Återställa ett konferens-ID för en användare

Om din organisation inte har aktiverats för dynamiska konferens-ID:n skapas automatiskt ett statiskt konferens-ID när en användare aktiveras för konferens med uppringning om Microsoft är vald som leverantör. Detta konferens-ID visas längst ned i Skype för företag – Online-mötesinbjudningar tillsammans med telefonnummer som kan användas av dem som ringer in till ett möte. När användaren slår telefonnumret, kommer automatisk dirigering för mötet att be den som ringer att mata in sitt konferens-ID så att denne kan delta i mötet.

Statiska ID:n används när personer i organisationen trivs med det, när de inte vill komma ihåg ett slumpmässigt nummer, när de kan välja ett visst nummer eller när de har ett nummer som är lätt att komma ihåg. När dynamiska konferens-ID:n används kopplas varje möte som en användare schemalägger till ett unikt konferens-ID. Om du vill koppla dynamiska och statiska konferens-ID:n, klicka här.

Konferens-ID:n anges automatiskt av Skype för företag enbart för användaren som är aktiverade för konferenser med uppringning med Microsoft som leverantör av konferens med uppringning. Om du behöver återställa ett konferens-ID för en användare som använder en tredjeparts-ljudkonferensleverantör (AVS), måste du manuellt ange ett konferens-ID på användarens egenskapssida.

Återställa ett konferens-ID för ett möte åt en användare

Återställa ett konferens-ID för ett möte
 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. Gå till Administrationscenter för Skype för företag > Konferens med uppringning. I åtgärdsrutan under Konferens-ID klickar du på Återställ.

 4. I fönstret Återställa konferens-ID? klickar du på Ja. Ett konferens-ID skapas då automatiskt, och användaren får ett e-postmeddelande med det nya ID:t. Som standard skickas e-post till användarna, men det kan inaktiveras.

  Obs!: När du har återställt konferens-ID:t skickas ett e-postmeddelande med det nya konferens-ID:t till användaren. Det meddelandet skickas till användarens primära e-postadress – vanligtvis användarens Office 365-postlåda. Meddelandet innehåller det nya konferens-ID:t, standardtelefonnummer för uppringning och anvisningar om hur de uppdaterar befintliga möten med mötesuppdateringsverktyget för Skype för företag.

Vad mer behöver jag veta?

 • Du kan skicka all konferensinformation till användaren i ett e-postmeddelande med konferens-ID och telefonnummer genom att klicka på Skicka konferensinformation via e-post. PIN-koden skickas inte.

 • Ett konferens-ID innehåller 7 siffror och du kan inte ändra längden i administrationscentret för Skype för företag eller med hjälp av Windows PowerShell.

 • När konferens-ID:t har återställts visas det nya ID:t under Konferens-ID.

 • Användarens konferens-ID visas längst ned i rutan Åtgärd, under Konferens med uppringning, när du väljer användaren på sidan Användare.

 • När ett nytt konferens-ID har skapats kan det gamla inte användas av uppringare. Be användarna att ändra befintliga mötesinbjudningar för att se till att det nya ID:t läggs till där. Användarna kan använda Skype för företag mötesverktyg för att uppdatera sina befintliga möten. Information om hur de laddar ned, installerar och kör mötesuppdateringsverktyget för Skype för företag finns i:

Vill du veta hur du hanterar Windows PowerShell?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×