leta rätt på den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Öppna.

Återskapa text från en skadad fil i Word

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under redigerings-och språk verktygklickar du på Allmänt   Ikonen Allmänt .

 3. Se till att kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning är markerad och stäng sedan dialogrutan Allmänt.

 4. Klicka på Arkiv > Öppna.

 5. Välj Återskapa text på menyn Öppna nere till höger.

  Klicka på Öppna > Återskapa text och öppna sedan det skadade dokument du vill försöka återställa
 6. Öppna dokumentet.

Hitta en fil som sparats eller återskapats automatiskt.

Nästa gång du öppnar ett program visas filer i mappen Återskapning i listan Öppna senaste. Eller så kan du hitta dem genom att gå till _GT_ gå till mapp (eller trycka på Skift + Kommando + g) och ange "/användare/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 Återskapningsinfo"

Obs!: Om du stänger en fil och klicka på Spara inte tas filen bort från mappen Återskapning.

Word

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under utdata och delningklickar du på Spara  Knappen Spara inställningar .

 3. I rutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var anger du hur ofta du vill att Word sparar dokument.

Ändra platsen där filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under personliga inställningarklickar du på sökvägar  Knappen Inställningar för sökvägar .

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Sök efter den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Välj.

Återskapa text från en skadad fil

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under redigerings-och språk verktygklickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Kontrollera att kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna är markerad och klicka sedan på OK.

 4. I verktygsfältet standard klickar du på Öppna  Knappen Öppna .

 5. På popup-menyn Aktivera klickar du på Återskapar text från en godtycklig fil.

 6. Öppna dokumentet. 

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. Klicka på AlternativPowerPoint-menyn.

 2. Klicka på Spara  Knappen Spara alternativ i PowerPoint Markera kryss rutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt var och ange sedan hur ofta du vill att PowerPoint ska spara presentationer.

Excel

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under delning och sekretessklickar du på Spara  Knappen Spara inställningar .

 3. Markera kryssrutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var och ange sedan hur ofta du vill att Excel ska spara arbetsböcker.

Se även

Vad är Spara automatiskt?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×